100 rokov Fondu cisárovnej Augusty Viktórie v Jeruzaleme

100 rokov vyvíja v Jeruzaleme činnosť Fond cisárovnej Augusty Viktórie. Fond zriadil na Olivovom vrchu nemocnicu, ktorá od skončenia britského mandátu vo Svätej zemi je pod správou SLZ. Roku 1990 otvoril Fond na pozemku Centrum pre pútnikov a stretávania. Ročne ho navštívia desaťtisíce osôb. Umožňuje aj kontakty medzi arabskými a židovskými obyvateľmi Izraela. Základ pod nemocnicu položili v r. 1907 a o tri roky bol celý komplex aj s chrámom posvätené a odovzdané do užívania. Veža ev. chrámu Nanebovstúpenia Pána je dominantou Jeruzalema. Augusta Viktória bola nemeckou cisárovnou a pruskou kráľovnou (1858-1921). Jej manžel, nemecký cisár Viliam II. (1858-1941) pri...

Dóm v Rige

Dóm v Rige postavil Albrecht von Buxthoeven v r. 1211. Je najväčším chrámom v Pobaltí. Prešiel viacerými prestavbami,takže jeho sloh je nepoznateľný. Súčasná baroková veža má výšku 90 m. Kazateľňa z približne r. 1641 má drevené rezby. V Chráme je hrob prvého biskupa Livlandu,Meinharda. Organ z r. 1884 má 6718 píšťal, 124 registrov a 4 manuály. (de.wikipedia.org)

Evanjelická katedrála v Talline

Dóm Panny Márie v Talline bol postavený v r. 1240.Od čias reformácie patrí evanjelikom. Je biskupským chrámom a nachádza sa na Dómskom návrší, čo ho robí viditeľným znakom mesta. Roku 1684 chrám bol silne zničený požiarom. Následná prestavba mu dala barokový charakter. V chráme je plno sarkofágov, pamätných tabúľ a hrobiek šľachtických nie estónskych osobností z 13.-18.storočia. (de.wikipedia.org)

Evanjelický kostol v skale (Skalný chrám) v Helsinkách

Turistickou raritou v Helsinkách je moderný ev. lut. chrám v prírodnom prostredí na sídlisku – Chrám v skale alebo Skalný chrám , po fínsky Temppeliaukion kirkko. Chrám navrhli dvaja bratia architekti Timo a Tuomo  Suomalainen. Posvätený bol v septembri r. 1969. Vnútro kostola bolo vyhĺbené do skaly. Nad obvodovými skalnými múrmi sa dvíha presvetlená strešná kupola. Chrám sa často využíva na koncerty pre vynikajúcu akustiku. (en.wikipedia.org)

Chrám sv. Jána v Helsinkách

Evanjelicko-luteránsky Chrám sv. Jána (Johanneksenkirkko) je najväčší kamenný chrám vo Fínsku. Má až 2600 miest na sedenie. Podľa švédskeho architekta Adolfa Emila Melandera ho postavili v rokoch 1888 – 1891 v novogotickom slohu, z pálených červených tehál.Má dĺžku 59 m a pôdorys v tvare kríža. Nad hlavným portálom dvíhajú sa dve 74 m vysoké veže. Chrám patrí k dómskemu cirkevnému zboru v Helsinkách. (de.wikipedia.org)

Ekuména – Zvolen a okolie

Na facebooku som vytvoril skupinu Ekuména – Zvolen a okolie. Má slúžiť pre ľudí, ktorí majú túžbu akokoľvek spolupracovať s kresťanmi z iných cirkví. Popis, ktorý som tam dal znie takto: Popis: Hlavný cieľ tejto skupiny je spojiť ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k ekumenickému úsiliu a radi by niečo v tomto smere podnikli. PRE KOHO Je to úplne otvorené. Každý je čímsi jedinečný a môže prispieť svojou troškou. Od žiakov a študentov, cez učiteľov, rodičov, manželov zo zmiešaných manželstiev, po kňazov, farárov a pastorov. AKTIVITY Asi najdôležitejšia činnosť pre jednotu kresťanov je modlitba. Takže ak je niekto fanúšik ekumény,...

Spomienkové služby Božie 10. mája 2010 v Malom kostole v Bratislave

  ·        V pondelok 10. mája o 13.00 hod. sa budú v evanjelickom Malom kostole na Panenskej ulici v Bratislave konať spomienkové služby Božie, na ktorých si pripomenieme 65. výročie ukončenia II. svetovej vojny a 130. výročie narodenia generála M. R. Štefánika. · Pobožnosť za prítomnosti štátnych a cirkevných predstaviteľov pripravuje Ústredie EPS v OS a OZ SR.

Luteránska katedrála v Helsinkách

Dóm v Helsinkách (Helsingin tuomiokirkko alebo Suurkirkko) sa nachádza na Senátnom námestí. Navrhol ho Carl Ludwig Engel. Postavili ho v rokoch 1830 až 1852 v klasicistickom slohu. Vnútro je jednoduché, v bielej farbe. Jedinou ozdobou sú tri sochy reformátorov v rohoch lode: Luthera, Melanchtona a Agricolu. Vo štvrtom rohu je okrúhla kazateľňa,nad ktorou je zlatý baldachýn. Spočiatku bol chrám pomenovaný podľa cára Mikuláša I., po roku 1917 ho premenovali na Veľký chrám. Ročne ho navštívi do 350 tisíc  turistov. Katedrála je dominantou hlavného mesta. (de.wikipedia.org)