Nový prezident Nigérie je kresťan

Po predčasnej smrti ťažko chorého bývalého prezidenta bol v hlavnom meste Nigérie Abuja zvolený za hlavu štátu kresťan – 52 ročný politik Goodluck Jonathan. Podľa ústavy sa prezidenti striedajú podľa konfesie:raz je moslim, potom kresťan. Počtom obyvateľov najväčšia africká krajina Nigéria má 140 miliónov obyvateľov, z toho na juhu krajiny žijú prevažne kresťania (do 49%), na severe prevažne moslimovia (45%), zvyšok sú vyznávači prírodných náboženstiev. Nový prezident bude vo funkcii predbežne do r. 2011. Potom sa budú konať celoštátne voľby. (www.idea.de)

Predčasne rezignoval gen. tajomník KEC

58-ročný anglikánsky duchovný Colin Williams nečakane z osobných dôvodov rezignoval z postu generálneho tajomníka Konferencie európskych cirkví -KEC. KEC má 120 protestantských, starokatolíckych, anglikánskych a pravoslávnych členských cirkví. Do tejto funkcie ho zvolili r. 2005 na obdobie šiestich rokov. Brit sa v júli vracia späť do domovskej cirkvi. Jeho miesto ako úradujúci gen. tajomník KEC obsadil profesor Viorel Ionita z Rumunskej pravoslávnej cirkvi. Ústredný výbor KEC zasadne v septembri. Bude sa zaoberať novým obsadením tohto postu. (www.epd.de)

Experti navrhujú rozsiahlu revíziu perikop

30.-2. mája t.r. vo Wuppertali sa konala konzultácia referátov pre služby Božie pri EKD, UEK a VELKD ako aj Liturgickej konferencie Nemecka o revízii čítaní biblických textov bohoslužieb a pre kázne (perikopy) . Úlohou konferencie bolo posúdiť nedostatky doterajších perikop, v akom ohľade by sa mal terajší poriadok zmeniť, doplniť či rozšíriť a aké sú skúsenosti s doterajšími revíziami perikop. Popri zástupcoch praktickej teológie boli tam aj systematici, exegéti a cirkevní hudobníci. Osvetľovali kontext z hľadiska vnútorno-evanjelického, ekumenického a kresťansko-židovského. Prednášky z konzultácie čoskoro sprístupnia  tlačou. Súčasne odborná skupina sa bude zaoberať výsledkami, aby mohla určiť ďalší postup.  (www.ekd.de)

Publikačná činnosť VELKD

Vedenie Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) vydalo pre cirkevnú verejnosť návrh Príručky ku Agende s názvom " Požehnanie pri presťahovaní do nového bytu". Príručka má 56 strán,členské cirkvi ju môžu slobodne na skúšku používať a podávať vedeniu pripomienky do konca roka 2011. Publikácia obsahuje rôzne  liturgické poriadky pri opúšťaní starého bytu, pri sťahovaní do nového bytu a pri sťahovaní do seniorských a opatrovateľských zariadení. Vedenie VELKD ukončilo dopracovanie príručky "Náboženské spoločenstvá a svetonázory". Ostatné vydanie vyšlo v r. 2006 a teraz bola príručka na základe pripomienok doplnená a prepracovaná. Má slúžiť k poznaniu súčasného náboženského a svetonázorového pluralitného sveta a poskytuje konkrétne rady...

300 rokov švédskeho kostola Ulrika Eleonora v Londýne

Tento víkend – t.j. od 7. do 9. mája 2010 bude švédska komunita v Londýne oslavovať 300 rokov od posvätenia zborového kostola pre Švédov v Londýne. Kostol nesúci meno Ulrika Eleonora bol  postavený v r. 1710, má 225 miest na sedenie.Nachádza sa na adrese 6 Harcourt Street ,miestna časť Marylebone. Okrem kostola sa tam nachádzajú: čitáreň,knižnica,farská  kancelária a veľká prednášková sála. Vnútorné zariadenie v kostole pochádza z bývalého kostola vo Wapping,t.j. oltár, kazateľňa a krstiteľnica. Druhým miestom pre bohoslužby a stretania Švédov v Londýne je Švédsky námornícky kostol s adresou : 120 Lower Road ,miestna časť Rotherhithe. Kostol bol postavený r. 1905 a fara...

Rekordná účasť ev. mládeže v Rakúsku na podujatí Schladming

1. a 2. mája t.r. prišlo do 600 mladých Rakúšanov a Rakúšaniek  na najväčšie stretnutie evanjelickej mládeže Rakúska – Schladminger Jugendtag. Za posledných desať rokov je to rekord. 90% účastníkov z mladých medzi 14-20 rokmi boli z evanjelickej cirkvi.Zvyšok prevažne zo slobodných protestantských denominácií a katolíckej cirkvi. Takýto veľký záujem je spôsobený tým, že cirkevné zbory pracujú s mládežou v prebudeneckom duchu. Posielajú svoj dorast do Schladmingu, aby sa tam posilnili vo viere v Ježiša Krista. Tieto pravidelné stretania sa konávajú od roku 1979 a organizuje ich Schladminger Fackelträger – Zentrum Tauernhof.  Viacerí rečníci označili tohoročné heslo konferencie "Jednoducho viera" ako povzbudenie bezpodmienečne...

Starostlivosť o smútiacich v cirkevnom zbore

V dňoch 21. a 22. mája sa na Biblickej škole v Martine bude konať seminár na tému: Starostlivosť o smútiacich v cirkevnom zbore. Verejný seminár je súčasťou študijného programu Služba sprevádzania, v rámci ktorého študenti počas jedného roka získavajú zručnosti v starostlivosti o smútiacich. Seminár bude viesť americká lektorka Patricia Zalaznik. Prednášajúca je členkou ADEC a IWG – medzinárodných skupín expertov pre prácu so smútiacimi. Na danú problematiku doposiaľ publikovala 11 kníh. Program seminára nájdete na www.bsmt.sk, alebo nás kontaktujte na adrese natalia.kacianova zavinac gmail.com

Dóm v Uppsale,Švédsko

Gotický Dóm sv. Erika je s vežou vysokou 118,7 m najvyššou cirkevnou stavbou v Škandinávii. Chrám začali stavať v r. 1260, pre vojny a choroby sa jeho stavanie predĺžilo až do r. 1435, kedy ho arcibiskup Olaus Laurentii posvätil. Chrám niekoľko razy vyhorel, obnovovali ho. R. 1702 po požiari nasadili namiesto špicatých veží barokové, ktoré opäť nahradili špicatými v 19.storočí a tie trvajú dodnes. V chráme sú pochovaní význační dejatelia, napr. Gusta I.Vasa a Karl von Linné. Katedrála je národnou svätyňou Švédska, chrámom arcibiskupa a význačných cirkevných a národných udalostí.