Teologicky konzervatívni protestanti v Nemecku hodnotia pápeža

Čestný prezident Medzinárodnej konferencie vyznávačských spoločenstiev, misijný vedec prof. Peter Beyerhaus hodnotil prvých 5 rokov pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Za posledných 100 rokov je on najvýznamnejším teológom medzi hlavami rímskokatolíckej cirkvi. Ako povedal Beyerhaus pre ideu, nie sú nijaké dôvody na spochybnenie pápežových názorov na ekuménu. Tak pri písaní bestselerovej knihy "Ježiš z Nazareta" povolal si ako poradcov viacero evanjelických teológov. "Kde pápež má dojem, že kresťania hovoria jednou rečou, pokračuje opatrne. " Pritom má pápež viacej na zreteli duchovnú jednotu, ako jednotu inštitucionálnu. Ako tragickým nazval ,že sa päťročné jubileum pontifikátu kryje časovo s prípadmi odhalenia zneužitia detí katolíckymi...

Úcta patrí F. Melanchtonovi

19. apríla v zámockom chráme bola slávnosť uctenia si pamiatky F. Melanchtona pri 450. výročí jeho smrti. Nikolaus Schneider, úradujúci predseda Rady EKD, povedal o.i.:"Cirkev potrebuje aj dnes takéto osobnosti, ako bol F. Melanchton. Bol staviteľom mostov a sprostredkovateľom. On aj Luther nedrali sa dopredu na výslnie, aby získali moc, či slávu. Pracovali pre cirkev a dielo reformy, a preto sa im to darilo. " Kancelárka A. Merkelová povedala:"Melanchton bol veľkým Nemcom. Skutočne mu patrí označenie učiteľ Nemecka. Zasadzoval sa za vzdelávanie všetkých.Vzdelanie je aj dnes predpokladom demokracie, prosperity a zdravej sociálne súdržnosti. To je dôvod, prečo by chcela spolková...

Situácia evanjelikov v Kirgizsku

Ako je všeobecne známe v minulých týždňoch sa v Kirgizsku prelievala krv, strieľalo a moc prevzala opozícia. Biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Kirgizsku Alfred Eichholz oznámil partnerskej organizácii Spolku Gustava Adolfa v Lipsku, že vďaka Bohu z evanjelikov nebol nikto zranený a ani cirkevné budovy neboli poškodené. Plánovanú návštevu zborov na juhu krajiny však pre napäté ovzdušie a neistotu biskup t.č. nemôže uskutočniť. Biskup v správe ďalej píše: "Čo táto zmena bude pre nás luteránov v Kirgizsku znamenať, nevieme." ELC Kirgizska je regionálnou cirkvou ELKRAS. Jej dejiny sú iba 100 ročné. Dnes má 16 cirkevných zborov a okolo 2 tisíc členov. Členmi...

Živá cirkev v Tanzánii

V Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Tanzánii sa každý pokrstený člen chápe ako kňaz či evanjelizátor. Evanjelici nie sú len návštevníkmi služieb Božích, ale navštevujú aj biblické hodiny, vytvárajú domáce modlitebné krúžky a vykonávajú návštevy rodín slabších vo viere. V tejto cirkvi je silne zakorenené vedomie misie a evanjelizácie. Vplyvom Ducha svätého a pod Jeho vedením v cirkvi sa darí táto práca nielen vo vnútri krajiny, ale cez utečencov zo susedných krajín, ktorí pobudli istý čas v Tanzánii, sa kresťanská viera luteránskeho vyznania rozšírila aj do susedných krajín, kde vznikli ev. cirkvi. Práve misijnou a evanjelizačnou prácou cirkev prudko rastie.Dnes má 5.3...

450 rokov od smrti F.Melanchtona

19. apríla t.r. si evanjelici propomínajú 450. výročie smrti spolupracovníka reformátora M.Luthera Filipa Melanchtona. Ústredné slávnosti sa v Nemecku konajú vo Wittenbergu. Evanjelická akadémia Saska-Anhaltska v dňoch 16.-17. apríla usporiadala vedecký seminár, na ktorom zhodnotia jeho pedagogické názory a požiadavky. Pre Melanchtona patrili popri znalosti klasickej antiky, Biblie a cudzích rečí  aj hudba a matematika. V nedeľu sa v zámockom chráme konali k tomuto výročiu služby Božie, ktoré v priamom prenose vysielala TV stanica MDR. V pondelok 19. apríla sa v chráme bude konať slávnosť s prednáškami za účasti zastupujúceho predsedu Rady EKD N. Schneidera a kancelárky A.Merkelovej. Prítomný bude...

Zomrel em. biskup T. Guldbrandzén

Tento štvrtok 15. apríla 2010 náhle zomrel na mozgovú cievnú príhodu vo veku 67 rokov T. Guldbrandzén- emeritný biskup diecézy Härnoesand, Švédsko, ktorá je partnerskou diecézou ECAV na Slovensku. Biskupom bol v rokoch 2001-2009. Narodil sa v Kristinehamn, činný bol v pietistickej misijnej organizácii Evangeliska Fosterlandstiftelsen -EFS . V rokoch 1960-64 študoval teológiu na Johannelunds teologiska hoegskola a stal sa kazateľom EFS v Enkoeping. Ordinovaný za kňaza bol v r. 1967 pre službu v Enkoeping. Potom bol riaditeľom vydavateľstva EFS a vydavateľstva ŠC – Verbum. Pracoval ako kňaz v Tumba, ako zborový farár vo Farsta a dómsky prepošt v Štokholme. Po...

Katedrála v Oslo bude opäť otvorená

V nedeľu 18. apríla t.r. bude v hlavnom meste Nórska Oslo po štyroch rokoch od uzavretia pre generálnu renováciu opäť otvorená katedrála. Posviacku obnoveného dómu vykoná biskup Ole Christian Kvarme za asistencie dómského prepošta, farárov a diakónov z dómu a zboru sv. Trojice. Na službách Božích bude predvedené dielo Luise Vierneho Missa solemnis v podaní katedrálneho zboru.  Na slávnosných službách Božích bude prítomný aj kráľovský pár a manželský pár korunného princa. Slávnostné podujatia budú pokračovať aj v ďalších dňoch koncertami a divadelným predstavením . Renovácia si vyžiadala náklad 165 miliónov nórskych korún. (www.kirken.no)

Posviacka ev. chrámu sv. Pavla v Odese

V sobotu 17. apríla 2010 sa v Odese vykoná opätovná posviacka nanovo postaveného ev. chrámu sv. Pavla. Táto veľká slávnosť je rámcovaná bohatým programom. V piatok 16. popoludní to bude koncert dychovej hudby z Rezna, deň otvorených dverí pre Odesanov a hostí, exkurzia v obnovených priestoroch. V sobotu je slávnosť posviacky chrámu.Káže ev. krajinský biskup z Mníchova I.Friedrich. Popoludní je posviacka organa a následný organový koncert a koncert dychových nástrojov. Účinkujú umelci a hudobníci z Mníchova. V nedeľu sú slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou. Poobede prednáška o histórii chrámu sv. Pavla. V podvečer koncert duchovných skladieb. Prvé evanjelické služby...

Švédski biskupi na Strednom Východe

Dvanásť zo štrnástich biskupov Švédskej cirkvi sa v čáse 11. – 16. apríla zúčastňuje študijného pobytu v Izraeli a Jordánsku. V programe sú 11. apríla bohoslužby a stretnutie so švédskym veľvyslancom ako aj návšteva Jordan Co existance organisation v Ammane.12.apr.  je naplánovaná návšteva Jericha a Jeruzalema. Od večera do poludnia nasledujúceho dňa sú stíšenia. Potom návšteva ev. nemocnice Augusty Victorie na Olivovej Hore, ktorú podporuje tiež ŠC. Navštívia aj kresťanské kostoly Yad Vashem a stretnú sa s predstaviteľmi izraelskej a palestínskej komunity.Prijme ich hlavný rabín Izraela. (www.svenskakyrkan.se)