Letná teologická akadémia na EBF UK v Bratislave

Dnes v pondelok 4. júla 2011 sa začala na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave Letná teologická akadémia. Potrvá do 8. júla 2011. Hlavnou témou je Evanjelizácia cez i-Tunes. Prednášateľom je Rev. Antony A.Cook, prodekan pre vzdelávanie a znalec v oblasti praktickej teológie z Concordia Seminary,St. Louis, USA. Prednášateľ sa bude venovať spôsobom evanjelizácie cez moderné komunikačné prostriedky.Seminár sa tiež zameria na analýzu,možnosti a výzvy novej religiozity a nových foriem kresťanstva (Emerging Churches) v sekularizovaných spoločnostiach. Seminár sa koná v anglickom jazyku bez tlmočenia. Na seminár sa prihlásilo 10 osôb. Organizátorom seminára je Mgr. Ľ. Batka, PhD, dekan fakulty. zdroj:dekanát...

Chvála Trojice

                                                          Chvála Trojice 1 M 1,1-2:                  ”Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. (2) Zem však bola beztvárna a pustá, tma bola nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa nad vodami”. Amen                                      Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry  v PJK!        Svätíme dnes sviatok Svätej Trojice,...

Skončil akademický rok 2010/11 na EVBF UK v Bratislave

30. júna t.r. sa skončil školský rok na základných a stredných školách v SR. Aj naša Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave má ukončený akademický rok 2010/11. Na základe môjho vyžiadania, mi dekanát fakulty poslal fakty o tohoročných absolventoch/kách fakulty k júnu 2011, ktorí úspešne ukončili štúdium. Podobne mi poslali menoslov úspešných absolventov/iek rigoróznych skúšok. Absolventi/ky magisterského štúdia: Ábelová Romana, EVT, pv        Skoncová Ivana,NVAJ                            Bakalár Ján, EVT                     Hazlingerová Lucia, NVSJ  Biela Adriana, EVT,pv              spolu 2 absolventky učiteľského štúdia Ištván Marcel,EVT                    Barčíková Lucia,RSP Ivan Marek,EVT                        Čižmárik Ivan,RSP Koreňová Ľubica,EVT                Čorbová Eva ,RSP Králik Lukáš,EVT                      Jurenková Katarína,RSP Králiková Michaela,EVT            Križanová Renáta,RSP   Kulik...