Rainer Stahl odchádza z funkcie generálneho tajomníka Spolku Martina Luthera

11. marca 2016 sa v Neustädter Kirche v Erlangene konali služby Božie, na ktorých bola rozlúčka s odchádzajúcim do dôchodku  gen. tajomníkom Spolku M. Luthera v Erlangene R. Stahlom. Funkciu zastával 18 rokov. Na bohoslužbách boli hostia z  evanjelických cirkví, ktorým Spolok najviac pomáha: Česka, Slovenska, Poľska, Litvy, Estónska, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Rakúska, Holandska a európskej časti Ruska. Jeho nástupca, Michael Huebner, farár z Hannoveru, nastúpi do úradu 1. apríla t.r. (www.martin-luther-bund.de)

MLB pomáha Třincu

Jesenné zhromaždenie Spolku Martina Luthera v Nemecku rozhodlo, že dar pre diasporu v roku 2016 pôjde pre cirkevný zbor SCEAV v Třinci. Cirkevný zbor renovuje svoju starú budovu fary pre projekt „Nádej – pomocná ruka “ . Cieľom je pomáhať ľuďom v závislosti a bezdomovcom. V prvej etape chcú zriadiť sálu pre 100 osôb, kanceláriu,  sprchy, toalety, kuchyňu, dve učebne, štyri byty pre adeptov, ktorí sa rozhodli začať nový život. Rozpočet počíta s nákladom 100 tisíc eur, z toho MLB pomôže darom v tomto roku sumou 36.500 eur. (www.martin-luther-bund.de)

V Rusku bude prvý luteránsky kláštor – komunita

Evanjelicko-luteránska cirkev a.v. v Rusku oznámila, že v januári 2016 sa začal realizovať prvý projekt zriadenia kláštora a komunity tejto cirkvi . Bude to v obci Brazunovo-Pavlovo , Posadský okres, Moskovská oblasť. Komplex má obsahovať komunitu – spoločenstvo, hospic a penzión pre seniorov. Takto komunita bude tvoriť rodinu so seniormi. Popri duchovnom živote bude plniť i sociálnu prácu pre ruskú spoločnosť. (baznica.info)

Inštalácia nového predsedajúceho biskupa ELCT

Nový predsedajúci biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Tanzánii (ELCT) vyzval cirkev, aby slúžila spoločenstvu v spolupráci s vládou a odolávala pôsobeniu ako súkromná spoločnosť. Biskup Dr Fredrick Onael Shoo urobil túto výzvu na svojej inštalácii, za prítomnosti premiéra Tanzánie a ďalších vládnych činiteľov. „Cirkev patrí Kristovi , ktorému všetci slúžime a veríme v Neho. Mandát cirkvi je slúžiť ľuďom holistickým spôsobom, duchovne, fyzicky i psychicky“, povedal. Povzbudil vládu bojovať v spoločnosti proti korupcii. Premiér Tanzánie Kassim Majaliwa ocenil prácu cirkví, najmä ELCT za prínos pre krajinu v sociálnej oblasti, najmä v školstve a zdravotníctve. Na inštalácii sa zúčastnili hostia z ekumény...

Pápež František príde do Lundu , Švédsko

Ako sme už písali, 31. okt. 2016 na Pamiatku reformácie sa budú v meste Lund, Švédsko, konať slávnostné služby Božie k 500. výročiu Reformácie a 70. výročiu založenia SLZ v tomto meste. Na tieto slávnosti príde osobne aj pápež František. Bohoslužby budú viesť predseda SLZ biskup Munib A. Younan a gen. tajomník SLZ , farár Martin Jung. Na príprave sa budú podieľať aj Evanjelická cirkev Švédska na čele s arcibiskupkou A. Jackelenovou a Rímskokatolícka diecéza Štokholmu. (www.evangelikus.hu)

Výzva na spoločné modlitby evanjelikov a katolíkov

11. januára 2016 bola uverejnená výzva generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu farára Dr. Martina Junga a predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Kurta kardinála Kocha členským cirkvám SLZ a katolíckym biskupským konferenciám vo svete využiť pripravený materiál Spoločné modlitby k pripomienke 500. výročia reformácie v r. 2017. Pripravená príručka sa nazýva Od konfliktu k spoločenstvu a bola spoločne pripravená liturgickými komisiami oboch organizácií. Obsahuje materiály, ktoré môžu byť prispôsobené miestnym liturgickým a hudobným tradíciám v oboch cirkvách. Príručka je  štrukturovaná okolo tém  vďakyvzdania, pokánia a záväzku k spoločnému svedectvu. Vo svojom spoločnom liste Junge a Koch pripomínajú cirkevným vedúcim, že...

Nový projektový katalog GAW 2016

Spolok Gustava Adolfa v Nemecku (GAW) je organizáciou nemeckých protestantov v oblasti finančnej pomoci menšinovým evanjelickým a reformovaným cirkvám v Eurôpe , v Latinskej Amerike, Strednej Ázii a na Blízkom Východe. Tohtoročný katalôg obdahuje 139 projektov pre partnerské cirkvi vo vyše 40 krajinách. Plánuje sa vyzbierať za celý rok 1 milion 600 tisíc €, je to o 100 tisíc viacej ako vlani. Osobitný dôraz sa kladie na pomoc ecav cirkevnému zboru vo Fagaras, Rumunsko, kde je veľa starých ľudí a Rômov. Druhou prioritou budú dve presbyteriánske cirkvi v Sýrii , sýrska a arménska. V katalôgu sú zaradené aj projekty zo...

Poľský farár Ireneusz Lukas je novým tajomníkom SLZ pre Európu

I. Lukas bol zvolený na post tajomníka Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve pre oblasť Európy. Prácu začne 1. apríla 2016. Vo funkcii nahradí farárku Evu Sibylle Vogel Mfato, ktorá ju zastávala ostatných desať rokov. I. Lukas je absolventom CHAT vo Varšave, študoval aj na Univerzite v Berne a Berlíne, bol štipendistom GAW v Lipsku, dva roky postgraduálne  absolvoval odbor rečníctva na Divadelnej akadémii vo Varšave. Po ordinácii pracoval ako kaplán v zbore sv. Trojice vo Varšave.  V r. 2003-2006 bol riaditeľom regionálneho úradu SLZ pre Strednú a Východnú Európu v Bratislave. V r. 2008 sa stal riaditeľom Poľskej ekumenickej rady vo...

Konferencia CELC v Seoule, Južná Kórea

Wisconsinská evanjelicko-luteránska synoda (WELS) z USA a Evanjelicko-luteránska synoda (ELS), tiež z USA, boli hlavnými organizátormi konferencie konfesionálnych luteránskych cirkví v meste Seoul, Južná Kórea v dňoch 28.-30. okt. 2015. Konferencie sa zúčastnili členské cirkvi CELC (Council of the Evangelical Lutheran Churches) z regiónu Ázia a Oceánia. Hlavná téma bol Krst svätý. Prednášku k téme mal Rev. Takeshi Nidaira z Evanjelicko-luteránskej kresťanskej cirkvi v Japonsku. Na konferencii sa okrem diskusie k téme konali štúdia Písma, pobožnosti, bohoslužby, meditácie a vzájomné spoznávanie. Osobitným programom bolo stretnutie a rozhovory s veriacimi, ktorí žijú ako malé spoločenstvá v ilegalite alebo v nekresťanskom obkľúčení. Záver tvorili...

Medzinárodné ekumenické združenie

http://www.ief-oecumenica.org/ Medzinárodné ekumenické združenie (International Ecumenical Fellowship = IEF) je medzinárodná ekumenická organizácia, ktorá sa vyznačuje organizovaním medzinárodných konferencií, kde sa stretávajú kresťania rôznych denominácií. Jej heslom je Žiť dnes cirkev zajtrajška. Za srdce svojej činnosti označuje spoločnú modlitbu a spoločné slávenie. Na stránke sú aj informácie v slovenskom jazyku, aj keď v obmedzenej miere. Je možné ich nájsť vľavo v sekcii Library, kde sú preložené dokumenty On Eucharistic sharing (O eucharistikcej pohostinnosti) a Písek declaration (stručne hovorí o IEF).