700 nových evanjelických kostolov v Bavorsku po roku 1945

28. apríla t.r. v kostole sv. Marka v Mníchove predstavil krajinský biskup Johannes Friedrich knihu " Evanjelické cirkevné stavby v Bavorsku od roku 1945". Pritom povedal, že počas tohto obdobia bolo postavených v Bavorsku vyše 700 nových ev. kostolov. Počas jeho pôsobenia v úrade biskupa od roku 1999 bolo posvätených 27 nových kostolov, ale zrušených iba 4. Kostoly sa tavajú na Slávu Božiu a pre radosť ľudí. Podľa neho nie je kapitola výstavby nových chrámov v Bavorsku ukončená. "Kniha je nielen časovým dokumentom, ale aj svedectvom viery," povedal biskup. (www.bayern-evangelisch.de)

Nový lužickosrbský evanjelický spevník

Počas Lužickosrbských evanjelických cirkevných dní 5. a 6. júna t.r. v Budyšíne (Bautzen) predstavia nový evanjelický spevník v hornej  lužickej srbčine z vydavateľstva Domovina v Budyšíne. V ostatných rokoch tento spevník pripravoval lužicko-srbský superintendent Jan Maling s kolektívom pracovníkov z cirkevných zborov. Z 348 piesní je úplne nových 66. V novom spevníku popri textoch budú aj príslušné noty. Náklady na vydanie spevníka znáša Krajinská evanjelicko-luteránska cirkev Saska a Základina pre lužickosrbský ľud. Pred 300 rokmi vyšiel prvý spevník v hornej lužickej  srbčine,ktorý obsahoval 200 piesní.  Ostatné vydanie je z roku 1955. Evanjelické služby Božie v lužicko-srbskom jazyku sa dnes pravidelne konávajú...

Dóm v Štokholme opäť otvorený

Túto nedeľu 2. mája 2010 bude po 16 týždňoch renovácie a čistenia opäť otvorený Dóm (Storkyrkan) v Štokholme. 19. júna t.r. sa v ňom bude konať kráľovská svadba – sobáš korunnej princeznej Švédska Victorie a jej snúbenca Daniela Wrestlinga. Čistili sa klenby, podlahy a nástenné maľby ako aj starobylé predmety, napríklad strieborný oltár a socha sv. Juraja s drakom. Slávnosť opätovnej posviacky bude o 11. hodine. Účinkovať bude chór katedrály s dielami švédskych skladateľov. (www.kyrkanstidning.se) a portál cz storkyrkan.

Národná púť Švédskej cirkvi 2010

Pútnicky duchovný chodník. Prechádzky s GPS. Švédska cirkev pozýva na celonárodnú duchovnú púť -stretnutie do krásneho turistického strediska – Loka brunn v Bergslagen v dňoch 18. a 19. júna 2010. Počas dvoch dní sú na programe semináre, prednášky, workshopy a bohoslužby. Väčšina sa koná v stredovekom drevenom kostole v Loka brunn. Tieto podujatia majú každý rok väčší ohlas vo Švédsku a sú obľúbené, lebo na svoje si príde telo i duša, prechádzky po krásnej prírode, spoznávanie nových ľudí a vzájomné rozhovory. Stretnutie pútnikov tohto roku organizuje diecéza Västeras s cirkevným zborom Grythytten. (www.svenskakyrkan.se)

Zasadnutie Rady biskupov ELKRAS

Od 23. do 25. apríla t.r. sa v Petrohrade konalo zasadnutie Rady biskupov ELKRAS. Spoločenstvo ELKRAS pokračuje v novej organizačnej forme. Všetky cirkvi vyjadrili prianie zostať v tesnom duchovnom a bratskom spoločenstve pri zachovaní štruktúry a vzájomného spojenia rôznych cirkevných orgánov a služieb. Ako predstaviteľ partnerských cirkví zo zahraničia sa zasadnutia zúčastnil vrchný cirkevný radca EKD Michael Huebner. Prítomní sa uzniesli na týchto rozhodnutiach: na pozvanie MLB z Nemecka vyšlú troch pracovníkov ELKRAS na kurz nemčiny do Erlangenu v čase 17. augusta až 17. septembra, schválili vstup ELKRAS do Rady predstaviteľov protestantských cirkví Ruska, všetci biskupi sa na pozvanie SLF...

Zlatá konfirmácia

  V druhú nedeľu po Veľkej noci sa prvé rady kostola v Pliešovciach zaplnili bratmi a sestrami, ktorí si spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi pripomínali slávnosť konfirmácie spred 50-tich rokov. Vtedy, 27. marca 1960, pred oltárom stálo 43 mladých dievčat a chlapcov – a po 50-tich rokoch to bolo 20 dospelých mužov a žien. Ako svojich posledných konfirmandov v Pliešovciach ich konfirmoval už zosnulý brat senior Ján Lacko st., ku ktorého hrobu konfirmandi spoločne zašli po službách Božích. V modlitbe a krátkej spomienke na neho mu vzdali úctu za všetko, čo pre nich spravil. Pri spoločnom obede si zlatí konfirmandi...

Zlatá konfirmácia

  V druhú nedeľu po Veľkej noci sa prvé rady kostola v Pliešovciach zaplnili bratmi a sestrami, ktorí si spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi pripomínali slávnosť konfirmácie spred 50-tich rokov. Vtedy, 27. marca 1960, pred oltárom stálo 43 mladých dievčat a chlapcov – a po 50-tich rokoch to bolo 20 dospelých mužov a žien. Ako svojich posledných konfirmandov v Pliešovciach ich konfirmoval už zosnulý brat senior Ján Lacko st., ku ktorého hrobu konfirmandi spoločne zašli po službách Božích. V modlitbe a krátkej spomienke na neho mu vzdali úctu za všetko, čo pre nich spravil. Pri spoločnom obede si zlatí konfirmandi...

Žehnanie…

Viete, čo presne známená  a odkiaľ pochádza, už nie veľmi známy rituál "žehnania" ? Žehnať svojim deťom, žehnať niekomu ? Prevádza sa  ešte niekde v súkromí, v niektorych rodinách ? (v bežnom živote, to ešte vnímame, pri odobierke nevesty v svadobný deň, od rodičov, st.rodičov, krstn. rodičov, ale aj odobierky už vymierajú. Tiež, ak odchádza z domu dieťa, ku konfirmácií. ) V minulosti sa  bežne v rodinách "žehnalo" v niektorych ešte stále pretrvavá tento milý, dobrý, úprimný a mnohovravný rituál, "žehnanie rodičmi" alebo starými rodičmi, svojim deťom, blízkym, či cudzím. Prevádzalo sa urobením krížika na čelo, s úprimnými a vážnymi...

Nedeľa CANTATE v CZ Sv. Jur

Pozývame Vás 2. mája 2010  na služby Božie v 4. nedeľu po Veľkej noci – CANTATE do ev. kostola vo Svätom Jure na hlavné služby Božie o 9.30 hodine. Budú to mládežnícke služby, v rámci ktorých bude prislúžená sviatosť  Sv. krstu  jednému dieťaťu a jednému dospelému mužovi, ktorý vydá osobné svedectvo o svojej viere. Na službách Božích programom poslúžia aj študenti ev. teológie, ktorí počas víkendu majú v Agapé študijné sústredie. 

Zo života Synody ELC Ukrajiny

Portály sesterských cirkví vo východnej Európe ,okrem ELCIR, pracujú veľmi sporadicky, nepravidelne. Preto sa tešíme každej, iu keď z nášho pohľadu už omeškanerj informácii. Portál ULC už vyše roka nepracoval, teraz je neprístupný. Zrejme chýbajú financie na jeho prevádzku. Teraz sa po veľmi dlhom čase objavila informácia na portáli Synody ELC Ukrajiny. Ide o tretiu cirkev na Ukrajine, ktorá vznikla asi pred 10 rokmi spojením nezávislých lut. zborov od terajšej Nemeckej ELC na Ukrajine. Nezávisle zbory sa spojili a dali si meno podľa amerických konzervatívnych lut. cirkví Synoda (napr. Misurská, Wisconsinská, atď.). Synoda má t.č. 11 cirkevných zborov ,hlavne v...