Daniel Michal Fakla – ŠTEDRÝ VEČER

Koľká v tom, Bože, nádej, ale aj sklamanie, že slepí, hluchí naplnia dnes Tvoje chrámy. Tam Duch posolstiev len na chvíľu ich ovanie, no potom rýchlo zabudnú na svoje drámy. Koľké v tom, Pane, blaho, ale i tragika, pri hojnom stole sedieť, sýtym byť a vždy sám. Vianočné čaro často zrakom skleným tak uniká, keď vôňa detstva s dymom stúpa k nebesám. Prázdne sú, Kriste, bez Teba v srdciach jasličky, aj keď si prišiel na svet v zaznanom Betleme… Chorí sme v duši, biedni, veľkí aj maličkí… Kým sa nezrodíš aj v nás, takými budeme!

Krst svätý

C. O. Rosenius v knihe Cesta k pokoju píše: úryvok Duch Boží a Slovo prichádza k nám už v detstve pri krste Možno sa spýtate, čo si myslieť o názoroch baptistov, ktoré sú rozšírené aj medzi vami, o krste detí. Kedysi som vám povedal, že keď sa loď odtrhne od kotevného lana, nemožno vedieť, kde skončí. Prvý závan vetra ju ženie smerom k zálivu, druhý ju ženie opačným smerom. A prichádza tretí – a človek nevie, kde loď skončí. Argumenty proti krstu detí nie sú až také silné Pýtate sa: Čo máme robiť? Nepodporuje ich samo Písmo? Veď hovoria: „Nejestvuje príkaz, aby sme krstili deti. A dieťa predsa nemá...

Najväčšia bieda

Neni tá bieda najväčšia, čo po uliciach blúdi a žobrať musí o peniaz u milosrdných ľudí. Ó, väčšiu biedu neraz Ty na vlastnom srdci skúsiš, keď v jeho nútru hryzie žiaľ a zvonku smiať sa musíš. Najvyšší stupeň biedy je veselý život zeme, keď pod ním, dobre zakrytý, duševný prístrach drieme. Ach, biedy najväčší je žiaľ, keď duša, k smrti zrelá, za pomocou mrie, vyzerá, no, nechce Spasiteľa. Z nemčiny Mária Royová

Krst – životný program

Švédsky autor Bengt Pleijel vo svojej knihe Brána viery otvorená okrem iného píše: Aj dieťa sa môže stať Božím dieťaťom.Nad krstom detí visel občas otáznik. Hovorilo sa: Počkajte, kým deti dospejú tak, aby sa samy mohli rozhodnúť. V Biblii sa predsa nikde nehovorí o krste detí. Keď Biblia hovorí o krste, hovorí o krste dospelých. Doba Novej zmluvy je obdobie misijné. Dospelí prechádzajú v tom čase zo židovstva alebo pohanstva ku kresťanstvu. Máme dostatok dobrých dôvodov pre to, že aj deti dospelých sa zúčastnili tohto prestupu:• Keď Peter na Letnice vyzýva ľudí, aby sa dali pokrstiť v meno Ježiša Krista, spomína aj deti: VÁM PLATÍ TO...