Zlatá konfirmácia

  V druhú nedeľu po Veľkej noci sa prvé rady kostola v Pliešovciach zaplnili bratmi a sestrami, ktorí si spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi pripomínali slávnosť konfirmácie spred 50-tich rokov. Vtedy, 27. marca 1960, pred oltárom stálo 43 mladých dievčat a chlapcov – a po 50-tich rokoch to bolo 20 dospelých mužov a žien. Ako svojich posledných konfirmandov v Pliešovciach ich konfirmoval už zosnulý brat senior Ján Lacko st., ku ktorého hrobu konfirmandi spoločne zašli po službách Božích. V modlitbe a krátkej spomienke na neho mu vzdali úctu za všetko, čo pre nich spravil. Pri spoločnom obede si zlatí konfirmandi...

Žehnanie…

Viete, čo presne známená  a odkiaľ pochádza, už nie veľmi známy rituál "žehnania" ? Žehnať svojim deťom, žehnať niekomu ? Prevádza sa  ešte niekde v súkromí, v niektorych rodinách ? (v bežnom živote, to ešte vnímame, pri odobierke nevesty v svadobný deň, od rodičov, st.rodičov, krstn. rodičov, ale aj odobierky už vymierajú. Tiež, ak odchádza z domu dieťa, ku konfirmácií. ) V minulosti sa  bežne v rodinách "žehnalo" v niektorych ešte stále pretrvavá tento milý, dobrý, úprimný a mnohovravný rituál, "žehnanie rodičmi" alebo starými rodičmi, svojim deťom, blízkym, či cudzím. Prevádzalo sa urobením krížika na čelo, s úprimnými a vážnymi...

Nedeľa CANTATE v CZ Sv. Jur

Pozývame Vás 2. mája 2010  na služby Božie v 4. nedeľu po Veľkej noci – CANTATE do ev. kostola vo Svätom Jure na hlavné služby Božie o 9.30 hodine. Budú to mládežnícke služby, v rámci ktorých bude prislúžená sviatosť  Sv. krstu  jednému dieťaťu a jednému dospelému mužovi, ktorý vydá osobné svedectvo o svojej viere. Na službách Božích programom poslúžia aj študenti ev. teológie, ktorí počas víkendu majú v Agapé študijné sústredie. 

Zo života Synody ELC Ukrajiny

Portály sesterských cirkví vo východnej Európe ,okrem ELCIR, pracujú veľmi sporadicky, nepravidelne. Preto sa tešíme každej, iu keď z nášho pohľadu už omeškanerj informácii. Portál ULC už vyše roka nepracoval, teraz je neprístupný. Zrejme chýbajú financie na jeho prevádzku. Teraz sa po veľmi dlhom čase objavila informácia na portáli Synody ELC Ukrajiny. Ide o tretiu cirkev na Ukrajine, ktorá vznikla asi pred 10 rokmi spojením nezávislých lut. zborov od terajšej Nemeckej ELC na Ukrajine. Nezávisle zbory sa spojili a dali si meno podľa amerických konzervatívnych lut. cirkví Synoda (napr. Misurská, Wisconsinská, atď.). Synoda má t.č. 11 cirkevných zborov ,hlavne v...

Reinhard Bonnke – Boží kombajn

Zaujímavý príbeh nemeckého evanjelizátora v Afrike, ktorý už niekoľko desaťročí robí evanjelizácie po celej Afrike. Na jeho "krížové výpravy" ako ich nazýva priťahujú veľké počty ľudí, aj preto sám o sebe hovorí že je Boží kombajn. Jeho vízia je 100 miliónov obrátených kresťanov v tomto desaťročí. Misijná organizácia Kristus pre všetky národy (CFAN – Christ for All Nations) zazamenala za posledných 5 rokov 38 milíónov zdokumentovaných prijatí Ježiša Krista. Jeho misijné stretnutia majú jednoduchú "liturgiu", jednoducho káže Ježiša Krista, sú pôsobivé a viditeľne na nich pôsobí Duch Svätý. Jeho organizácia zhromažďuje lístky, ktoré ľudia ktorí sa obrátili na takýchto evanjelizáciach vyplnia a potom...

Z kostola bude kaviareň

1. mája t.r. v meste Hann pri Goettingen bude otvorená v tamojšom bývalom ev. kostole sv. Egídia kaviareň. Dva ev. cirkevné zbory v meste sa pred niekoľkými rokmi zlúčili do jedného, a tak sa rozhodli ,že tento kostol za symbolickú cenu 2 € predajú miestnemu hoteliérovi. Ten chce v budúcnosti investovať do budovy ďalších 500 000 € a vo veži zriadiť hotel. Hoteliér je známy ako záchranca pamiatok. Už predtým takto ratoval pred spustnutím 5 iných budov v meste. (www.idea.de)

Prvá moslimská ministerka v Nemecku

V spolkovej krajine Dolné Sasko nastúpi do úradu ministerky sociálnych vecí za CDÚ prvá moslimská žena – Ayguel Oezkan, 38 ročná právnička tureckého pôvodu. Už sa vyslovila, že kresťanské kríže vo verejných školách treba zakázať. Jej výrok odsúdili mnohí predstavitelia CDÚ na čele s predsedom vlády Dolného Saska Christianom Wulffom. (www.idea.de)

Najlepšia stránka na internete v Nemecku vyznamenaná

O tohtoročnú cenu kresťanskej internetovej stránky v Nemecku sa uchádzalo 100 účastníkov. Cenu udeľuje Združenie evanjelickej publicistiky spoločne s EKD. Porota účastníkov vyhodnotila a 1.miesto – zlatú  Webovú rybku s finančnou odmenou 1500 € udelila internetovému rádiu Cross.Channel.de vysielača ERF Medien (bývalé Evangeliums Rundfunk). Stránka sa zameriava predovšetkým na mladých ľudí. Porotu presvedčil predovšetkým koncept: užívatelia mohli nielen online počúvať rádio, ale sa aj aktívne zúčastňovať na príprave programov. Okrem toho portál poskytuje aktuálne informácie o kresťanskej hudbe, správy o Bohu a svete ako aj online sieť. Druhé miesto – striebornú webovú rybku (1000 €) získal portál "Volxbibel-Wiki". Pri projekte sa...

Pristala Noemova archa na vrchu Cudi?

Nové poznatky o mieste pristatia Noemovej archy chce na základe historických dokumentov a internetového vyhľadávania získať vedecký novinár Timo Roller z nemeckého Wildbergu. Podľa toho na konci potopy nepristala archa na masíve Araratu  ,ktorý sa nachádza na turecko-arménskej hranici, ale na vrchu Cudi, ktorý je vzdialený 300 km v juhovýchodnej časti Turecka. Roller sa pritom odvoláva nielen na antické pramene a expedičné správy, ale predovšetkým na pozorovania v internetovej službe "Google -Earth". Porovnanie starých fotografií so snímkami z Google Earth poukazujú na dôveryhodné odkazy v tom, že archa pravdepodobne pristala na 2114 m vysokom vrchu Cudi, povedal Roller pre idea. Britský egyptológ...

Donskí kozáci – výborná akcia na vstupenky!!!

 Akcia 1+1, teda "dve vstupenky za cenu jednej" na koncert Spev pre  život s Veľkým zborom donských kozákov sa začína v piatok 18. júna a potrvá až do koncertu. Príklady predpredaja:  2 vstupenky po12 EUR = zákazník zaplatí 12 EUR 2 vstupenky po 9 EUR = zákazník zaplatí 9 EUR 1 vstupenka za 12 EUR, jedna za 9 EUR = zákazník zaplatí 10,50 EUR.   Podobne na mieste koncertu: 2 vystupenky po 15 € = zákazník zaplatí 15 € 2 vstupenky po 10 € = zákazník zaplatí 10 € 1 vstupenka za 15 €, jedna za 10 € = zákazník zaplatí...