Farári kritizujú predsedníctvo Kirchentagu

Pracovné spoločenstvo wuerttemberských farárov Confessio kritizuje predsedníctvo Kirchentagu, lebo toto bráni účasti mesiánskych židov na tomto veľkom podujatí. Mesiánski židia veria v Ježiša Krista ako vykupiteľa židov a Pána sveta. Tým, že robia misiu medzi židmi, zaťažujú dialóg medzi kresťanmi a židmi. Tvrdia to vedúci Kirchentagu. Farári oproti tomu poukazujú na prvú cirkev, kedy apoštoli šírili vieru medzi židmi a boli vedúcimi judaizmu prenasledovaní. Potom apoštol Pavol začal šíriť kresťanstvo aj medzi pohanmi. Farári si myslia, že zákaz účasti možno chápať ako protižidovský postoj. Confessio má 90 členov. Predsedom je farár Tobias Eissler. 35. Nemecký Evanjelický Kirchentag bude sa konať od...

Pozvánka do Dziegielowa, Poľsko

Centrum evanjelizácie a misie Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku pozýva na pravidelný Evanjelizačný týždeň v Dziegielowe. Tohto roku bude prebiehať od soboty 4. júla do nedele 12. júla 2015. Večerné evanjelizačné stretania od 17. hodiny bude viesť pastor Wade Burleson z Oklahomy, USA. V tom istom čase budú mať svoje evanjelizácie deti, prispôsobené ich veku a chápaniu. Biblické výklady na tému rodina, spoločnosť, blížni , stretania Ježiša s rôznymi ľuďmi a Jeho vzťah k nim bude viesť ev. farár Slawomir Sikora zo Štetína. Hlavným východiskom je tohoročné heslo cirkvi z Rim  15, 7. Každý večer ukončia koncerty. Vystupovať budú poľské i...