JesusHouse – najväčšie podujatie mládeže v roku

Najväčšie kresťanské evanjelizačné podujatie v tomto roku JesusHouse navštívi len v Nemecku do 140 tisíc mladých ľudí. Podujatie organizujú krajinské ev. cirkvi a slobodné protestantské denominácie. Ústredné podujastie bude sa konať od 30. marca do 2. apríla 2011 v Štuttgarte a satelitom sa prenesie do 402 miest v Nemecku a asi 100 miest v Strednej Európe.Televízny kanál ERF1  a internet akciu priblížia záujemcom v celom svete. Hlavným rečníkom bude ev. farár Matthias Clausen z Greifswaldu. Hlavnými témami štyroch večerov bude otázka zmyslu života aj s ohľadom na udalosti v Japonsku a severnej Afrike. (www.idea.de)

Vytvoria sieť odborných kresťanských kolégií pre Rómov v Maďarsku

Historické kresťanské cirkvi v Maďarsku prichádzajú s jedinečnou iniciatívou v Európe – chcú zriadiť sieť odborných kresťanských kolégií pre Rómov. Kolégiá sú určené pre rómskych vysokoškolákov a majú začať pracovať od septembra t.r. V Budapešti bude zriaďovateľom jezuitský rád rímskokatolíckej cirkvi, v Debrecíne reformovaná cirkev, v Miškovci gréckokatolícka cirkev. Evanjelická cirkev mieni takéto kolégium zriadiť v Nireďháze. Zriaďovatelia chcú poskytnúť nadaným rómskym vysokoškolákom odborné vzdelanie .Odborné kolégium poskytne okrem vysokoškolského vzdelania aj lepšie poznatky z rómskej kultúry a  kresťanského učenia. Cieľom školy bude vychovať Rómov k tomu, aby si zachovali svoju identitu,aby sa z nich stali kresťanskí intelektuáli,aby boli všestranne...

V Sasku chcú zosilniť duchovnú prácu medzi mladými

Saské združenie mládeže EC (Entschieden fuer Christus – rozhodne pre Krista) chce zosilniť duchovnú prácu medzi tínedžermi a mládežou v obciach a mestách Saska, kde žije mnoho detí a mladých bez orientácie.  Teraz v tejto krajine pracuje 147 tínedžerských a mládežníckych a asi 280 detských skupín. Na čiastočný alebo plný úväzok pracuje 6 referentov EC. Teraz sa ich počet má zvýšiť na desať. O tomto probléme rokovali pracovníci EC z celej krajiny 5. februára na stretnutí v meste Chemnitz. Zišlo sa ich tu do 350 .   (www.idea.de)

Stretnutie mládeže hnutia Taizé v Rotterdame

Od utorka 28. dec. 2010 bude sa v Rotterdame, Holandsko, konať päťdňové ekumenické stretnutie kresťanskej mládeže Európy, ktoré organizuje hnutie Taizé. Na programe sú spoločenské témy a modlitby. Očakáva sa účasť do 30 tisíc mladých rôznych kresťanských cirkví, ktorí hľadajú pokoj, zmierenie,bratstvo a spravodlivosť. Stretnutia sa organizujú od roku 1978. Na budúci rok sa takéto ekumenické stretnutie mladých kresťanov Európy bude konať v Berlíne. (www.ekd.de)

Počet študentov na evanjelikálnych seminároch je stabilný

Počet študentov na evanjelikálnych seminároch krajín nemeckého jazyka v Európe je stabilný, napriek celkovému poklesu podielu mladých ľudí v obyvateľstve. Toho času na týchto školách študuje 2865 študentov, vlani to bolo 2897. Terajší študenti biblických škôl sú  tendenčne pobožnejšími a misijne angažovanejšími ako predchádzajúce generácie, no vykazujú menšie teologické a spoločenskokritické myslenie. Povedal to predseda Konferencie misionárskych vzdelávacích zariadení a vedúci Školy pre evanjelizátorov Johanneum Burkhard Weber. Väčšina 49 vzdelávacích zariadení v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku je zastrešená vo dvoch organizáciach: vyššie spomenutej Konferencii a Konferencii biblicky verných vzdelávacích zariadení. (www.idea.de)

Konferencia etiópskej mládeže

7.až 9. okt. t.r. sa konalo veľké stretnutie evanjelickej mládeže Etiópie z 20 národov a národností v meste Arbanminch. Na nedeľných bohoslužbách ich bolo vyše 500. Konferenciu zorganizoval farár pre prácu s mládežou Juho-Západnej synody (diecézy) EECMY – Etiópskej evanjelickej cirkvi Mekane Yesus Angama Angassa. Každý zbor z diecézy vyslal po dvoch delegátov, prišli aj iní záujemcovia, napr. až zo 400 km vzdialeného kraja Omo pri keňskej hranici. Mládež bola spojená evanjeliom Ježiša Krista a Sv. Ducha spievala a modlila sa . Farár Thorsten Schuerhoff z Herrmanburgskej misie viedol biblické štúdium k duchovému rastu. Misionár z Etiópskej medzinárodnej misijnej spoločnosti Gashahun...

Festival mládeže SELK v Kasseli

Od 8. do 11. októbra t.r. sa v Kasseli konal tohoročný festival mládeže Samostatnej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (SELK). V severohessenskej metropole sa zišlo na podujatí do 340 účastníkov. Téma :"A Boh povedal: Buď … a bola pestrosť " bola rozvinutá v 30 workshopoch . Medzitým je veľa pohybu, zábava, hry, športy. Okrem toho sa mladí môžu realizovať hudobne alebo v inej kreatívnej činnosti. Mladí sa dozvedeli ,ako žiť všedný život s moslimami v Nemecku, dostali informácie o satanizme, špiritizme a navštívili aj múzeum pre kultúru umierania. (www.selk.de)

Konfirmandi v akcii

V sobotu 25. septembra t.r. sa konfirmandi zo seniorátu Friesland- Wilhelmshaven Oldenburskej ev. cirkvi zišli na Pochode nádeje pre Angolu. Cieľom bolo prejsť 8 km trasu. Akcie sa  zúčastnilo do 400 mladých. Pred akciou vyzbierali u susedov a príbuzných peniaze na pomoc hladujúcim v Angole v rámci ev. projektu pomoci "Chlieb pre svet". Mladí odovzdali 6.322,76 €. Biskup tejto cirkvi Jan Janssen im poďakoval a povedal." Pochodujete za týchto ľudí a proti hladu, ktorým trpí vo svete ešte tak mnoho ľudí." Táto akcia mladých vyplynula ako odozva na preberanú tému v minulých týždňoch s názvom "Jeden svet." (www.kirche-oldenburg.de)

Celopoľský zjazd evanjelickej mládeže

V čase od 24. do 26. septembra bude sa v Chorzowe konať celopoľský zjazd evanjelickej mládeže. Tohtoročná téma je " Naša rola" – v nej ide o rolu žien, mužov i rodín, jednotlivca ako mládežníka vo vzťahu k cirkvi, v doraste , v čase dospelosti, teda všetkých stupňoch života. Zjazd organizuje Centrum misie a evanjelizácie EAC v PR. Bohatý program možno nájsť na stránke www.mlodziluteranie.pl . (www.luteranie.pl) 

Stretnutie kresťanských študentov v Göteborgu

Dnes 23. septembra 2010 sa v Göteborgu začína stretnutie kresťanských študentov európskeho Severu pod značkou NOSA2010. Je to sieť severských  kresťanských študentov a žiakov,ktorí  pracujú na univeritách , stredných a vysokých školách pri poznávaní Ježiša Krista.Usporiadateľom je Credo – švédska kresťanská študentská a školská organizácia. Súčasne sa v Götegorgu koná veľtrh kníh a knižníc. Tohoročnou témou je Afrika. Lektormi budú zahraniční terénni pracovníci IFE – čo je medzinárodná kresťanská študentská organizácia, kam patrí člensky aj Credo. Femi Adeleye z Afriky bude hovoriť o postavení kresťanských študentov v Afrike. Podujatia sa konajú v katedrále. Súčasťou sú biblické semináre, večerné stretnutia, bohoslužby...