Zvolili nového arcibiskupa vo Fínsku

Vo štvrtok 11. marca t.r. 1175 elektorov Fínskej lut. cirkvi zvolilo tesnou väčšinou za nového arcibiskupa tejto cirkvi biskupa z Turku – Kari Mäkinena, 55 ročného teológa. Mäkinen získal 593 hlasov, kým jeho vyzývateľ profesor dogmatiky Miikka Ruokannen 582 hlasov.  Ordinovaný za kňaza bol v r. 1979. V r. 1989 obhájil doktorskú prácu. Pracoval ako zborový farár na viacerých miestach.Roku 1994 sa stal profesorom  pre cirkevnú históriu na Helsinskej univerzite. Biskupom v Turku sa stal r. 1998. Je ženatý s nemocničnou farárkou Eija Mäkinen.Manželia majú 4 dospelé deti. Mäkinen sa stáva v poradí 14. arcibiskupom v Turku a Fínsku. Jeho inštalácia bude 6. júna v...

Prípravná konzultácia v Bratislave na 11. valné zhromaždenie SLZ

Ako príprava a tréning na 11. valné zhromaždenie SLZ v Štuttgarte v júli t.r. bude sa v dňoch 13. – 17. marca t.r.  v Bratislave konať konzultácia luteránskych cirkví Európy. Hostiteľkou je domáca ECAV v SR. Na konzultácii sa zíde 67 delegátov,stewardov a poradcov z 35 členských cirkví regiónu ako aj národných výborov, cirkevných sietí, cirkevných zariadení a štábu SLZ zo Ženevy. Ústredným heslom VZ bude"Chlieb náš každodenný daj nám dnes!". Na zasadnutí sa prediskutujú globálne témy, ako: životné prostredie, sociálna angažovanosť, diakonia a migrácia, spolupráca cirkví v zjednocujúcej sa Európe, vzťah Európy k južnej pologuli a pod. Úvodný referát v sobotu...

Počet luteránov členských cirkví SLZ v r. 2009 prekročil 70 miliónov

SLZ uverejnil čerstvú štatistiku svojich členských cirkví za rok 2009. Podľa nej prvý raz sa počet luteránov členských cirkví v SLZ zvýšil nad 70 miliónov. Počet členov vzrástol vlani o 1.589.225 ( o 2,3%) na celkových 70 miliónov 53 tisíc 316. Kým počet v Afrike a Ázii vzrástol, ľahké straty zaznamenali cirkvi v Karibiku, Latinskej a Severnej Amerike. SLZ má teraz 140 členských cirkví a 10 SLZ uznaných zborov a cirkví v 79 krajinách sveta. Počet  členov všetkých luteránskych cirkví vo svete sa vlani  zvýšil o 1 mil. 784 tisíc 556 na terajších celkových 73 miliónov 758 tisíc 126. Je to...

Hladajme v pokore pravdu

Medzi protestantske tvrdenia, ktore sa odvolavaju na Bibliu, patri aj sola fide,co je tvrdenie, ze sme spaseni len skrze vieru.¨ Aby Martin Luther odovodnil svoje tvrdenia, ze clovek je ospravedlneny len vierou, umyselne pridal slovo „len“ do svojho nemeckeho prekladu Listu Rim. 3,28. V skutocnosti slovo „len“ sa vyskytuje pri slove „viera“ iba v greckom texte v Jak2,24, kde sa hovori, ze nie sme „spaseni len vierou“. Martin Luther branil svoj novy dodatok slovami:“Hovorite mi, ze papezenci robia velky poplach, pretoze slovo „len“ nie je v Pavlovom texte.Ak vasi papezenci robia taky zbytocny rozruch okolo slova „len“, povedzte im:“Dr. Martin...

44. Kto pozná Krista je magistrom Písma

 44. Kto pozná Krista je magistrom Písma Kabala bola celkom dobrá, až do príchodu Ježiša Krista. Keď však prišiel Kristus a hrob zostal otvorený, všetko to skončilo. Ale naši blúznivci hovoria, že v Písme je skrytých ešte mnoho vecí, ktorý ešte neboli zjavené. To je omyl a nie je to pravda, pretože hrob je otvorený a Kristus vyšiel na svetlo jasného dňa. Preto každý, kto pozná Krista a pozná ho správne, je magistrom v Písme a magistrom Písma aj zostane. Walch XX, No. 64, s. 304. 

Stanovisko k plánovanej stavbe megakasína v Bratislave

Bratislavský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava odmietajú stavbu megakasína v Bratislave. Sme presvedčení, že podporovanie hazardu nebezpečne ohrozuje mravnú a duchovnú úroveň ľudí a vedie k deštrukcii osobnosti. Je krátkozraké hľadieť len na údajné momentálne výhody, treba si uvedomiť zhubné ciele, ku ktorým by toto zariadenie nevyhnutne viedlo. Preto protestujeme proti plánovanému vybudovaniu megakasína v Bratislave. Boris Mišina, senior Bratislavského seinorátu, Martin Šefranko poverený predsedajúci farár cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava

Osobitný konvent misijnej provincie v Goeteborgu

16. januára t.r. sa v aule Toleradskej školy v Goeteborgu konal osobitný konvent Misijnej provincie. Na programe bola voľba biskupa pre Fínsko a ordinácia dvoch novokňazov. Fínsky Lutherov spolok si želal mať biskupa pre Misijnú provinciu Fínska. Z troch kandidátov koinonia Lutherovho spolku nominovala ThDr. Matti Väisänena ,ktorého aj konvent zvolil. Má 75 rokov, ordináciu prijal za kňaza vo Fínskej ev.lut. cirkvi a 29 rokov bol generálnym tajomníkom Ľudovej misie. Po penzionovaní napísal viacero kníh o krste. Diplomovú prácu na Helsinskej univerzite obhájil v r. 2008.Nejaký čas bol prepoštom v Lutherovom spolku a zodpovedal za dozor. K úloham biskupa bude patriť...

Kukláči vtrhli na služby Božie v Kaluge,Rusko

V nedeľu 28. februára t.r. sa v meste  Kaluga v nedávno vysvätenom dome predpoludním konali pravidelné luteránske  služby Božie .Konala sa ordinácia pastora Dmitrija Jurjeviča Martyšenka. Ordinoval titulárny arcibiskup ELCR Jozef Baron za asistencie farára cirkevného zboru ELC AV v Rusku v Povlovom Posade Olega Igoroviča Kniazeva. Bohoslužba bola narušená vtrhnutím 11 samopalmi ozbrojenými príslušníkmi miestnej polície. Na otázku, čo tu robia, jeden z nich odvetil, že "dostali signál, že sa tu schádzajú teroristi a rozdáva sa tu teroristická literatúra". Vysvetlenie, že Biblia a knihy AV nie sú teroristickou literatúrou , políciu nepresvedčili. Kňazi pokračovali ďalej v bohoslužbe. Potom prišli ešte ´Další...

Autorita cirkví v Nemecku silne poškodená

Posledné udalosti oboch veľkých cirkví v Nemecku intenzívne poškodili imidž cirkví. Tento názor zastáva teológ a autor Uwe Heimowski (Gera) na fóre podnikateľov "made in Sachsen" , ktoré sa konalo 5.- 7. marca t.r. v Burgerstädt pri Saskej Kamenici. Poukázal na prípady podozrenia sexuálneho zneužívania detí v katolíckych zariadeniach a jazdu v opilosti bývalej predsedkyne EKD M. Kässmannovej. "Čo teraz potrebujeme, sú dôveryhodní kresťania," povedal Heimowski. Preto si Kässmannovej odstúpenie zaslúži rešpekt.Ako meradlo pre orientáciu  pre osobný život a ako aj pre spoločenské vzťahy odporúča teológ Desatoro. Kresťania by ich mali vo verejných hodnotových debatách silnejšie prízvukovať. /www.idea.de/

Luteráni z USA a Kanady chcú spolupracovať v oblasti globálnych služieb

Evanjelicko-luteránska cirkev Ameriky (ELCA) a Evanjelicko-luteránska cirkev Kanady (ELCIC) podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci v misii a službe v zahraničí. V rámci novej dohody vyvinula ELCIC nový program pre seba s názvom " ELCIC Global Mission". Od januára t.r. má biskupka ELCIC novú asistentku pre globálnu misiu. Je ňou farárka Carla Blakley. Táto sa zúčastnila úvodnej stáže v centrále ELCA v Chicagu v oddeleni Global Mission. 65 diecéz /synôd/ ELCA má vo svete kontakty s viacej ako 120 luteránskymi cirkvami. ELCIC sa chce zúčastňovať na podujatiach ELCA ohľadne globálnej misie a na stretnutiach programových výborov. ELCA má dnes vyše 250...