Zjevení Janovo jakožto Píseň o naději

Můj starší text jako reakce na video o době konce: http://en.sevenload.com/videos/mtE77jY-Doba-Konca. Viz komentáře k mému Adventnímu kázání o víře ve vzkříšení. Název textu inspirován knihou faráře Rejchrta.       Milé sestry a drazí bratři, jsem rád, že se můžeme dnes věnovat poslední knize Nového zákona (a křesťanské Bible vůbec) – Zjevení Janovu čili Apokalypse. Předně proto, že věřím, že nám bylo shůry dáno žít na počátku doby konce tohoto věku či tohoto světa (hebrejsky olámu, řecky aiónu, latinsky saecula). Moderně vyjádřeno se jedná o konec " tohoto systému věcí" čili dosavadního uspořádání lidské společnosti a civilizace vůbec, které má co...