Lucia

           13.decembra si nielen rkc., ale aj evanj.cirkvi v Škandinávii pripomínajú sv.Luciu, pannu a mučeníčku v Syrakúzach, okolo r.304. V našich "končinách " sa deň spája skôr s množstvom rôznych povier a  "čarov", ako aj s  "návštevami Lucie" v domácnostiach.          Zaujímavá a cenná je však aj iná správa, o ktorej hovorí historik Tacitus (Annales 13,32) z dôb apoštolských. V tom čase sa obrátila na vieru i Pomponia (Grékyňa) ktorá si podľa kresťanského zvyku zmenila svoje meno na iné, mystické: LUCINA- t.j.Osvietená, na pamiatku svojho "osvietenia" krstom svätým. Gréci totiž krst nazývali: "FOTISMA"...

Čriepky z historického kalendára 3

 R 1511 –   M.Luther sa vrátil z Ríma začiatkom apríla do Erfurtu,  sklamaný životo rímskych kňazov. Premiestnený je                  do  Wittenbergu. R 1521 – snem vo Wormse  R 1541   – Turci obsadili budínsky hrad a Uhorsko bolo rozdelené na 3 časti R 1561 – ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh vymohol na Tridenstskom cirkevnom sneme /koncile/                    povolenie pre Uhorsko prijímať podobojím.                 Predložil aj návrh kráľa Ferdinanda I., aby bol zrušený celibát kňazov,        ...

Čriepky z historického kalendára 2

 Rok 1001 –      Boleslav Chrabrý, poľký knieža sa zmocnil Vislanska a obsadil aj severozpadnú                          časť  Uhorska(- Slovenska). Neskôr  rozšíril svoj vplyv až po Dunaj a Tisu.  R. 1O51 –            Český vojvodca Břetilsav I. sa zúčastnil na výprave nem.cisára Henricha III.                            proti Uhorsku a vyplienil  slovenské územie na sever od Dunaja. R. 1111 –          Ostrihomský arcibiskup Laurentius definoval práva benediktínskeho opátstva          ...

Čriepky z historického kalendára 1

        Pomaly sa bude končiť rok Pánov 2011. Pripomenul nám aj niekoľko  zaujímavých výročí, ktoré pripadajú na roky s číslicou 11 na konci /resp. jednotkou/. Niektoré z nich si pripomeňme. Rok 311 –  Rímsky cisár GALERIUS pred svojou smrťou zastavil prenasledovanie kresťanov vydaním ediktu                    v jednej časti rímskej ríše. Bol nástupca Diokleciana, a zomrel v tom istom roku 311 /                     Konštantín potom v r.313 vydal Milánsky edikt/.                    V tom...

Našli hrob apoštola Filipa?

V západnom Turecku talianski archeológovia našli pravdepodobne hrob apoštola Filipa. Nachádza sa v antickom meste Hierapolis v Malej Ázii v blízkosti dnešného mesta Denizli. Podľa správ katolíckych agentúr hrob ešte nebol otvorený. Vedúci vykopávok Francesco d Andria podľa tureckej tlače povedal, že ide o jeden z najvýznamnejších nálezov pre kresťanský svet. Filip mal kázať v Malej Ázii a mal zomrieť mučeníckou smrťou v Hierapolis. V byzantských časoch bol hrob z pôvodného miesta prenesený do jedného chrámu. A zvyšky toho chrámu sa práve našli. (www.idea.de)

Evangelíci a nacismus

K následující sondě a úvaze mne inspiroval příspěvek Prekvapujúce – smutné zistenie! bratra hrimarka, jakož i některé diskusní příspěvky pod ním. Je to pokus pojmout bolestné zjištění selhání církve (či lépe jejich představitelů) za totalitního režimu v širších souvislostech a zabránit určitým unáhleným soudům. Luther a jeho údajný antisemitismus. Lutherovi se vyčítá, že je otcem německého antisemitismu a tím prapředkem nacistů. Naráží se na jeho pamflety "Šem hamforaš" a "Proti Židům a jejich lžím", ze kterého nacisté hojně citovali slova o pálení židovských knih a synagog (viz např. nacistický propagandistický film "Žid Süss"). Nutno ovšem rozlišovat pojmy. Oponentní myšlení ve...

66 rokov bez vojny

8. mája si pripomíname porážku fašizmu, a tým aj koniec druhej svetovej vojny. My, čo sme sa narodili v rokoch tejto vojny si ju pamätáme. Mladšie ročníky ju poznajú už len z dejepisu, románov a filmov. Vďaka Pánovi, že my tu v Európe už plných 66 rokov nepoznáme vojnu. Síce od 1948 do 1989 sme nežili v slobode, ale v komunistickej totalite, kde v spoločnosti denne prebiehal triedny boj. V tomto režime sme museli povinne pozerať filmy o oslobodení vlasti Červenou armádou a vyjadrovať vďaku nášmu osloboditeľovi – Sovietskemu zväzu. Určite nie je správne, ak dnes v demokracii a slobode...

Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína (Ps 33, 29: CCL 38, 272-273)

 Bratia, veľmi vás povzbudzujeme k láske, nielen medzi vami navzájom, ale aj k tým, čo sú mimo, či sú to pohania, čo ešte neveria v Krista, alebo tí, čo sú od nás odlúčení, a vyznávajú s nami Hlavu, ale od tela sa oddelili. Žiaľme za nimi, bratia, ako za svojimi bratmi. Či chcú, alebo nechcú, sú našimi bratmi. Až vtedy by prestali byť našimi bratmi, keby prestali hovoriť: „Otče náš.“ O ktorýchsi povedal Prorok: „Tým, čo vám hovoria: Nie ste naši bratia, povedzte: Ste naši bratia.“ Uvažujte, o kom to mohol povedať. O pohanoch? Nie, lebo ich nenazývame našimi bratmi...