Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa – 9. ročník

     Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš a ŠK Leader Fox bike Liptovský Mikuláš organizujú 9. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, a to v sobotu, 21. augusta 2010 na tradičnej trase z Liptovského Mikuláša cez Čertovicu (1233 m n. m.), Brezno, Banskú Bystricu, Donovaly (795 m n. m.) do Liptovského Mikuláša.      Štart podujatia bude o 8.45 h pri rodnom dome Martina Rázusa, prvá zastávka v Brezne pri jeho pomníku (cca o 11.00 h). V Banskej Bystrici (cca 13.25 h) účastníci položia kyticu na hrob Martina Rázusa a doplnia sily na dobrom obede. Cieľ maratónu bude pri pamätníku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši o cca 18.15 h....

Správy z osláv 400. výročia Žilinskej synody

Správy a fotografie sú na oficiálnej stránke evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku:   Z prvého dňa osláv 400. výročia Žilinskej synody – vernisáže a konferencia – 28. 6. 2010 Slávnosť k 400. výročiu Žilinskej synody – 30. 6. 2010 v Žiline SYNODA ECAV NA SLOVENSKU 2010 sa skončila – začínajú sa II. ECD – 1 – 2. 7. 2010 v Žiline V Bytči s I. Radičovou a J. Blanárom – nedeľa 4. 7. 2010 v Bytči  

Stretnutie evanjelikov na Branči 2010

Evanjelici ZD ECAV na Slovensku sa 5. júla na sviatok vierozvestcov Konštantína a Metoda tradične stretávajú na hrade Branč. Podujatie pripravuje ZD ECAV v spolupráci s CZ ECAV Sobotište a bratom farárom Ľubomírom Batkom. V tomto roku sa na Branči kázal brat biskup Samuel Vrbovský zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku. Stretnutie evanjelikov Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Branči je tradične venované pamiatke evanjelických martýrov na Branči, ako aj pamiatke Majstra Jána Husa a vierozvestcov Konštantína a Metoda. Zúčastnila sa na ňom aj čestná stráž prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Brat biskup iskup Vrbovský v kázni na text...

Povolanie

….Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa midijanského kňaza Jetru a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy zjavil sa mu anijel Hospodinov v ohnivom plameni z prostredku kra: keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale  nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal: odbočím z cesty a pozriem si tento veľký zjav, prečo ker nezhorí. Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zvolal Boh na neho uprostred kra a riekol: Mojžiš, Mojžiš! A on odpovedal: Tu som. Potom riekol: nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojiš je svätá pôda…..(2. Moj. 3.1-5)...

Severskí biskupi rokovali v Dánsku

V dánskom meste Aarhus sa stretlo 43 luteránskych biskupov z Islandu, Faerských ostrovov, Dánska, Švédska, Nórska a Fínska,aby tu v dňoch 28. júna až 2. júla 2010 rokovali o situácii cirkví v tomto priestore pod heslom " Luther a postsekulárna Škandinávia". Problémom je pokles členstva v cirkvi, slabá návštevnosť bohoslužieb a nezáujem o duchovné veci. Toto sú výzvy pre cirkev a nimi sa zaoberali aj biskupi. Samit severských biskupov sa koná každé tri roky. Ten budúci bude v Nórsku roku 2013. (www.folkekirken.dk)

Nové cirkevné zbory v ELCA

V Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) od začiatku tohto roka vzniklo 41 nových cirkevných zborov. Skoro polovica z nich vznikla medzi prisťahovalcami. Najpočetnejšou skupinou sú v tomto roku Indonézania,ktorí majú k dispozícii po celých USA 10 zborov. Nasledujú hispanské zbory,kde rastie prudko populácia. Podľa sociálneho zloženia  z týchto 41 zborov je 15 založených medzi chudobnými pracujúcimi, 23 patrí k strednej vrstve a 3 sú z vyššej strednej vrstvy. 39% sa nachádza v predmestiach, 37% v mestách a 24% v malých vidieckych mestečkách. (www.elca.org)

Sláva šľachetným (BjØrnson, Janoška, Seton-Watson)

Sláva šľachetným (BjØrnson, Janoška, Seton-Watson) vedecko – popularizačná konferencia Liptovský Mikuláš 17. – 19. septembra 2010   Motto: Kto za pravdu horí v svätej obeti, kto za ľudstva práva život posvätí, kto nad krivdou biednych slzu vyroní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. (Karol Kuzmány: Sláva šľachetným)   Cieľ konferencie Nór, Škót a Slovák – tri veľké osobnosti svojich národov sa síce nikdy osobne nestretli, ale spája ich jedno: významnou mierou sa na začiatku 20. storočia zaslúžili o obranu a podporu boja slovenského národa za oslobodenie. Organizátori chcú prostredníctvom vedecko – populárnych prednášok a dokumentárnych filmom priblížiť účastníkom konferencie život a dielo BjØrnstjorne BjØrnsona, dr. Roberta Williama...

Deň Bachovej hudby na Slovensku

       Deň Bachovej hudby 2010 na Slovensku   Evanjelická cirkev a. v.  na Slovensku spolu s Ekumenickou radou cirkví v SR a Úniou miest Slovenskej republiky ako spoluorganizátormi a s podporou Ministerstva kultúry SR organizuje                  v stredu 28. júla 2010     Deň Bachovej hudby na Slovensku, ktorý sa bude konať v rámci Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku v deň 260. výročia smrti významného skladateľa a organistu Johanna Sebastiana Bacha.    Na Slovensku už tradične vzdávame poctu J. S. Bachovi hlavne počas festivalov Johann Sebastian Bach – Slovensko, ktoré sa konajú každých päť rokov a vrcholia 21. marca, v deň Bachových narodenín,...

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2011

SRC oznamuje, že v roku 2011 sa bude konať Modlitebný týždeň za jednotu cirkví zo skúseností cirkví v Jeruzaleme. Téma " Rovnako v apoštolskom učení  a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách." je založená na Sk 2,42. Je to výzva pre inšpiráciu a obnovu, návrat k základom viery, je to volanie na pamäť doby, kedy cirkev bola jednotná. Na severnej pologuli sa Týždeň koná medzi 18. až 25. januárom, na južnej o Turíciach. (www.oikoumene.org)