Posviacka ev. chrámu sv. Pavla v Odese

V sobotu 17. apríla 2010 sa v Odese vykoná opätovná posviacka nanovo postaveného ev. chrámu sv. Pavla. Táto veľká slávnosť je rámcovaná bohatým programom. V piatok 16. popoludní to bude koncert dychovej hudby z Rezna, deň otvorených dverí pre Odesanov a hostí, exkurzia v obnovených priestoroch. V sobotu je slávnosť posviacky chrámu.Káže ev. krajinský biskup z Mníchova I.Friedrich. Popoludní je posviacka organa a následný organový koncert a koncert dychových nástrojov. Účinkujú umelci a hudobníci z Mníchova. V nedeľu sú slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou. Poobede prednáška o histórii chrámu sv. Pavla. V podvečer koncert duchovných skladieb. Prvé evanjelické služby...

Švédski biskupi na Strednom Východe

Dvanásť zo štrnástich biskupov Švédskej cirkvi sa v čáse 11. – 16. apríla zúčastňuje študijného pobytu v Izraeli a Jordánsku. V programe sú 11. apríla bohoslužby a stretnutie so švédskym veľvyslancom ako aj návšteva Jordan Co existance organisation v Ammane.12.apr.  je naplánovaná návšteva Jericha a Jeruzalema. Od večera do poludnia nasledujúceho dňa sú stíšenia. Potom návšteva ev. nemocnice Augusty Victorie na Olivovej Hore, ktorú podporuje tiež ŠC. Navštívia aj kresťanské kostoly Yad Vashem a stretnú sa s predstaviteľmi izraelskej a palestínskej komunity.Prijme ich hlavný rabín Izraela. (www.svenskakyrkan.se)

Vystúp z radu_ Krajné- fara ECAV

 AHOJ,  VYSTÚPIŤ Z RADU sa zdá byť zo začiatku až nemožné.. chvíľu to trvá, ale keď sa rozhodneš správne, stojí to za to!!! pozývam Ťa na klub, kde si odpovieme na otázku: je dobré niekedy vystúpiť z radu..?  nebude chýbať kapelka, zábava, scénka a nejaké to občerstvenie =)   Tešíme sa na TEBA iSKejp412 tím =)

Konzultácia lut. teol. zariadení v Ázii

17.-21. marca t.r. sa v Bangkoku konala v poradí druhá konzultácia o vytvorení siete luteránskych teologických zariadení v Ázii – NeLTIA – Network of Lutheran Theological Institutions in Asia. Prvá takáto porada sa konala tiež v Bangkoku v auguste r. 2008. Dvadsaťtri účastníkov zastupovalo 14 luteránskych inštitúcií v Ázii, členské cirkvi SLZ a zamestancov. V diskusii sa zamerali na význam vytvorenia siete. Potvrdili, že teol. vzdelávanie je základným nástrojom na poslanie cirkvi, a preto teologické inštitúcie sú neoddeliteľnou súčasťou cirkvi. (www.asia-lutheran.org)

Kydanie na kresťanskú cirkev pokračuje

Včerajšie médiá na internete priniesli v rubrike kriminalita ohramujúcu správu z USA: "evanjelický kazateľ Jimmy Kings zabil svoju manželku, schoval ju do chladničky a predtým roky pohlavne zneužíval svoje dcéry. " Hneď som začal pátrať po bližších podrobnostiach v amerických tlačových materiáloch. Bolo toho plno, ale aj tak som zistil, že ide o černošského potulného kazateľa, ktorý predtým bojoval vo Vietname, vyznamenali ho. Po odchode z Vietnamu sa stal kazateľom. A teraz prichádza to jadro, ktoré ma najviac zaujímalo. Reku určite to nie je evanjelik, ale naši neodborní novinári anglické slovo evangelical jednoducho preložia ako evanjelický a je to. V USA...

Poľská ev. cirkev smúti

V piatok 9. apríla t.r. sa vo Varšave začala jarná časť zasadnutia synody Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľskej republike. V sobotu prišla nečakaná správa o leteckom nešťastí v Smolensku, kde zahynulo 96 osôb na čele s prezidentom Poľska L.Kaczynským a jeho manželky. Medzi obeťami bol aj ev. kňaz plk. Adam Pilch, ktorý plnil úlohu evanjelického vedúceho vojenského  duchovného. Miesto ev. vojenského biskupa je totiž v tomto čase vakantné a práve 12. apríla túto funkciu mal prevziať synodnou radou poverený nový biskup pplk. Miroslav Wola. 45-ročný A.Pilch slúžil v armáde od r. 1995. Od r. 1999 ako zástupca vojenského biskupa a od nov....

Drahá udalosť

                                                                              Drahá udalosť Tys‘ musel umrieť, Pane náš, by Tvoju lásku poznali sme, a povstals‘ z hrobu víťazne, by splnilo sa to, čo v Písme. Ó, pomôž aj nám zotrvať a žiť, jaks‘ Ty žil- čiste, prave, a priviň si nás dľa zasľúbenia tu časne i tam večne v sláve! Amen.    1 Pt 1,18-23:“Veď viete, že zo svojho márneho obcovania, po otcoch zdedeného,...

Tematické služby Božie, misijná šanca

Moderné, multigeneračné služby Božie sa možno stanú realitou v Bratislave. Majú spojiť kresťanov každého veku s cieľom misijne získavať mestských ľudí. Pred necelým rokom sa spoločenstvá dorastu, mládeže, rodín a seniorov z biblických hodín vyslovili za pravidelné organizovanie moderných služieb Božích, ktoré by viac zodpovedali potrebám súčasných Bratislavčanov. Dlhodobý úbytok pravidelných návštevníkov nedeľných služieb Božích v zbore Bratislava-mesto si vyžiadal pozornosť predstavených zboru a dali šancu tejto iniciatíve, ktorá dostala meno "Tematické služby Božie". V "skúšobnej prevádzke" sa konajú zatiaľ raz do mesiaca v nedeľu o 9,30, ale snahou organizátorov je, aby časom bývali každú nedeľu ráno. Keďže sa v...

Regionálna konzultácia SLZ pre Afriku

V čase od 24.-28. marca t.r. sa v Abuja ,Nigéria, konala konzultácia afrických lut. cirkví SLZ ako súčasť prípravy na 11. VZ v Štuttgarte. Na tejto konzultácii sa zúčastnilo 90 osôb, z nich 70 delegátov z 31 členských cirkví SLZ Afriky. Zvyšok boli hostia, misijní partneri a ekumenickí hostia. Na otváracích SB kázal biskup Thomas Nyiwe z Kamerunu. V kázni vyzval členské cirkvi Afriky zintenzívniť svoju celostnú misijnú prácu. Hlavný referát predniesol biskup Zephania Kameeta z Namibie. V ňom zdôraznil, že globálne luteránske spoločenstvo musí s celkovou nutnosťou spoločne bojovať za to, aby mnohí vyčlenení ľudia vo svete mohli počítať so...

Luteráni v Mongolsku

V r. 1989 po sedemdesiatročnej vláde komunistického režimu došlo v Mongolsku k politickým a spoločenským zmenám. Ateistický režim zanechal v ľudských dušiach púšť. V krajine nebolo ani jedného kresťana. Od roku 1990 začali sem prúdiť misionári. Začala sa ťažká misijná a evanjelizačná práca. Mongolsko je teritoriálne veľmi rozsiahla krajina s vysokými horami, púšťami a stepmi, jazerami, s klimatickými krajnosťami: v zime až do mínus 40 stupňov Celzia, v lete opačne to isté číslo v pluse. Asi 40% rodín žije pod hranicou chudoby, s nedostatkom potravín, vody, bez prístupu k zdravotníckym zariaderniam. V rodinách panuje alkoholizmus, násilie na deťoch, rozpad rodín. Podľa tradície sa väčšina...