Výročná kňazská správa za r.2O09

                                                    Výročná kňazská správa za rok 2009       o živote a činnosti  CZ ECAV so sídlom v Sobotišti, prednesená na  výročnom celozborovom konvente  dňa 7. 2 .2O1O     zborovým farárom  Ľubomírom Batkom, v rámci hlavných SLB v nedeľu po Deviatniku.   2 Kor 8,7 -8:“ A vy – ako sa rozhojňujete vo všetkom: vo viere a v reči, v známosti a všetkom snažení aj v láske, ktorú sme vzbudili vo vás, tak sa rozhojnite aj v...

42. Nevďačnosť sveta

 42. Nevďačnosť sveta Vtedy keď Boh dá svojho Syna pre sluhu a sluha je nevďačný, a dokonca chce zabiť Otca i Syna, ktorý ho vykúpil, nie to nevďačnosť, ktorá si právom zaslúži Turkov, mor a podobné?  Walch XX, No. 18. s. 19

41. Rozdiel medzi Bibliou a inými knihami

 41. Rozdiel medzi Bibliou a inými knihami Dr. M. Luther povedal, že Písmo Sväté je plné Božích darov a cností. Všetky knihy pohanov neučia nič o viere, nádeji a láske, pretože o tom nič nevedeli – oni opisovali len to, čo sami v ich živote prežívali, a čo mohli precítiť, či rozumom uchopiť. Ale Bohu dôverovať a skladať dúfanie v Pána, o tom tam nič nenájdeme. Toto ale jasne vidíme v Žalmoch, alebo knihe Jóbovej, ako sa tu hovorí o o viere, nádeji, trpezlivosti a modlitbe. Teda, Písmo Sväté je tou najlepšou a najvyššou knihou Božou, plnou útechy vo všetkých...

Otvoria novostavbu Ev. akadémie v Bad Boll

V nedeľu 7. marca t.r. bude slávnosť otvorenia novostavby Evanjelickej akadémie v Bad Boll – južného krídla. Stavba trvala dva roky a vyžiadala si náklad 6.5 milióna €, z čoho Wuerttemberská krajinská ev. cirkev pokrýva 5.42 milióna €. V krídle bude ďalších 60 hosťovských izieb, veľmi moderných a komfortne vybavených a tri zasadacie miestnosti , jedna pre 20, druhá pre 35 a tretia pre 80 poslucháčov. Celá novostavba bola postavená veľmi úsporne a klimaticky a ekologicky priateľsky. /www.elk-wue.de/

Bavorskí evanjelici pomáhajú kresťanom v Iraku

Po opätovných vražedných útokoch na kresťanov v severoirackom meste Mosul narástla vlna utečencov kresťanských rodín. Evanjelicko-luteránska cirkev v Bavorsku preto rozhodla dať k dispozícii pre riešenie situácie utečencov v severoirackých kresťanských dedinách 150 tisíc €. Minulý utorok prepadli v Mosule dom kresťanov, otca a dvoch synov zastrelili. Krátko predtým na ulici zabili dvoch mladých kresťanských študentov. Páchatelia vždy ušli, ide pravdepodobne o islamských teroristov. Mnoho kresťanských rodín preto utieklo na sever do kresťanských dedín. Evanjelická cirkev je veľmi znepokojená prenasledovaním kresťanov v Iraku. Biskup J. Friedrich apeluje na nemeckých politikov, aby sa silnejšie angažovali za bezpečnosť kresťanov v Iraku a...

Slavic Lutherans in the world

author: PaeDr. Vladimír Láska This survey of Slavic Lutheran churches, worship, magazines, an theologian schools helps not only individuals in foreign settings, but also workers of various churches, their employees, theologians, missionaries, students, journalists, cultural workers, politicians, managers, and others.

Славянские лютеране в мире

автор: Доктор педагогики Владимир Ласка Перечень славянских лютеранских церквей, приходов, данные о богослужениях, журналах и богословских школах могут помочь не только славянским лютеранам, но и другим работникам разных церквей, теологам, миссионерам, студентам, учителям, журналистам, политикам, и.т.п.

Slovanskí luteráni vo svete

autor: PaeDr. Vladimír Láska (publikácia viď v prílohe) Prehľad o slovanských lut. cirkvách, zboroch, bohoslužbách, časopisoch či bohosloveckých školách pomôže nielen im, ale aj pracovníkom rôznych cirkví, ich zamestnancom, teológom, misionárom, študentom, novinárom, kultúrnym pracovníkom, politikom, manažerom a pod. Bez súhlasu autora sa príručka nesmie použiť pre komerčné ciele. Môžete ju použiť len pre sebavzdelávanie a informačnú činnosť. Môžete ju šíriť elektronicky a v tlačených kópiách.

GAW pomáha cirkvi v Conception – Čile

Spolok Gustava Adolfa so sídlom v Lipsku poskytuje okamžitú pomoc 10 tisíc  € ev. lut. cirkevnému zboru v pobrežnom čilskom meste Conception, ktorý bol zemetrasením silne poškodený. Medzitým dostalo ústredie GAW správy od pastorov z Conception a okolia. Pastor Hector Carillo, bývalý farár v Coronel pri Conception oznamuje:"Alicia mobilom oznámila, že všetko stratili. Na fare v Coronel sa prevalil strop.Nieto vody, svetla. Všetci majú strach z prepadov a vlámaní. Nieto potravín. Supermarkt bol vyrabovaný a podpálený. Alicia s deťmi spí vonku. Ľudia sa zo strachu pred morom stiahli na kopce.Coronel je izolované. Ani bezpečnostné sily sa tam neodvážia. " Oscar Sanchueza,...