Anton Bernolák- 250.výročie narodenia

                                                      Anton Bernolák – 250.výročie narodenia.   Rkc.kňaz, kodifikátor spisovnej slovenčiny na základe západoslovenského nárečia (í). Pochádzal zo šľachtickej rodiny zo Slanice. V r. 1787 dokončil štúdiu Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum /Filozoficko-kritická rozprava o písmenách Slovákov/ ako prvý krok k ustáleniu spisovnej normy. Kritické vydanie diela pripravil a vydal v r.1941 pof.J. Stanislav. K tomuto výročiu A.Bernoláka vyšla dnes pekná príležitostná poštová známka.      Už Jozef Ignác Bajza písal svoj román: René mláďenca...

Muzikál „Mních Martin“ mal premiéru v Erfurte, Nemecko

V sobotu 18. augusta t.r. bola v Erfurte durínska premiéra muzikálu "Mních Martin". Ide o príbeh mnícha a neskoršieho reformátora Martina Luthera, jeho diskusia s vtedajšou cirkvou, uverejnenie 95 výpovedí a preklad Biblike do nemčiny. Na predstavení bolo asi 60 detí od 6 do 14 rokov. Tým sa napĺňa výročné heslo "Reformácia a hudba" v prirodzenom prostredí augustiniánskeho kláštora v Erfurte so zameraním na deti a mládež. Muzikál mal premiéru vlani na Kirchentagu v Drážďanoch. (www.ekmd.de)

Našli dôkaz o Samsonovi

Podľa najnovších archeologických nálezov pri vykopávkach v regióne Beit Shemesh našla sa kamenná pečať s 5 cm vyrytým obrazom človeka a zvieraťa s veľkou hlavou a chvostom. Zviera je mačkovitá šelma. Kamenná vrstva pochádza z 11. storočia pred n. l., čo súhlasí s časom vlády sudcov. Aj lokalita súhlasí so životom Samsona: žil tam Samson a je tam aj pochovaný. Kniha Sudcov 14. kapitola vraví o príhode ,kedy Samsona napadol lev a Samson ho zabil. Všetko hovorí o realite biblického príbehu o Samsonovi. (www.baznica.info)

Otvorili výstavu k 500. výročiu reformácie

5. júna t.r. v Evanjelickom krajinskom múzeu v Budapešti otvorili výstavu k 500. výročiu reformácie. Výstava v troch miestostiach má názov " Naše povolanie je život – reformácia a ženy". Výstava zobrazuje matku a manželku reformátora, úlohy žien v cirkevných zboroch a vzdelávanie žien ako aj ženy s vynikajúcimi výsledkami. Výstavu otvoril za veľkej účasti návštevníkov riaditeľ múzea ,farár Harmati Béla jr. (www.evangelikus.hu)

O tradícii (hudba)

 Naši predkovia písali piesne, v ktorých vyjadrili svoj vzťak k Bohu, napríklad: "na kolená klakám, na Tvoj povel čakám", svedectvá o Jeho práci a o tom, ako svoju vieru prežívali vo svojej dobe. Keby sme na ne zabudli, chýbal by nám kus tváre a lásky k rodičom. Keby sme takéto piesne nepísali o našom vzťahu s Bohom, o našom prežívaní viery dnes, chýbalo by nám kus srdca a charakteru. Keby sme ich iba spievali len so strachu pred vrchnosťou, či zo zákonníctva a nežili by sme vzťah s Bohom, ako ich autori, chýbalo by nám všetko.

Cirkevné matriky

link na zaujímavú stránku, kde sa dajú pozrieť naši predkovia. Možno to bude pre Vás zaujímavé. Hľadanie je trocha časovo náročnejšie, ale dá sa to. https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/records/collection/1554443/waypoints

Ohrozené kostoly

http://www.tyzden.sk/fotografie/slovensko/ohrozene-kostoly.html Slovenský fotograf Andrej Bán robí dokumentáciu ohrozených kostolov, ako kultúrnych pamiatok. Vraj ich je v podobnom stave okolo 100. Pýtam sa koľko z nich je evanjelických? A je tento stav prirodzeným odrazom zmien v spoločnosti alebo je to znak degenerujúcej kultúry? Je to aj symbolom vývoja v cirkvi, a dá sa s tým niečo robiť, alebo je to proste prirodzený postup? Čo poviete?

Lucia

           13.decembra si nielen rkc., ale aj evanj.cirkvi v Škandinávii pripomínajú sv.Luciu, pannu a mučeníčku v Syrakúzach, okolo r.304. V našich "končinách " sa deň spája skôr s množstvom rôznych povier a  "čarov", ako aj s  "návštevami Lucie" v domácnostiach.          Zaujímavá a cenná je však aj iná správa, o ktorej hovorí historik Tacitus (Annales 13,32) z dôb apoštolských. V tom čase sa obrátila na vieru i Pomponia (Grékyňa) ktorá si podľa kresťanského zvyku zmenila svoje meno na iné, mystické: LUCINA- t.j.Osvietená, na pamiatku svojho "osvietenia" krstom svätým. Gréci totiž krst nazývali: "FOTISMA"...

Čriepky z historického kalendára 3

 R 1511 –   M.Luther sa vrátil z Ríma začiatkom apríla do Erfurtu,  sklamaný životo rímskych kňazov. Premiestnený je                  do  Wittenbergu. R 1521 – snem vo Wormse  R 1541   – Turci obsadili budínsky hrad a Uhorsko bolo rozdelené na 3 časti R 1561 – ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh vymohol na Tridenstskom cirkevnom sneme /koncile/                    povolenie pre Uhorsko prijímať podobojím.                 Predložil aj návrh kráľa Ferdinanda I., aby bol zrušený celibát kňazov,        ...