Kandidáti na biskupa vo Visby budú skúšobne kázať

Vo štvrtok 14. októbra t.r. sa v katedrále vo Visby začne séria piatich večerných bohoslužieb,kde sa každý štvrtok vystrieda iný kandidát o funkciu diecézneho biskupa. Kandidáti budú viesť  bohoslužbu a budú mať tzv. skúšobnú kázeň v dĺžke 10 minút. Pred bohoslužbami majú záujemci možnosť stretnutia s kandidátom a diskutovať s ním o jeho názoroch pre prácu v diecéze. Takto sa v predvolebnom čase dáva verejnosti možnosť bližšie spoznať jednotlivých kandidátov,ktorých vybrala nominačná komisia diecézy. Voľby biskupa sa majú konať 30. novembra t.r. Nominovaní sú títo : Sven Bernhard Fast, generálny tajomník Švédskej kresťanskej rady; Thomas Stoor, kaplán v katedrále v...

Konzervatívni kresťania v Nemecku kritizujú svojho prezidenta

Evanjelikálna "Konferencia vyznávačských spoločenstiev" kritizuje spolkového prezidenta Nemecka Christiana Wulfa za jeho vyjadrenie  pri oslave 20. výročia zjednotenia Nemecka. Vete :"Islam patrí do Nemecka" treba odporovať, povedal celonemecký  predseda  Konferencie a  ev.pastor z Hamburgu Ulrich Ruess. Nie islam patrí do Nemecka, ale tu žijúci moslimovia, ak súhlasia s ústavou a chcú sa integrovať do spoločnosti. Svojim vyjadrením potvrdzuje a šíri Wulf obavy z narastajúcej islamizácie Nemecka a Európy, povedal ďalej Ruess. Bolo by dobre, keby sa kresťanskí politici jasne hlásili ku svojim koreňom. Konferencia je združenie vieroučne konzervatívnych kresťanov z evanjelických krajinských cirkví. Kresťanstvo určovalo v Nemecku tradíciu a kultúru....

Výber vhodného farára

"Zborová výberová komisia pre obsadenie uprázdnenej kňazskej stanice“ (ZVKOUKS) sa nevedela dohodnúť na tom, ktorého kandidáta navrhnúť do užšieho výberu. Žiaden kandidát nemal ideálny profil a tak sa nevedeli rozhodnúť. Nakoniec si predsedajúci povzdychol: Nuž, mám tu ešte jednu žiadosť. Ale nepôsobí veľmi presvedčivo. Ten pán o sebe píše že nie je celkom zdravý a že mu tá choroba v zborovej práci dosť dávala zabrať. Tiež vraj má široké skúsenosti, ale v žiadnom zbore to veľmi dlho nevydrží. V jednom z nich to vydržal až tri roky. Často má spory s kolegami v úrade a určitými skupinami v zbore. Organizácia...

Sedmohradský ev. biskup Klein odchádza do penzie

72-ročný biskup Christoph Klein z Evanjelickej a.v. cirkvi v Rumunsku so sídlom v Sibini (Sibiu) po dvadsiatich rokoch služby v úrade biskupa odchádza na odpočinok. Za jeho vedenia tejto cirkvi utrpela cirkev od reformácie najväčšie straty. Po páde komunistického režimu v Rumunsku začali sa sedmohradskí Sasi hromadne  sťahovať do Nemecka. Kým r. 1990 mala cirkev ešte 200 tisíc členov, teraz ich je iba 14 tisíc. Pri jeho nástupe do úradu biskupa slúžilo v cirkvi 140 duchovných, teraz ich je 40, vrátane penzistov a  diakonov. Slúžia v 200 cirkevných zboroch. Do Sedmohradska prišli Sasi v 12.storočí na pozvanie uhorského kráľa Gejzu II. Počas reformácie...

Obama: Som kresťanom zo slobodnej vôle

Po špekuláciách v americkej spoločnosti o jeho náboženskej príslušnosti vyjadril sa teraz prezident USA , že je kresťanom zo slobodného rozhodnutia. Povedal to 28. septembra t.r. pri návšteve jednej rodiny v štáte Nové Mexico. 49-ročný syn keňského moslima a americkej matky vyrastal medzi 6. až 10. rokom v prevažne moslimskej Indonézii. Rodičia nenavštevovali každý týždeň bohoslužby, ale matka, podľa jeho slov, bola "najzbožnejšou ženou" , akú kedy poznal.V súčasnosti Obama nepatrí k žiadnemu cirkevnému zboru. Navštevuje bohoslužby v Camp Davide. Naposledy v septembri bola prezidentská rodina na anglikánskych bohoslužbách v kostole sv. Jána neďaleko Bieleho domu vo Washingtone. (www.idea.de)

Ittzés János -predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku rezignoval z funkcie

1. októbra t.r. sa v Budapešti v priestoroch Evanjelického gymnázia na ulici Fasor začala synoda Ev. cirkvi v Maďarsku. Zúčastňuje sa jej 40 členov s voličským hlasom. Pred jej začiatkom predsedajúci biskup Ittzés János podal dôležité oznámenie, že k dátumu posledného dňa zasadnutia synody 26. a 27. novembra sa vzdáva funkcie predsedajúceho biskupa cirkvi. Ide o predčasné ukončenie funkcie. Svoj úrad svojmu nástupcovi mal v riadnom čase odovzdať v lete 2011. (www.evangelikus.hu)  

Nastaviť tvár

Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. (Mt 5,38-42)   Mnoho razy som uvažoval, čo to znamená nastaviť druhé líce. Kládol som si otázku, či je kresťanstvo skutočne o tom, že...

Dánska ľudová cirkev bude plným členom Spoločenstva Porvoo

V nedeľu 3. okt. t.r. budú sa v katedrále Panny Márie v Kodani konať slávnostné služby Božie z príležitosti vstupu Dánskej ľudovej (luteránskej ) cirkvi za plného člena Spoločenstva Porvoo. Spoločenstvo Porvoo tvoria luteránske cirkvi Islandu, Nórska, Švédska,Fínska, Estónska a Litvy a Anglikánskej cirkvi Anglicka, Škótska, Walesu a Írska.Súčasťou sú aj episkopálne cirkvi zo Španielska a Portugalska. Spoločenstvo Porvoo bolo podpísané r. 1996. Jeho cieľom je napomáhanie jednoty kresťanov v praktickom živote: vzájomné uznávanie ordinácie kňazov, vykonávanie krstov, pohrebov, bohoslužieb a pod. (www.folkekirken.dk)

Protestanti a baptisti v Európe chcú tesnejšie spolupracovať

Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe (GEKE) a Európska baptistická federácia (EBF) zaviazali sa k tesnejšej spolupráci. O tom podpísali dohodu koncom septembra v Rocca di Papa pri Ríme. EBF zahrnuje okolo 51 národných jednôt v Európe ,Blízkom a Strednom Východe. GEKE má 105 luteránskych, reformovaných, unijných a metodistických členských cirkví vo viacej ako 30 krajinách Európy a Lat. Ameriky. Dohodu 24. septembra t.r. podpísali gen. tajomník GEKE Michael Buenker a gen. tajomník EBF Tony Peck. Neodstraňujú sa však teologické rozdiely, napr. otázka krstu. Baptisti nekrstia deti, len veriacich dospelých. Z tohoto dôvodu plné členstvo baptistov v GEKE neprichádza do úvahy. (www.ekd.de)

Bojkotujú piatich liberálnych biskupov vo Fínskej ELC

Ako je už známe, aj Ev. lut. cirkev Fínska prijala niektoré zákonné opatrenia v otázke sobášov homosexuálnych párov. Ako píšu média s odvolaním sa na webovú stránku kotimaa24.fi vnútrocirkevná organizácia Ľudovej misie bojkotuje päť biskupov, ktorí sú priateľsky naklonení k podpore nebiblických spôsobov praxe cirkvi. Títo biskupi sú: arcibiskup Kari Mäkinen, biskupka Irja Askola a biskupi Mikko Heikka, Wille Riekkinen a Björn Wikström. Rozhodnutie o sobášoch homosexuálnych párov vo fínskom parlamente ešte nebolo schválené, preto nemôže platiť ani v cirkvi. (www.dagen.se)