„Boh je svetlo a nieto v Ňom tmy.“ -život v CZ Sv.Jur

V nedeľu 14. febr.t.r. sa v rámci hlavných služieb Božích konal výročitý zborový konvent za rok 2009. Prítomných na konvente bolo 32 členov s právom hlasovania. Duchovná správa domáceho kazateľa Ľ.Batku jr. sa niesla v znamení slov 1J1, 5-10. V správe sa o.i. hovorí:"Ten, kto prijal meno Kristovo v krste a hlási sa k Nemu menom kresťan – svojím holdovaním tme robí Boha luhárom. V očiach iných ľudí sa totiž takýto človek "kresťan" ničím neodlišuje od života človeka ,ktorý kresťanom nie je. Ľudia z jeho okolia sa zatrvrdia. Nevidia, prečo by sa mali stať kresťanmi. Slová ap. Jána zvestujú však...

Prečo to Boh dopusti?

   Kresťania zvyknú hovoriť o kresťanstve ako o nejakom veľkom zisku, pre ktorý sa oplatí žiť. Všetko je v OK. Financie, zdravie, robota, materiálne zabezpečení atď. Veď aj sam Pán Ježiš povedal že sa netreba starať o zajtrajší deň, ale hľadať najprv kráľovstvo nebeské a ostatné sa pridá…(Matúš 6.31-33). Ale, predsa tomu nie je tak.    V kresťanstve nekvitnú ruže, ale samé trápenie: bolesti, nedostatky, neporozumenie, človek ostane bez práce a nemá z čoho splatiť úvery, uživiť rodinu a niekedy to býva aj smrtelný prípad. Keď nám zomrie dedko alebo babka, tak povieme že prišiel čas, ale keď sa to...

Kandidáti na post fínskeho arcibiskupa

Fortál Fínskej ev. cirkvi evl.fi oznamuje kandidátov na post arcibiskupa Fínskej ev. cirkvi. Terajší arcibiskup J.Paarma odchádza 1. júna do penzie. Na post arcibiskupa kandiduje sedem mužov: 1.Martti Hirvonen, vedúci farár v cirkevnom zbore Sv. Kataríny v Turku,nar. 1948 2. Samuel Salmi, biskup z Uleaborgu, nar. 1951 3. Seppo Häkkinen, biskup zo St. Michels, nar. 1958 4. Miikka Ruokanen, profesor dogmatiky, nar. 1953 5.Jouni Lehikoinen, vedúci farár v cirkevnom zbore Sv. Michala v Turku,nar.1961 6.Seppo Rissanen, riaditeľ Fínskej misijnej spoločnosti, nar. 1954 7. Kari Mäkinen, biskup v Turku, nar. 1955. Arcibiskupa volí 1226 voliteľov. Do zboru voliteľov patria: všetci kňazi...

Biskupi Fínskej ev. cirkvi nebudú požehnávať homosexuálne páry

Fínski ev. biskupi nechcú zavádzať požehnanie homosexuálnych párov. Vyplýva to zo stredajšieho vyhlásenia po skončení zasadania biskupov, kde sa v jednom bode rokovania biskupi zaoberali vzťahom cirkvi k registrovaným homosexuálnym partnerstvám. "Pre nás registrované partnerstvo nie je manželstvom, ale iba občianskym zväzkom, ktorý spoločnosť akceptuje. Požehnávanie párov rovnakého pohlavia v kostole neprichádza do úvahy." povedal arcibiskup Jukka Paarma na tlačovej konferencii. Fínski luteránski biskupi sa držia tradičného učenia o manželstve, podľa ktorého Boh stvoril ľudí ako muža a ženu a založil manželstvo. /www.dagen.se/

Pohostinnosť cirkví vo Vancouveri

Na zimných olympijských hrách vo Vancouveri (Kanada) , ktoré budú od 12. do 28. februára t.r. zúčastní sa ich 350 tisíc návštevníkov a okolo 10 tisíc novinárov. Prihlásených je 2700 športovcov a veľa trénerov z 87 krajín sveta. Kresťanské zbory vo Vancouveri a v stredisku športov Whistler vychádzajú návštevníkom v ústrety pomocou i radou. Ponúkajú možnosť sledovať prenosy, občerstvenie, núdzové ubytovanie a vytvárajú možnosti k modlitbám a pastorizácii. Misijné dielo "Mládež pre Krista" otvára na predmestí Vancouveru Richmonde stredisko pre stretávanie s názvom "The Fridge" (Chladnička). O.i. príde sem 50 postihnutých mladých z Kalifornie, aby mohli sledovať zápasy. Pracovníci strediska...

Organ pre kaplnku na GBÚ v Bratislave

9. júna 2009 bola posvätená kaplnka pri GBÚ v Bratislave. Náčinie ku Večeri Pánovej daroval GAW, MLB spolu s farármi partnerskej Durínskej cirkvi vyzbierali financie na zakúpenie malého elektronického organu pre túto kaplnku. Najväčšiu zásluhu pri získavaní financii má durínsky farár Martin Michaelis zo Steinachu. Teraz už môže kaplnka plne slúžiť pre duchovné služby pracovníkov a návštevníkov GBÚ. /www.martin-luther-bund.de/

Misijná práca v Bruseli

Na poradu v Bruseli o spoločnom misijnom projekte americkej Luteránskej cirkvi Misurskej synody (LCMS)  a Samostatnej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (SELK) v spolupráci s Evanjelicko-luteránskou cirkvou v Belgicku (ELKB) sa 7. a 8. februára t.r. zišli regionálny riaditeľ LCMS Brent Smith, prezes Gijsbertus van Hattem (ELKB) ,misionár a farár Mathias Teppert (SELK/ELKB) a biskup SELK Hans Joerg Voigt. Teppert referoval o svojej práci. Riešili sa aj finančné otázky. /www.selk.de/

Slávnosť evanjelikov v Nižnom Novgorode,Rusko

Piate najväčšie ruské mesto je Nižný Novgorod, v sovietskej ére premenované na Gorkij. Založené bolo v r. 1221. Dnes má okolo 1 mil. 300 tisíc obyvateľov. Mesto je centrom priemyslu, dopravy a kultúry. Evanjelický zbor tu vznikol v r. 1580. Tvorili ho kupci a vojaci: Nemci, Švédi, Holanďania a Litovci. Za cára Alexandra I. úrady im povolili postaviť kamenný chrám. Posviacka sa konala 31. decembra 1827. Vedľa kostola postavili v r. 1831 dvojposchodová fara, ktorej budova sa zachovala podnes. Zbor mal v r. 1917 tisíc členov. V r. 1931 nariadením sovietskej vlády bol zbor zakázaný a likvidovaný. Kostol bol skonfiškovaný, evanjelici boli perzekvovaní...

Rast počtu členov cirkvi v Tanzánii

Evanjelicko-luteránska cirkev v Tanzánii má v súčasnosti vyše 5 miliónov 300 tisíc členov. Počet členov cirkvi pravidelne rastie. Za posledné tri roky je tento nárast takýto: 2007: 4,632.480, r.2008:4,956.731, r.2009:5,302.727. Štatistické údaje podal generálny sekretár ELCT pán Brighton Killewa.   /www.elct.or.tz/