Pápež vymenoval nových hodnostárov Vatikánu

V stredu pápež vymenoval troch nových vysokých hodnostárov do vatikánskej kúrie. Ako nástupca 77-ročného nemeckého kardinála Waltera Kaspera v úrade prezidenta Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov bol vymenovaný 60-ročný bazilejský biskup  Kurt Koch. Súčasne v úrade prefekta Kongregácie pre  biskupov pápež menoval namiesto doterajšieho 76-ročného kardinála Giovanniho Battistu Re 66-ročného biskupa z Québecu Marca Ouletta. Pre novozriadený post Pápežskej rady pre napomáhanie novej evanjelizácie Benedikt XVI. vymenoval prezidenta Pápežskej akadémie pre život a rektora Pápežskej lateránskej univerzity , 58-ročného arcibiskupa Salvatore Fisichellu. (www.epd.de)

Koniec školského roka, prázdniny a dovolenky

30. júna 2010 sa skončil školský rok 2009/10 . Žiaci a študenti dostali vysvedčenia a spolu s učiteľmi sa tešia na zaslúžené dlhé -hlavné prázdniny. V tomto čase aj zamestnanci čerpajú voľno na zotavenie. Medzi nimi sú aj pracovníci cirkví a náboženských spoločností. My redaktori v tomto uhorkovom čase nemáme veľa materiálu na publikovanie, preto prosíme o pochopenie, keď toho spravodajstva v júli a auguste bude pomenej. I my sa už tešíme na naše plánované a zarezervované miesta oddychu, relaxu či liečenia v kúpeľoch. Pamätajme však, že Pán Boh nemá prázdniny. On bude pozorovať naše konanie i ďalej v tom...

60 miliónov šv. korún ročne poskytla Diakonia ŠC

Diakonia Švédskej cirkvi pomohla vlani núdznym vo Švédsku sumou 60 miliónov šv. korún. Diakonia pomáha ľuďom v kríze, biede a utrpení. Pracovníci diakonie navštevujú najmä starých a chorých, no pribúdajú aj nové skupiny: osamotené matky či otcovia, mladí dospelí, migranti a ľudia s postihnutím. Cirkev cez diakoniu pomáha ľuďom,ktorí prepadli v sociálnej sieti. Vykrýva a dopĺňa diery štátnej sociálnej siete. (www.svenskakyrkan.se)

Zvolili nového biskupa varšavskej diecézy ECAV v Poľsku

V sobotu 26. júna t.r. sa vo Varšave konala synoda miestnej diecézy ECAV v Poľsku. Jediným programom synody bola voľba nového biskupa. Diecézna konferencia duchovných ako kandidátov vytypovala troch duchovných: radcu Jana Cieslara z Pabianic, radcu Piotra Gasia z Varšavy a farára Wojciecha Rudkovského z Radomy. Po vypočutí si prezentácie programov týchto kandidátov delegáti synody uskutočnili voľbu: zo 60 odovzdaných hlasov Jan Cieslar dostal 37, Piotr Gas 19 a W. Rudkowski 4. Tým za biskupa bol zvolený J. Cieslar. Narodil sa roku 1967 v Cieszyne. Vyštudoval CHAT a roku 1993 bol ordinovaný. Potom bol duchovným v Ustroni, Lodzi a Pabianicach....

Generálny tajomník SRC do Moskvy

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví zo Ženevy , nórsky lut. pastor Olav Fykse Tveit, pôjde túto nedeľu na pracovnú návštevu Ruskej pravoslávnej cirkvi. V pondelok ho príjme patriarcha Cyril. Rokovať budú o vzájomných vzťahoch medzi SRC a touto členskou cirkvou. Zúčastnia sa aj bohoslužby v moskovskej katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Medzi RPC a západnými  protestantskými cirkvami Rady panuje napätie pre viacero teologických otázok. Tveita bude doprevádzať nemecká teologička Dagmar Hellerová, ktorá je tiež členkou stáleho výboru pre dialóg medzi EKD a RPC. (www.epd.de)

Mladí luteráni sa zídu na konferencii v Drážďanoch

Ako príprava na 11. Valné zhromaždenie SLZ bude sa v Drážďanoch konať konferencia viacej ako 120 mladých luteránov zo 140 členských cirkví SLZ, a to v čase od 11. do 17. júla 2010. VZ SLZ bude v Štuttgarte od 20. do 27. júla t.r. Mladí budú rozoberať hlavnú tému VZ "Chlieb náš každodenný daj nám dnes!" Pritom to nebude iba o nedostatku potravín, ale aj svetové spoločenské a náboženské témy, napr. HIV a AIDS, nelegitímne dlhy a klimatické zmeny. Po skončení sa všetci mladí zúčastnia VL buď ako delegáti alebo stewardi.  (www.ekd.de) 

Zvestná liturgia

Dnes pri rannej modlitbe ma to opäť raz príjemne zaskočilo: Zvesť liturgie sa spojila so zvesťou slova. Výsledok: služba Božia a srdce obetujúce chválu. Zvesť liturgie. Väčšinou sa v našej cirkvi o zvesti slova Božieho, čiže o kázni. Niekedy sa ešte spomenie zvestný charakter Večere Pánovej, pri ktorej sa nám zvestuje čisté evanjelium v tých prostých slovách o novej a večnej zmluve, slovách „za vás sa vydáva“ a „za vás sa vylieva na odpustenie hriechov“. Ale zvesť liturgie? Môže byť liturgia zvestná? Musí. Liturgia, ktorá nenesie zvesť, sú iba prázdne slová, melódie, úkony. Kázeň je jedným z dvoch vrcholov SB,...

Dialóg medzi ELCA a ELKRAS

V ústredí ELKRAS v Petrohrade sa konali rozhovory medzi arcibiskopom ELKRAS A. Kruse a pastorom A. Hauge ,regionálnym predstaviteľom Evanjelicko-luteránskej cirkvi (ELCA) v Európe. Počas pracovného stretnutia posúdili otázky spolupráce oboch cirkví. A. Hauge podčiarkol, že ELCA nechce so svojimi partnermi dosiahnúť názorovú jednotu za každú cenu. Pre podporu bratskej spolupráce s luteránmi v Rusku treba chápať ich kultúrne a historické osobitnosti, vážiť si ich tradície. Podľa jeho vyjadrenia ELCA nechce do zahraničia exportovať ich vieru a poriadky. Hlavné je to, že obe cirkvi majú spoločnú základňu. ELCA chce aj naďalej poskytovať ELKRAS finančnú a personálnu pomoc, chce upevňovať jej štruktúry,...

25. jún – Pamätný deň Augsburského vyznania

Evanjelická cirkev po celom svete si 25. júna pripomína ako pamätný deň Augsburského vyznania. V ten deň roku 1530 predložili reformní katolíci okolo Martina Luthera pred cisárom a ríšou vyznanie svojej viery. Nechýbala im odvaha, lebo veď pred 120 rokmi iný cisár porušil svoj sľub a predreformátora Jána Husa dal upáliť ako kacíra na hranici. Prečítajme si slová tohto vyznania! Posilnia nás v našej viere, odhodlaní bojovať za spravodlivosť, dajú nám radosť, lásku a trpezlivosť. Pane Ježiši Kriste, prekonaj ,prosíme, našu vlažnosť a slabosť a naplň nás  Tvojim Duchom k dobrému vyznaniu. Amen.