Rozšírili budovu lut. školy v najjužnejšom meste sveta

V Punta Arenas, hlavnom meste regiónu Magallanes v Čile , nachádza sa najjužnejší lut. cirkevný zbor sveta. Patrí k ELC Čile a je nositeľom ambiciózneho školského projektu. Miestna lut. škola si počas mnohých rokov získala renomé . Narastal počet žiakov, takže bolo treba urobiť plán prístavby. Prikúpili pozemok, prestavali škôlku a faru integrovali ku škole. V tretej etape budovania pristavili niekoľko učební. V auguste t.r. sa konala posviacka prístavieb za účasti predsedkyne vlády tohto regiónu ako aj prezidentky cirkvi Glorie Rojas. Základná škola má teraz kompletných osem ročníkov . Investícia činila 120 miliónov pesos, z nich väčšina prišla ako milodary z Nemecka. (www.gustav-adolf-werk.de)

Nespokojní pastori v Lotyšsku

Medzi luteránskymi pastormi ELC Lotyšska narastá nespokojnosť s činnosťou arcibiskupa Janisa Vanagsa,píšu noviny Neatkariga. Príčinou nespokojnosti je akoby veľký vplyv rímskokatolíckej cirkvi na  vedenie lut. cirkvi. O.i. sa hovorí o povolení konať ordináciu rím. kat. arcibiskupa Zbignieva Stankeviča v lut. katedrále v Rige. Organizátori tento počin vysvetlili tým, že katedrála je najpriestrannejším chrámom v Starej Rige. Bohoslužba charakterizovala dobré vzťahy medzi prestaviteľmi oboch kresťanských cirkví. Nespokojní pastori s politikou vedenia cirkvi chcú na pravidelnej jesennej synode cirkvi vzniesť otázku zmeny cirkevnej ústavy s tým, aby oklieštili práva arcibiskupa. Je to vlastne vyjadrenie nedôvery terajšiemu arcibiskupovi. Skutočnou príčinou nespokojnosti pastorov sú však...