Konferencia a výstava o prenasledovaní cirkví za éry J.Kádára

6. mája t.r. sa v Budapešti konala konferencia o prenasledovaní kresťanov a kresťanských cirkví v Maďarsku počas vlády J. Kádára. Konferenciu zorganizovali tri historické kresťanské cirkvi´: Evanjelická, reformovaná a rím. katolícka. Na konferencii odzneli zaujímavé a podnetné prednášky. Súčasťou podujatia bola aj následná výstava na túto tému, ktorá bola  otvorená nasledujúci deň – 7. mája. Výstavu otvoril vedúci biskup Ev.a.v.cirkvi v Maďarsku J. Itzés. (www.evangelikus.hu)

Výsledky uznesenia synody ELKI

5. mája t.r. sa vo Verone skončilo niekoľkodňové zasadanie synody Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Taliansku (ELKI). Synodu viedli prezidentka Cristiane Groeben a viceprezidentka Caroline von Hohenbuehel. Na synode opätovne na štyri ďalšie roky zvolili hlavu tejto cirkvi – dekana. Stal sa ním opätovne doterajší dekan Holger Milkau. Jeho nástupcom zvolili Ulricha Eckerta, pastora z Milána. Synoda ho poverila zriadiť výbor na skúmanie možnosti požehnávania homosexuálnych párov. Na synode predstavili nový spevník duchovných piesní,ktorý pripravovali mnoho rokov. Spevník je dvojjazyčný.nemecko-taliansky. Je to prvý raz v histórii, čo vychádza takýto spevník. V závere synoda vypočula správu o činnosti konzistória cirkvi a o partnerstvách...

Pravoslávna cirkev v Grécku je na strane občanov

V ťasžkej hospodárskej a finančnej kríze chce Pravoslávna cirkev v Grécku stáť po boku občanov. Vyhlásil to  arcibiskup Atén a celého Grécka Hieronymos II. na stretnutí s premiérom Grécka Papandreom. "Našou úlohou ako cirkvi je dávať ľuďom nádej, pripravujeme sa však poskytovať ľuďom aj stravu a oblečenie. Tým,ktorí stratili zamestnanie ,budeme stáť po boku duchovnou útechou. Cirkev to takto robí teraz ako aj v minulosti." Ako je známe, Grécko je na pokraji štátneho bankrotu. Potrebuje medzinárodnu finančnú pomoc vo výške 100 miliard € a musí urobiť striktné úsporné opatrenia. (www.idea.de)

100 rokov Fondu cisárovnej Augusty Viktórie v Jeruzaleme

100 rokov vyvíja v Jeruzaleme činnosť Fond cisárovnej Augusty Viktórie. Fond zriadil na Olivovom vrchu nemocnicu, ktorá od skončenia britského mandátu vo Svätej zemi je pod správou SLZ. Roku 1990 otvoril Fond na pozemku Centrum pre pútnikov a stretávania. Ročne ho navštívia desaťtisíce osôb. Umožňuje aj kontakty medzi arabskými a židovskými obyvateľmi Izraela. Základ pod nemocnicu položili v r. 1907 a o tri roky bol celý komplex aj s chrámom posvätené a odovzdané do užívania. Veža ev. chrámu Nanebovstúpenia Pána je dominantou Jeruzalema. Augusta Viktória bola nemeckou cisárovnou a pruskou kráľovnou (1858-1921). Jej manžel, nemecký cisár Viliam II. (1858-1941) pri...

Dóm v Rige

Dóm v Rige postavil Albrecht von Buxthoeven v r. 1211. Je najväčším chrámom v Pobaltí. Prešiel viacerými prestavbami,takže jeho sloh je nepoznateľný. Súčasná baroková veža má výšku 90 m. Kazateľňa z približne r. 1641 má drevené rezby. V Chráme je hrob prvého biskupa Livlandu,Meinharda. Organ z r. 1884 má 6718 píšťal, 124 registrov a 4 manuály. (de.wikipedia.org)

Evanjelická katedrála v Talline

Dóm Panny Márie v Talline bol postavený v r. 1240.Od čias reformácie patrí evanjelikom. Je biskupským chrámom a nachádza sa na Dómskom návrší, čo ho robí viditeľným znakom mesta. Roku 1684 chrám bol silne zničený požiarom. Následná prestavba mu dala barokový charakter. V chráme je plno sarkofágov, pamätných tabúľ a hrobiek šľachtických nie estónskych osobností z 13.-18.storočia. (de.wikipedia.org)

Evanjelický kostol v skale (Skalný chrám) v Helsinkách

Turistickou raritou v Helsinkách je moderný ev. lut. chrám v prírodnom prostredí na sídlisku – Chrám v skale alebo Skalný chrám , po fínsky Temppeliaukion kirkko. Chrám navrhli dvaja bratia architekti Timo a Tuomo  Suomalainen. Posvätený bol v septembri r. 1969. Vnútro kostola bolo vyhĺbené do skaly. Nad obvodovými skalnými múrmi sa dvíha presvetlená strešná kupola. Chrám sa často využíva na koncerty pre vynikajúcu akustiku. (en.wikipedia.org)

Chrám sv. Jána v Helsinkách

Evanjelicko-luteránsky Chrám sv. Jána (Johanneksenkirkko) je najväčší kamenný chrám vo Fínsku. Má až 2600 miest na sedenie. Podľa švédskeho architekta Adolfa Emila Melandera ho postavili v rokoch 1888 – 1891 v novogotickom slohu, z pálených červených tehál.Má dĺžku 59 m a pôdorys v tvare kríža. Nad hlavným portálom dvíhajú sa dve 74 m vysoké veže. Chrám patrí k dómskemu cirkevnému zboru v Helsinkách. (de.wikipedia.org)

Ekuména – Zvolen a okolie

Na facebooku som vytvoril skupinu Ekuména – Zvolen a okolie. Má slúžiť pre ľudí, ktorí majú túžbu akokoľvek spolupracovať s kresťanmi z iných cirkví. Popis, ktorý som tam dal znie takto: Popis: Hlavný cieľ tejto skupiny je spojiť ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k ekumenickému úsiliu a radi by niečo v tomto smere podnikli. PRE KOHO Je to úplne otvorené. Každý je čímsi jedinečný a môže prispieť svojou troškou. Od žiakov a študentov, cez učiteľov, rodičov, manželov zo zmiešaných manželstiev, po kňazov, farárov a pastorov. AKTIVITY Asi najdôležitejšia činnosť pre jednotu kresťanov je modlitba. Takže ak je niekto fanúšik ekumény,...

Spomienkové služby Božie 10. mája 2010 v Malom kostole v Bratislave

  ·        V pondelok 10. mája o 13.00 hod. sa budú v evanjelickom Malom kostole na Panenskej ulici v Bratislave konať spomienkové služby Božie, na ktorých si pripomenieme 65. výročie ukončenia II. svetovej vojny a 130. výročie narodenia generála M. R. Štefánika. · Pobožnosť za prítomnosti štátnych a cirkevných predstaviteľov pripravuje Ústredie EPS v OS a OZ SR.