46. Zákon a evanjelium

 46. Zákon a evanjelium "Zákon je o tom, čo máme robiť. Evanjelium hovorí o tom, čo nám Pán Boh chce dať. To prvé nedokážeme vyplniť, to druhé môžeme prijať vierou. Ale hľa, akí sú ľudia: to prvé, čo nedokážu vyplniť, to chcú konať a to druhé, čo by mali prijímať, to nechcú veriť." Walch XXII, No. 7, s. 419. (Kordatus, No. 188).

45. O moci modlitby

 45. O moci modlitby Roku 1540 povedal M. Luther Filipovi: "Nech by sa akékoľvek dobro dialo, tak sa deje a začína skrze modlitbu, ktorá je jedinou všemocnou cisárovnou. V ľudských veciach zmôžeme modlitbou všetko: čo je usporiadané, tomu vládneme, čo je pomýlené, to meníme a zlepšujeme, to, čo nedokážeme zmeniť a zlepšiť, to pretrpíme, prekonáme všetko nešťastie a zachováme všetko dobro. Oproti prenasledovaniu nieto inej pomoci ako modlitby."    

Vysviacka nového biskupa Misijnej provincie

V sobotu 27. marca 2010 sa v Göteborgu konala slávnosť Misijnej provincie Švédska a Fínska, pri ktorej odstupujúci biskup Arne Olsson za asistencie arcibiskupa ELC z Kene W. Obare, Ulfa Aspa z EL cirkevného spoločenstva z Nórska, emeritného biskupa SELK Jobsta Schöna a veduceho ELC z Etiópie Dawita Tufa vysvätil za biskupa provincie doterajšieho riaditeľa Misijnej spoločnosti Rolanda Gustafssona. Biskup Olsson svoj ordinačný príhovor založil na slovách zo Sk 7,56 ako Štefan videl otvorené nebo.Vyzdvihol spojivo medzi vierou a vyznaním. Biskupovi Olssonovi asistovali tiež biskupi provincie: Lars Artman z Oerkeljunga, Goeran Geier zo Štokholmu a v sobotu 20. marca novovysvätený...

Hlas evanjelikov vo Svätej zemi

Po reformácii upadol záujem veriacich evanjelikov o púte do Sv. zeme. Obrat nastal až s prebudeneckým hnutím v prvej polovici 19.storočia. Prvým viditeľným krokom prítomnosti evanjelikov v Jeruzaleme bola posviacka ev. kostola Vykupiteľa v r. 1898,ktorý sa nachádza pár metrov od centra všetkých púti kresťanov v Jeruzaleme – chrámu Božieho hrobu, kde podľa podania spúčinulo Ježišovo mŕtve telo a kde vstal z mŕtvych. Na posviacke chrámu sa osobne zúčastnil nemecký cisár Viliam II., ktorý vlastne financoval túto stavbu. Pri tej príležitosti tamojší evanjelici ho požiadali o stavbu zotavovne a nocľahárne pre kresťanských pútnikov. Cisár si osvojil túto myšlienku a dal...

Výzva arcibiskupa ELKRAS A. Kruseho k teroristickým útokom v metre

Drahí bratia a sestry! Opäť nás postihlo nešťastie, jedno z mnohých strašných nešťastí za posledné mesiace, ktoré otriaslo svetom. V deň Veľkého týždňa,kedy veriaci v kostoloch prednášajú Bohu svoje modlitby a rozmýšľajú o Jeho smrti za ľudské hriechy. Ľudia,ktorí stratili vieru v drahocennosť ľudského života, v dobrotu a milosrdenstvo, vykonali tento zločin a spôsobili bôľ mnohým nevinným obetiam a ich rodinám a blízkym.  Smútime spolu s nimi a pokorne prosíme Pána, aby ochránil ľudí od takýchto nebezpečenstiev a skúšok, prosíme o vyliečenie zranených a zahojenie duší, o skrotenie hnevu a žiaľu. Nech Pán poteší váš smútok a zaženie váš žiaľ.  Cirkevné zbory ELKRAS sa modlia za obete...

Sviatky Veľkého týždňa 2010 v niektorých TV

Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne služieb Božích, uvádzam prehľad niektorých TV staníc, ktoré vysielajú protestantské služby Božie. Zelený štvrtok – 1. apríla: Bavorská televízia (BR) o 19.00 hodine ev. SLB z kostola St. Lorenz v Norimbergu  Veľký piatok: STV2 o 9.30 hod. SLB z ev. kostola v Košiciach, Mlynská ulica                     ČT2 o  18.00 hod. SLB z modlitebne CB v Brne                     M1 o 18.00 hod. reformované SLB z Budapešti                     ORF2 o 9.30 hod. SLB z ev. kostola v Ruste                     ARD o 10.00 hod. SLB z ev. kostola Sv.Mikuláša vo Flensburgu   Biela sobota BR o 21.55 hod. Noc...

Meno nad každé meno

                                     Meno nad každé meno   Fil 2, 5-11:“Tak zmýšľajte medzi sebou ako aj v Kristu Ježiši, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno...

Veľkonočná vigília vo Sv. Jure

Na sviatok Resurectio Domini (Vzkriesenie Pánovo) sa v kaplnke na evanjelickom cintoríne vo Sv. Jure (Prostredná ulica) uskutoční veľkonočná "vigília" so začiatkom o 5.00 hod. Slávnostné SLB počas sviatkov sú nasledovné:  Zelený štvrtok: 17.00 – SLB so spoveďou a Večerou Pánovou Veľký piatok: 9.30 – Pašiové SLB Biela Sobota: 17.00 – Večerné SLB 1. slávnosť veľkonočná: 5.00 – "vigília" a 9.30 slávnostné SLB s Večerou Pánovou 2. slávnosť veľkonočná: 9.30 – SLB   Všetci sú srdečne pozvaní. (Besiedka bude aj počas sviatkov)   Ľ. Batka, ml.

Prístup k milosti

                                     Prístup k milosti R 5,1-5: “Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostalo sa nám vierou aj prístupu k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. A nielen to, ale súženiami sa chválime, vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť, trpezlivosť vyskúšanosť, vyskúšanosť nádej. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach, skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný“. Amen.             Milí bratia a sestry...

Pôstne čítanie PAŠIÍ.

 Drahí bratia a sestry.  Chcela by som poznať váš názor na "Čítanie Pašií v pôste", t.j. evanjelíckej tradícií.  Nie aby ste mi zlé rozumeli, nenamietam nič voči opisu a pripomínaniu utrpenia, ukrížovania a smrti Pána Ježiša.  Chcem len podotknúť, či ma byť táto časť "čítania pášií" aplikovaná do hlavných Služieb Božích.   Poznám členov zboru, ktorí nemajú chuť ísť do kostola, pretože sa čítajú pášie. Vraj je to také, nezáživné a  nudné. Chcem poznať váš názor, ako to vnímate vy? Málo by sa  "s týmto obradom " niečo úrobiť, zmeniť ?  Ako to vnímate vy ?