Doprajme si dúšok

1. Farár potreboval vymaľovať kostol. Objednal si na ten účel popredného akademického maliara z mesta. Maliar si obhliadol  objekt, usúdil, že práca potrvá pol roka a zapýtal za ňu nekresťanské peniaze. Preto farár objednávku zručia objednal si miestneho náturistu.Ten nielenže veľa nepýtal, ale celý kostol vymaľoval za dva týždne. A fantasticky. – Ako si to dokázal za taký krátky čas?- vraví výsostne spokojný pán farár. -Viete, to bolo tak. Zacvikol som si do rebríka  guľky a videl som všetkých svätých. Potom som ich už len obťahoval.    2.Babička sa modlí večer ruženec a jej nezbedný vnúčik Janko sa zrazu spýta?-...

Zomrel em. biskup Lehtonen

20.augusta 2010 zomrel vo veku 89 rokov emeritný biskup diecézy Helsinki Samuel Lehtonen. Biskupom v Helsinkách bol v r. 1982- 1991. V r. 1970-1989 sa zúčastňoval teologických rozhovorov s Ruskou pravoslávnou cirkvou. R. 1980 mu Helsinská univerzita udelila čestný doktorát teológie. (http:/evl.fi)

Zbierka pre obete povodne v Pakistane

Vážení evanjelici a iní ľudia dobrej vôle, vyhlasujem týmto zbierku na pomoc obetiam v Pakistane. Máme priamy kontakt na zástupcu Rady kresťanskej mládeže v tejto krajine, a radi by sme cez nich poslali ľuďom postihnutým ničivou povodňou nejaké finančné prostriedky. Ak máte záujem prispieť, pošlite prosím Váš príspevok na účet nášho portálu:  Bankové spojenie BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky MBank číslo účtu: 4201642745/8360 Variabiliný symbol: Pakistan   Všetky príspevky ako i ich použitie zverejníme na tomto portále. Ak si neželáte aby Vaše meno bolo zverejnené, prosím napíšte to do správy pre prijímateľa. Vďaka vopred. Aj tu platí, kto rýchlo dáva,...

Zomrel redaktor STV Ján Mikuš

Pán života a smrti si náíhle z tejto časnosti odvolal svojho služobníka br. Jána Mikuša, dlhoročného redaktora evanjelických príspevkov v redakcii duchovného života. J.Mikuš sa podpísal pod značný počet príspevkov v televíznom spracovaní o národných osobnostiach-evanjelikoch, príspevky zo života cirkevných zborov, z celocirkevných podujatí a osláv, duchovného slova, či televíznych služieb Božích, a i. Takmer nikdy nechýbal na pravidelných zasadnutiach mediálneho výboru na GBÚ v Bratislave,kde sa aktívne zapájal do diskusie a podával návrhy na skvalitnenie práce médií. Vo Svätom Jure si zakúpil chalupu na prekrásnom mieste vo vinohradoch, na slnečnom južnom úbočí s výhľadom nielen na Jur, ale celé okolie....

Kázání o zbožnosti, která se spokojí s tím, co má

          První čtení: Přísloví 2,1-22: “Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných. Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti,...

5o tisíc euro pre cirkev v Pakistane

Misiná spoločnosť Fínskej ev. lut. cirkvi posiela ako výraz solidarity v núdzi 5O tisíc euro pre tamojšiu cirkev, s ktorou táto spoločnosť spolupracovala posledných 5 rokov. Pomoc v núdzi sa organizačne manažuje cez ACT, ktorej členkou je aj pakistanská cirkev. (http:/evl.fi)

Kde sa žije najlepšie?

Časopis Newsweek uverejnil zoznam  1OO krajín sveta,kde sa hodnotil dobrý život v piatich kategóriách : vzdelanie, zdravie,kvalita života,hospodárska konkurencieschopnosť a politická situácia. Na prvom mieste sa umiestnilo Fínsko, potom Švajčiarsko,tretie miesto obsadilo Švédsko, Nórsko je šieste a Dánsko desiate. (pozn. visby ako vidno, ide napospas o krajiny evanjelicko-luteránske!). Z veľkých štátov popredné miesto patrí Japonsku, USA a Nemecku. Najhoršie sú na tom africké krajiny, posledné miesto obsadila Burkina Faso. (www.dagen.se)

Modlitby z internetu vyšli knižne

Švédska cirkev vlani v septembri zriadila webovú stránku pre modlitby. Stránka si hneď našla záujemcov na celom svete. Na internete bolo doteraz publikovaných 31 tisíc modlitieb,stránku navštívilo 48 2OO  osôb z rozličných častí sveta. Cirkev sa rozhodla urobiť výber z týchto internetových modlitieb a vydať ich knižne pre potreby cirkevných zborov a jednotlivcov. Modlitby sú svedectvom viery Švédov v súčasnej dobe. (www.svenskakyrkan)