Zasadala Rada predsedov LCMS v USA

Jedným z riadicich orgánov Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA je aj Rada predsedov (Council of presidents -COP). Tento orgán sa zišiel v dňoch 11. až 14. septembra t.r. v St. Louis. Rada predsedov schválila umiestnenie 214 pracovníkov LCMS, z toho sú 34 riadni pastori a 180 poverení služobníci. Rada vymenovala tiež 29 mužov za kaplánov, z toho 23 do kategórie špecifickej služby pastora. Rada pokračovala v diskusii o revitalizácii cirkvi. Prítomní si vypočuli viacero referátov o skúsenostiach s obživovaním cirkevných zborov. Mnohé mestské zbory vymierajú. Kríza postihuje aj rodiny a veriacich, a tak mnohí pastori sa obávajú, že  zbory...

Zomrel Th.B. Pavel Uhorskai, emeritný gen. biskup ECAV

V utorok 5. okt. 2010 zomrel vo veku 91 rokov emeritný gen. biskup ThB Pavel Uhorskai. Pohreb bude v sobotu 9. okt. 2010 o 14.30 hodine v ev. chráme v Tomášovciach pri Lučenci. Slovo Božie bude zvestovať gen. biskup Miloš Klátik. P.Uhorskai sa narodil 2. marca 1919 v Tomášovciach. Po štúdiách sa stal  kňazom, ale pre pastoračnú činnosť s mládežou a kritiku komunistického režimu ho r. 1950 zatkli, odsúdili a uväznili. R. 1953 ho prepustili z väzenia, no ani potom nemohol vykonávať službu duchovného pastiera. Bol drevorubačom a robotníkom až do odchodu do dôchodku r. 1979. Po politickej zmene si...

V Ríme majú v budúcnosti pomenovať ulicu po M.Lutherovi

V Ríme majú v budúcnosti pomenovať ulicu po známom nemeckom reformátorovi M.Lutherovi. Otvorené je ešte, ktoré miesto bude niesť meno tohto významného človeka. Nebude to v novom sídlisku, ale má to byť niekde v Starom meste. Nepomenovaných ulíc je tam však málo. Evanjelicko-luteránska cirkev v Taliansku chce 11. okt.t.r. pri študijnom dni na rímskej radnici verejnosť upozorniť na túto tému. Počas víkendu bude táto cirkev prvý raz v Ríme organizovať cirkevné dni, na ktorých sa bude hovoriť aj o Lutherových stopách v Ríme. (www.ekd.de)

Opustili bohoslužby na protest

V utorok 5. októbra t.r. sa v štokholmskej katedrále konali tradičné bohoslužby z príležitosti otvorenia novozvoleného parlamentu -riksdagu. Na bohoslužbách bol prítomný aj švédsky kráľ s kráľovnou a ich dcéra -korunná princezná Victoria s manželom. Keď biskupka Štokholmu Eva Brunnes v kázni spomenula, že odsudzuje delenie ľudí podľa rasy, jazyka, pôvodu a sexuálnej orientácie a vyzdvihla potrebu úcty k človeku, skupina poslancov za extrémistickú stranu Švédski demokrati demonštratívne opustila chrám. Predseda tejto strany Jimmie Akesson a jeho priateľka prišli na bohoslužbu oblečení do tradičného švédského národného kroja. (www.kyrkanstidning.com)

GTG I.

Po štyroch hodinách pozdravov a úvodu do výmenného štúdia v Goettingene, keď človek zistí, že má vo vrecku asi tretinu obnosu, ktorý by potreboval, po márnom hľadaní čo najlacnejších potravín a úspešnom kľučkovaní medzi davmi starého mesta a všadeprítomnými cyklistami, áno, po tom všetkom človeku dobre padne krátke osvieženie. Nemyslím pritom ani tak na skvelé ponuky v menze či kaviarni na kampuse, hoci sú ozaj skvelé v porovnaní s cenami v mestských imbissoch a hoci je priam povznášajúce sedieť niekde na múriku alebo na tráve pod stromami, okolo samí študenti a – čo je ešte krajšie – študentky, zajedajúc slušnú...

Prudký úpadok členov cirkvi v Kodani

V niektorých cirkevných zboroch lut. cirkvi v Kodani už členmi cirkvi nie je ani polovica obyvateľov. Kým v celom Dánsku patrí k cirkvi okolo 80% obyvateľov, v Kodani je zbor ,kde počet tvorí len 27,1% . Upadá počet krstov detí medzi 0-4 rokmi. V jednom zbore z možných 584 detí bolo v cirkvi pokrstených len 47 detí. Najnovšie údaje Dánskeho štatistického úradu uvádzajú, že v troch cirkevných zboroch Kodane tvorí členstvo cirkvi len menej ako 50% obyvateľov. Celková priemerná výška počtu členov v kodanskej diecéze je 64%. Budúcnosť cirkvi je  veľmi chmúrna. Vedúci cirkvi sa preto zamýšľajú, čo treba robiť,...

22 nových pracovníkov diakonie SELK nastúpilo do služby

V najväčšom diakonickom zariadení Samostatnej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (SELK) Naemi Wilke Stift v Guben pred rokom začalo študovať na Škole pre zdravotnú a opatrovateľskú pomoc 25 študujúcich, z nich teraz 22 úspešne vykonalo záverečné skúšky a 30. sept. t.r.boli slávnostne vyradení do služby. Štúdium pozostávalo zo 600 hodín teórie a viacej ako  1100 hodín praktických hodín. 1. októbra t.r. sa začal nový študijný rok pre nových študujúcich. (www.selk.de)

Lutherov spolok vysvätil vo Fínsku pastorov

V sobotu 2. okt. t.r.v Helsinkách biskup Matti Väisänen konzervatívneho Lutherovho spolku vo Fínsku ordinoval štyroch mužov za pastorov tejto sesterskej odnože Misijnej provincie zo Švédska. Predtým už Misijná provincia ordinovala osem kandidátov za pastorov. Lutherov spolok, ktorý neuznáva ordináciu žien, nemá právo pracovať v rámci Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska. Štyria noví pastori začnú pracovať  v komunitách Spolku v St.Michels,Karleby, Tavastehus a Helsinki. Píše o tom Fínska tlačová agentúra. Mattiho Väisänena ordinoval za biskupa v marci t.r. biskup Misijnej provincie vo Švédsku Arne Olsson, načo v auguste t.r. dómska kapitula v Tammeforse Väisänena vyčiarkla z listiny kňazov  ľudovej cirkvi. /www.kyrkanstidning.com)

Kandidáti na biskupa vo Visby budú skúšobne kázať

Vo štvrtok 14. októbra t.r. sa v katedrále vo Visby začne séria piatich večerných bohoslužieb,kde sa každý štvrtok vystrieda iný kandidát o funkciu diecézneho biskupa. Kandidáti budú viesť  bohoslužbu a budú mať tzv. skúšobnú kázeň v dĺžke 10 minút. Pred bohoslužbami majú záujemci možnosť stretnutia s kandidátom a diskutovať s ním o jeho názoroch pre prácu v diecéze. Takto sa v predvolebnom čase dáva verejnosti možnosť bližšie spoznať jednotlivých kandidátov,ktorých vybrala nominačná komisia diecézy. Voľby biskupa sa majú konať 30. novembra t.r. Nominovaní sú títo : Sven Bernhard Fast, generálny tajomník Švédskej kresťanskej rady; Thomas Stoor, kaplán v katedrále v...

Konzervatívni kresťania v Nemecku kritizujú svojho prezidenta

Evanjelikálna "Konferencia vyznávačských spoločenstiev" kritizuje spolkového prezidenta Nemecka Christiana Wulfa za jeho vyjadrenie  pri oslave 20. výročia zjednotenia Nemecka. Vete :"Islam patrí do Nemecka" treba odporovať, povedal celonemecký  predseda  Konferencie a  ev.pastor z Hamburgu Ulrich Ruess. Nie islam patrí do Nemecka, ale tu žijúci moslimovia, ak súhlasia s ústavou a chcú sa integrovať do spoločnosti. Svojim vyjadrením potvrdzuje a šíri Wulf obavy z narastajúcej islamizácie Nemecka a Európy, povedal ďalej Ruess. Bolo by dobre, keby sa kresťanskí politici jasne hlásili ku svojim koreňom. Konferencia je združenie vieroučne konzervatívnych kresťanov z evanjelických krajinských cirkví. Kresťanstvo určovalo v Nemecku tradíciu a kultúru....