Poľnohospodárske družstvo pre ELKRAS v Kirgizsku

V Kirgizskej obci Vinogradnoje jestvuje Poľnohospodárske družstvo,ktorého členmi sú fyzické osoby – členovia ELKRAS v Kirgizsku. A tak hoci cirkev ako taká nemôže mať družstvo, predsa toto družstvo pracuje pre cirkev. Nástroje, ktoré družstvo má, patria cirkvi. Vlani družstvo investovalo do základného rozvoja. Zisk nebol ,preto Spolok Martina Luthera v Nemecku poskytol im financie ako podporu pre investície do živočíšnej výroby. Družstevníci zakúpili malé býčky, teraz ich chovajú a potom ich usmrtia a mäso rozpredajú. O hovädzie mäso je v tejto moslimskej krajine záujem. Za utržené peniaze opäť nakúpia býčkov a cyklus sa zopakuje, kým nezačnú hospodáriť so ziskom. Takto aj cirkev...

Vytvorili Švédsku medzináboženskú radu

Z iniciatívy arcibiskupa Švédskej cirkvi A. Wejryda bola vytvorená Švédska medzináboženská rada. Rada pozostáva z kresťanov, moslimov, židov, budhistov, bahaistov,sikhov a hinduistov. Rada bude mať 15 členov : 5 kresťanov, 3 moslimov, 2 židov, 2 budhistov a po jednom bahaistovi,sikhovi  a hinduistovi. Rada bude zasadať dva razy v roku. Náklady znáša každý delegát na svoje trovy. Rada má za cieľ vytvárať podmienky pre medzináboženské spolužitie a spoluprácu. Pri prijatí uznesenia musí byť jednomyseľnosť – t.zn. nemožno hlasovať ani proti jednému členovi. (www.svenskakyrkan.se)

Deň hudby v katedrále

29. mája t.r. bude sa v petrohradskej katedrále P.Márie -hlavnom chráme Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku konať Deň hudby. Organizátori pozývajú na podujatie organistov, spevokoly a iných záujemcov o hudbu a spev z cirkevných zborov Petrohradského a Západo – Ingrijského seniorátu. Program bude obsahovať: novinky hudobného života Ingrijskej cirkvi, Úloha hudby v lut. cirkvi, Spievať – to sa dá ľahko, Spievajme spolu! ,Spievanie žalmov v lut. cirkvi.Súčasťou budú aj slávnostné služby Božie. Účastníci navštívia predajnú výstavu tvorivých dielní Ingrijskej cirkvi. (www.elci.ru)

Deti spievajú básnikovi v Moravskom Lieskovom a v Piešťanoch

DETI SPIEVAJÚ BÁSNIKOVI         „Básnik a dieťa? To sú dvojčatá.“ (Milan Rúfus) Koncerty Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu, dirigent Adrian Kokoš v evanjelických kostoloch na počesť básnika Milana Rúfusa   Nedeľa, 30. mája 2010 14.00 h Evanjelický kostol Moravské Lieskové 18.00 h Evanjelický kostol, Štefánikova 2, Piešťany   Spoluúčinkujú: Ulrich Ulmann – umelecké slovo, Mária Lederleitnerová – soprán, Daniela Paľová, klavír   Program: Milan Rúfus, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, César Franck, Ján Valach, Víťazoslav Kubička, Juraj Hatrík, Igor Bázlik         Vstup voľný, dobrovoľný príspevok vítaný   Po vlaňajšom úspešnom turné (29. – 31. 5. 2009) Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v ...

700 nových evanjelických kostolov v Bavorsku po roku 1945

28. apríla t.r. v kostole sv. Marka v Mníchove predstavil krajinský biskup Johannes Friedrich knihu " Evanjelické cirkevné stavby v Bavorsku od roku 1945". Pritom povedal, že počas tohto obdobia bolo postavených v Bavorsku vyše 700 nových ev. kostolov. Počas jeho pôsobenia v úrade biskupa od roku 1999 bolo posvätených 27 nových kostolov, ale zrušených iba 4. Kostoly sa tavajú na Slávu Božiu a pre radosť ľudí. Podľa neho nie je kapitola výstavby nových chrámov v Bavorsku ukončená. "Kniha je nielen časovým dokumentom, ale aj svedectvom viery," povedal biskup. (www.bayern-evangelisch.de)

Nový lužickosrbský evanjelický spevník

Počas Lužickosrbských evanjelických cirkevných dní 5. a 6. júna t.r. v Budyšíne (Bautzen) predstavia nový evanjelický spevník v hornej  lužickej srbčine z vydavateľstva Domovina v Budyšíne. V ostatných rokoch tento spevník pripravoval lužicko-srbský superintendent Jan Maling s kolektívom pracovníkov z cirkevných zborov. Z 348 piesní je úplne nových 66. V novom spevníku popri textoch budú aj príslušné noty. Náklady na vydanie spevníka znáša Krajinská evanjelicko-luteránska cirkev Saska a Základina pre lužickosrbský ľud. Pred 300 rokmi vyšiel prvý spevník v hornej lužickej  srbčine,ktorý obsahoval 200 piesní.  Ostatné vydanie je z roku 1955. Evanjelické služby Božie v lužicko-srbskom jazyku sa dnes pravidelne konávajú...

Dóm v Štokholme opäť otvorený

Túto nedeľu 2. mája 2010 bude po 16 týždňoch renovácie a čistenia opäť otvorený Dóm (Storkyrkan) v Štokholme. 19. júna t.r. sa v ňom bude konať kráľovská svadba – sobáš korunnej princeznej Švédska Victorie a jej snúbenca Daniela Wrestlinga. Čistili sa klenby, podlahy a nástenné maľby ako aj starobylé predmety, napríklad strieborný oltár a socha sv. Juraja s drakom. Slávnosť opätovnej posviacky bude o 11. hodine. Účinkovať bude chór katedrály s dielami švédskych skladateľov. (www.kyrkanstidning.se) a portál cz storkyrkan.

Národná púť Švédskej cirkvi 2010

Pútnicky duchovný chodník. Prechádzky s GPS. Švédska cirkev pozýva na celonárodnú duchovnú púť -stretnutie do krásneho turistického strediska – Loka brunn v Bergslagen v dňoch 18. a 19. júna 2010. Počas dvoch dní sú na programe semináre, prednášky, workshopy a bohoslužby. Väčšina sa koná v stredovekom drevenom kostole v Loka brunn. Tieto podujatia majú každý rok väčší ohlas vo Švédsku a sú obľúbené, lebo na svoje si príde telo i duša, prechádzky po krásnej prírode, spoznávanie nových ľudí a vzájomné rozhovory. Stretnutie pútnikov tohto roku organizuje diecéza Västeras s cirkevným zborom Grythytten. (www.svenskakyrkan.se)

Zasadnutie Rady biskupov ELKRAS

Od 23. do 25. apríla t.r. sa v Petrohrade konalo zasadnutie Rady biskupov ELKRAS. Spoločenstvo ELKRAS pokračuje v novej organizačnej forme. Všetky cirkvi vyjadrili prianie zostať v tesnom duchovnom a bratskom spoločenstve pri zachovaní štruktúry a vzájomného spojenia rôznych cirkevných orgánov a služieb. Ako predstaviteľ partnerských cirkví zo zahraničia sa zasadnutia zúčastnil vrchný cirkevný radca EKD Michael Huebner. Prítomní sa uzniesli na týchto rozhodnutiach: na pozvanie MLB z Nemecka vyšlú troch pracovníkov ELKRAS na kurz nemčiny do Erlangenu v čase 17. augusta až 17. septembra, schválili vstup ELKRAS do Rady predstaviteľov protestantských cirkví Ruska, všetci biskupi sa na pozvanie SLF...

Zlatá konfirmácia

  V druhú nedeľu po Veľkej noci sa prvé rady kostola v Pliešovciach zaplnili bratmi a sestrami, ktorí si spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi pripomínali slávnosť konfirmácie spred 50-tich rokov. Vtedy, 27. marca 1960, pred oltárom stálo 43 mladých dievčat a chlapcov – a po 50-tich rokoch to bolo 20 dospelých mužov a žien. Ako svojich posledných konfirmandov v Pliešovciach ich konfirmoval už zosnulý brat senior Ján Lacko st., ku ktorého hrobu konfirmandi spoločne zašli po službách Božích. V modlitbe a krátkej spomienke na neho mu vzdali úctu za všetko, čo pre nich spravil. Pri spoločnom obede si zlatí konfirmandi...