Čriepky z historického kalendára 2

 Rok 1001 –      Boleslav Chrabrý, poľký knieža sa zmocnil Vislanska a obsadil aj severozpadnú                          časť  Uhorska(- Slovenska). Neskôr  rozšíril svoj vplyv až po Dunaj a Tisu.  R. 1O51 –            Český vojvodca Břetilsav I. sa zúčastnil na výprave nem.cisára Henricha III.                            proti Uhorsku a vyplienil  slovenské územie na sever od Dunaja. R. 1111 –          Ostrihomský arcibiskup Laurentius definoval práva benediktínskeho opátstva          ...

Čriepky z historického kalendára 1

        Pomaly sa bude končiť rok Pánov 2011. Pripomenul nám aj niekoľko  zaujímavých výročí, ktoré pripadajú na roky s číslicou 11 na konci /resp. jednotkou/. Niektoré z nich si pripomeňme. Rok 311 –  Rímsky cisár GALERIUS pred svojou smrťou zastavil prenasledovanie kresťanov vydaním ediktu                    v jednej časti rímskej ríše. Bol nástupca Diokleciana, a zomrel v tom istom roku 311 /                     Konštantín potom v r.313 vydal Milánsky edikt/.                    V tom...

Našli hrob apoštola Filipa?

V západnom Turecku talianski archeológovia našli pravdepodobne hrob apoštola Filipa. Nachádza sa v antickom meste Hierapolis v Malej Ázii v blízkosti dnešného mesta Denizli. Podľa správ katolíckych agentúr hrob ešte nebol otvorený. Vedúci vykopávok Francesco d Andria podľa tureckej tlače povedal, že ide o jeden z najvýznamnejších nálezov pre kresťanský svet. Filip mal kázať v Malej Ázii a mal zomrieť mučeníckou smrťou v Hierapolis. V byzantských časoch bol hrob z pôvodného miesta prenesený do jedného chrámu. A zvyšky toho chrámu sa práve našli. (www.idea.de)

Evangelíci a nacismus

K následující sondě a úvaze mne inspiroval příspěvek Prekvapujúce – smutné zistenie! bratra hrimarka, jakož i některé diskusní příspěvky pod ním. Je to pokus pojmout bolestné zjištění selhání církve (či lépe jejich představitelů) za totalitního režimu v širších souvislostech a zabránit určitým unáhleným soudům. Luther a jeho údajný antisemitismus. Lutherovi se vyčítá, že je otcem německého antisemitismu a tím prapředkem nacistů. Naráží se na jeho pamflety "Šem hamforaš" a "Proti Židům a jejich lžím", ze kterého nacisté hojně citovali slova o pálení židovských knih a synagog (viz např. nacistický propagandistický film "Žid Süss"). Nutno ovšem rozlišovat pojmy. Oponentní myšlení ve...

66 rokov bez vojny

8. mája si pripomíname porážku fašizmu, a tým aj koniec druhej svetovej vojny. My, čo sme sa narodili v rokoch tejto vojny si ju pamätáme. Mladšie ročníky ju poznajú už len z dejepisu, románov a filmov. Vďaka Pánovi, že my tu v Európe už plných 66 rokov nepoznáme vojnu. Síce od 1948 do 1989 sme nežili v slobode, ale v komunistickej totalite, kde v spoločnosti denne prebiehal triedny boj. V tomto režime sme museli povinne pozerať filmy o oslobodení vlasti Červenou armádou a vyjadrovať vďaku nášmu osloboditeľovi – Sovietskemu zväzu. Určite nie je správne, ak dnes v demokracii a slobode...

Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína (Ps 33, 29: CCL 38, 272-273)

 Bratia, veľmi vás povzbudzujeme k láske, nielen medzi vami navzájom, ale aj k tým, čo sú mimo, či sú to pohania, čo ešte neveria v Krista, alebo tí, čo sú od nás odlúčení, a vyznávajú s nami Hlavu, ale od tela sa oddelili. Žiaľme za nimi, bratia, ako za svojimi bratmi. Či chcú, alebo nechcú, sú našimi bratmi. Až vtedy by prestali byť našimi bratmi, keby prestali hovoriť: „Otče náš.“ O ktorýchsi povedal Prorok: „Tým, čo vám hovoria: Nie ste naši bratia, povedzte: Ste naši bratia.“ Uvažujte, o kom to mohol povedať. O pohanoch? Nie, lebo ich nenazývame našimi bratmi...

Objavili originál listiny, ktorá položila základ nezávislej evanjelickej cirkvi

Nedávne oslavy 400. výročia Žilinskej synody so sebou priniesli unikátnu udalosť. V Slovenskej národnej knižnici v Martine totiž objavili vzácny dokument, ktorý s touto udalosťou priamo súvisí. O významnom historickom náleze sa EPST porozprával s doc. Milošom Kovačkom, riaditeľom Národného bibliografického ústavu SNK v Martine. Slovenská národná knižnica má za posledné tri roky na konte viacero významných objavov. Ktoré z nich považujete za najvýznamnejšie? Spomeniem napríklad reč Eliáša Lániho z 18. marca 1608, ktorú predniesol v Martine ako turčiansky senior. Slovenských evanjelikov na ňu upozornil pred osemdesiatimi rokmi Ján Kvačala, no v slovenskom prostredí nebola dostupná a zostala neznámou. V...

Ako to videl ŽIGMUND

   Kráľ Žigmund Luxemburský ( uhorský, nemecký a český,  ktorému po "úspešnom" koncile v Kostnici  pápež udelil hodnosť cisára, známy nepriateľ husitov)    bol nenapraviteľný vtipkár. Korunovať za cisára sa dal v Ríme pápežom až v 13.5. 1433. Po korunovácii sa však s pápežom Eugenom, inak svojím príbuzným, rozprávali o  ocirkevných záležitostiach aj v súkromnom rozhovore. V ňom porovnával, v ktorých troch veciach sa oni dvaja líšia a v ktorých zhodujú.     "Ty, Najsvätejší otče, dlho spávaš, ja skoro vstávam, Ty piješ vodu a ja víno! Ty sa žien štítiš a ja sa po nich zháňam!"      Zhody v ich...

25. jún – Pamätný deň Augsburského vyznania

Evanjelická cirkev po celom svete si 25. júna pripomína ako pamätný deň Augsburského vyznania. V ten deň roku 1530 predložili reformní katolíci okolo Martina Luthera pred cisárom a ríšou vyznanie svojej viery. Nechýbala im odvaha, lebo veď pred 120 rokmi iný cisár porušil svoj sľub a predreformátora Jána Husa dal upáliť ako kacíra na hranici. Prečítajme si slová tohto vyznania! Posilnia nás v našej viere, odhodlaní bojovať za spravodlivosť, dajú nám radosť, lásku a trpezlivosť. Pane Ježiši Kriste, prekonaj ,prosíme, našu vlažnosť a slabosť a naplň nás  Tvojim Duchom k dobrému vyznaniu. Amen.