Bohoslužba na Lipskom knižnom veľtrhu

Prvý raz v dejinách bude túto nedeľu 21. marca 2010 na Lipskom knižnom veľtrhu bohoslužba pre vystavovateľov a novinárov. Bohoslužba sa začne o 9. hodine a bude trvať 45 minút. Krátke kázne povedia zástupcovia katolíckeho vydavateľstva Pattloch Bernhard Meuser z Mníchova a evanjelického vydavateľstva Johannis Karlheinz Kern z Lahru. Moderovať bude novinár a ev. farár v.v. Matthias Pankau z Lipska.Veľtrh pre návštevníkov otvoril svoje brány vo štvrtok 18. marca o 10. hodine. /www.idea.de/

Aj to je život!!

Portál fínskej lut. cirkvi evl.fi prináša jednu správu, ktorá je pre nás veľmi nezvyčajná, nie každodenná, ale život aj toto prináša. Farárka Marja-Sisko Aalto v cirkevnom zbore Imatra podala dómskej kapitule v Mikkeli rezignáciu na miesto zborovej farárky. V liste píše, že po viac ako štvormesačnej práci sa jej nepodarilo vytvoriť dostatočný kontakt a získať dostatočnú dôveru v zbore,aby mohla konať zodpovedne službu. Aalto sa  koncom roku 2009 vrátila späť do služby po tom, ako sa podrobila operácii a z muža ju prerobili na ženu. Celkovo bola farárkou okolo 30 rokov. Službu ukončí začiatkom apríla. "Je to pochopiteľné, keď cirkevný...

Inštalácia nového vedenia ELC-PNG

Po tom, čo verejne vyznal svoju vieru, bol dňa 7. marca 2010 inštalovaný za biskupa Evanjelicko-luteránskej cirkvi Papuy Novej Guiney (ELC -PNG) Rev. Gigere Wenge. Na inštalácii boli prítomní veriaci cirkvi, predstavitelia štátu a zahraničných sesterských cirkví. G.Wenge bol riaditeľom seminára Martina Luthera, keď ho 27. synoda tejto cirkvi zvolila 14. januára t.r. za v poradí piateho biskupa cirkvi. Nahradí v úrade biskupa Wesleya Kigasunga, ktorý náhle zomrel 14. mája 2008. Synoda zvolila tiež asistenta biskupa a generálneho tajomníka cirkvi.Títo boli tiež slávnostne uvedení do úradu. Inštaláciu vykonal biskup Hans Martin Weiss, Evanjelicko-luteránska krajinská cirkev v Bavorsku, Nemecko.V krajine pôsobia dve lut. cirkvi:...

Kunnethova cena pre keňského arcibiskupa Obare

Arcibiskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi z Kene Walter E. Obare Omwanza získal cenu Waltera Kunnetha. Tým bolo ocenené jeho svetovo známe nasadenie za zostávajúcu platnosť Biblie ako Božieho slova a vyznávačských kníh v cirkvi.Touto poctou vyjadrilo Cirkevné zhromaždenie okolo Biblie a Vyznania v Bavorsku (KSBB) spojitosť európskych kresťanov s narastajúcimi a biblicky vernými cirkvami v Afrike, povedal predseda KSBB Andreas Späth pri odovzdávaní medaily 14. marca t.r. v Norimbergu.Tak ako nositeľ ceny – prof. Walter Kunneth (1901-1997) – zachováva aj Obare "vernosť k Písmu Svätému pri sporoch so zástupcami údajnej modernej teológie, ktorá sa pokúša podkopávať autoritu Biblie a kresťanského vyznania.",povedal Späth. Viacerí rečníci...

Inštalácia v Innsbrucku,Rakúsko

13. marca t.r. sa v Innsbrucku konala inštalácia opätovne zvolenej superintendentky diecézy Salzburg-Tirol Luise Mullerovej. Inštaláciu vykonal biskup Rakúskej ev.a.v. cirkvi Michael Bunker. Mullerová bola na čele tejto diecézy od roku 1995. Podľa zákonných predpisov po 12 rokoch služby v tejto funkcii musela byť nanovo prevolená. Stalo sa tak 21. novembra 2009. Superintendentka sa angažuje hlavne v zborovej diakonii. Táto ev. diecéza má 29.336 duší v 16 cirkevných zboroch. Sídlom diecézy je Innsbruck. /www.evang.at/

Tri protestantské denominácie vo Švédsku sa spoja

Švédsky portál www.dagen.se v spravodajstve oznamuje, že tri protestantské denominácie vo Švédsku sa idú spojiť do jedného cirkevného telesa. Ide o Baptistické spoločenstvo, Misijnú a Metodistickú cirkev. Nová  cirkev má sa registrovať od 15. mája t.r. pod menom Spojená cirkev , anglicky Uniting Church, švédsky Samfundskyrkan.

Zástupcovia cirkví zo Švédska do Damašku

V sobotu 13. marca t.r. odcestuje do Damašku, Sýria, delegácia Švédskej kresťanskej rady. V delegácii je arcibiskup Švédskej cirkvi Anders Wejryd, rímskokatolícky biskup Anders Aborelius a Karin Wiborn zo Švédskeho baptistického združenia. Cesta sa uskutoční na pozvanie patriarchu sýrskej pravoslávnej cirkvi. V programe je zahrnuté stretnutie so sýrskym prezidentom Bašarom Al Asadom, návšteva gréckeho pravoslávneho patriarchu, arménskej pravoslávnej cirkvi a evanjelickej cirkvi. Hostia zo Severu sa stretnú aj so skupinou utečencov z Iraku a navštívia kláštor sýrskeho pravoslávneho patriarchátu. /www.dagen.se/

Zvolili nového arcibiskupa vo Fínsku

Vo štvrtok 11. marca t.r. 1175 elektorov Fínskej lut. cirkvi zvolilo tesnou väčšinou za nového arcibiskupa tejto cirkvi biskupa z Turku – Kari Mäkinena, 55 ročného teológa. Mäkinen získal 593 hlasov, kým jeho vyzývateľ profesor dogmatiky Miikka Ruokannen 582 hlasov.  Ordinovaný za kňaza bol v r. 1979. V r. 1989 obhájil doktorskú prácu. Pracoval ako zborový farár na viacerých miestach.Roku 1994 sa stal profesorom  pre cirkevnú históriu na Helsinskej univerzite. Biskupom v Turku sa stal r. 1998. Je ženatý s nemocničnou farárkou Eija Mäkinen.Manželia majú 4 dospelé deti. Mäkinen sa stáva v poradí 14. arcibiskupom v Turku a Fínsku. Jeho inštalácia bude 6. júna v...