Pomazanie nemocných

                                          Pomazanie nemocných            Táto katolícka sviatosť sa pred 2.vatikánskym koncilom nazývala "posledné pomazanie". Bola uďeľovaná umierajúcim. Po koncile dostala nové meno "pomazanie nemocných". Tým je povedané, že sviatosť sa má udeľovať v ťažkej nemoci vôbec a nie až pri umieraní. Udeľuje sa pomazávaním nemocného olejom na čelo a na ruky. Takéto pomazanie nemocných sa v prvotnej cirkvi skutočne konalo, ako vidieť z Jak 5, 14-15. Je však otázka, či to nebol len spôsob liečenia nemocných v tej dobe (por. Mt 6, 13), a  nie že by to bola sviatosť. V poslednej dobe v niektorých evanjelických pietistických skupinách v zahraničí...

Prvé zasadnutie novej Rady SLZ v Štuttgarte

Hneď po skončení VZ SLZ sa v dňoch 28. a 29. júla t.r. konalo prvé zasadnutie novozvolenej Rady SLZ. Členovia Rady za novú pokladníčku SLZ zvolili sl.Christinu Jacksonovu -Skelton z ELCA. Súčasne bude predsedať programovému Výboru (PV) pre financie a administratívu. Rada ďalej zvolila sedem nových viceprezidentov SLZ podľa regiónov a súčasne predsedov výborov: 1. Afrika: biskup Alex G.Malasusa,Tanzánia,predseda programového výboru(PV) pre misiu a rozvoj; 2. Ázia: sl.Eun Hae Kwon, Kórea,predsedkyňa PV pre svetovú službu; 3. Stredná a Východná Európa: biskup Tamás Fabíny,Maďarsko,predseda PV pre komunikačnú službu; 4. Stredná a Západná Európa : biskup O.July, Wuerttemberg,Nemecko,predseda PV pre teológiu a...

Do SLZ prijali päť nových členských cirkví z Ázie

Na 11. VZ SLZ v Štuttgarte prijali za nových členov 5 luteránskych cirkví z Ázie. Tri z nich sú z Myanmarska: Lutheran Church of Myanmar bola založená roku 1995 a má 1 620 členov. Myanmar Lutheran Church bola založená roku 1998  a má 2 150 členov, The Mara Evangelical Church bola založená r. 1984 a má 21 573 členov.  Good Shepherd Lutheran Church v Indii založili roku 2007 a má 15 400 členov. Posledná cirkev je z Nepalu: Northern Evangelical Lutheran Church of Nepal založili roku 1947 a má 673 členov. Teraz je počet členských cirkví SLZ 145 v 79 krajinách...

Nové vedenie Svetového združenia kresťanskej mládeže

Novým prezidentom Svetového združenia kresťanskej mládeže,predtým známej pod značkou YMCA, sa stal 56 ročný americký bankár Cenneth Colloton z New Yorku, katolík. Nahradí nemeckého právnika Martina Meissnera z Frankfurtu nad Mohanom. Ten túto čestnú úlohu plnil od r. 2006. Generálnym tajomníkom tejto najväčšej svetovej kresťanskej organizácie mladých, ktorá má asi 45 miliónov členov, bude Nór Johan Vilhelm Eltvik z Oslo. Táto výmena sa stala na svetovom zasadnutí organizácie v dňoch 19. až 24. júla t.r. v Honkongu, na ktorom sa zúčastnilo 1134 osôb z 85 národov. Témou zasadnutia bolo: "Snaha po svetovom občianstve pre všetkých." Konferencia riešila dôsledky globalizácie pre mladých....

Skončilo sa 11. VZ SLZ

V utorok 27. júla t.r. sa v Štuttgarte skončilo 11. Valné zhromaždenie SLZ. Plénum schválilo niekoľko záverečných rezolúcii a výziev. Popoludní sa v Stiftskirche konali záverečné služby Božie s Večerou Pánovou, na ktorých do úradu uviedli nových členov Rady SLZ a nového prezidenta SLZ. Nový generálny tajomník Martin Junge,farár z Čile, do úradu nastúpi 1. novembra t.r. V "posolstve" apelujú delegáti o.i. na boj proti chudobe, proti obchodovaniu s ľuďmi , za ochranu životného prostredia a odpustenie nelegitímnych dlhov. V rezolúcii sa o.i. obracajú na členské cirkvi, aby pri obsadzovaní funkcií v cirkvách dodržiavali kvóty žien,mužov a mládeže,ako aj laikov (40% ,...

Pozitívny vývoj členských príspevkov SLZ

V programe 11. VZ SLZ vystúpil so svojou správou o hospodárení SLZ a s návrhmi aj jeho pokladník Peter Stoll. Z jeho príspevku vyberáme to najdôležitejšie. Pokladník pozitívne hodnotil vývoj členských príspevkov od ostatného VZ vo Winnipegu. Suma príspevkov od roku 2003 sa zvýšila z 2,6 mil. USD na 3,2 milióna v r. 2009. Finančný stav SLZ je síce stabilný, ale treba zaistiť ,aby tomu tak bolo trvale. V r. 1999 založený rastový fond dosiahol v r. 2009 12 miliónov CHF. V r. 2017 by to malo byť 20 miliónov a konečná suma 50 miliónov CHF. Pokladník navrhol VZ decentralizovať práce...

Kieschnick vyjadruje obavy z opúšťania biblických právd

Prézes Gerald Kieschnikck, predseda Medzinárodnej luteránskej rady (ILC) vyjadril v prejave na VZ SLZ v Štuttgarte vďaku za vzťahy medzi ILC a SLZ. Súčasne  vyjadruje starosti,že niektoré členské cirkvi SLZ opúšťajú biblické pravdy, najmä v téme sexuality. Kischnick sa vyjadril, že výzvy v ohľade na kresťanskú pravdu "naskôr sú tolerované, potom akceptované a nakoniec potvrdené." Kischnick sa o svojom kolegovi z USA M. Hansonovi, doterajšom prezidentovi SLZ vyjadril ako o "mojom bratovi v Kristu", vyjadril vďaku za priateľstvo aj napriek rozdielnosti v niektorých otázkach  názorov na učenie a vieru . Obaja -Kischnick i Hanson končia vo svojich funkciách – prvý...

Noví členovia Rady SLZ

V sobotu 24. júla t.r. delegáti VZ SLZ v Štuttgarte volili nových členov Rady SLZ, ktorá bude výkonným orgánom SLZ do ďalšieho zasadnutia SLZ. Do Rady zvolili 26 žien a 22 mužov,spolu 48 členov. 10 majú menej ako 30 rokov. 28 sú zo stavu duchovných a 20 z radov neordinovaných (laikov). Noví členovia Rady sú:  Afrika: duchovní:farár Wakseyoum Idosa, Etiópia;biskup Alex Malasusa, Tanzánia;biskup Zephania Kameeta,Namíbia; biskup Ndanganane Petrus Phaswana, Južná Afrika; farár Samuel Dawai, Kamerun; Laici: Mami Brunah Aro Sandaniaina, Madagaskar; Pamela Akinyi Oyieyo, Kenia; Colleen Elizabeth Cunningham, Südafrika; Titi Malik, Nigeria; A. Elijah Zina, Liberia. Ázia: Duchovní: far.Naoki Asano, Japonsko;...

Novým prezidentom SLZ sa stal palestínsky biskup

Na VZ SLZ v Štuttgarte boli aj voľby  prezidenta SLZ. Za prezidenta zvolili biskupa Evanjelicko -luteránskej cirkvi v Jordánsku a vo Svätej zemi Muniba A. Younana z Jeruzalema. Bude nástupcom amerického biskupa M.Hansona. Younan získal 300 hlasov, 23 boli proti a 37 sa zdržali hlasovania. Younan má 59 rokov, je ženatý a s manželkou majú tri dcéry a jednu vnučku. Na čele tejto 3 tisíc členov v šiestich zboroch čítajúcej cirkvi je od roku 1998. (www.idea.de)

Zmierenie medzi luteránmi a menonitmi

Na 11. VZ SLZ v Štuttgarte prijali delegáti vyhlásenie o vyznaní viny voči novokrstencom. Obe strany hovoria o "historickom akte". Luteráni v 16.st. prenasledovali novokrstencov , medzi nimi i menonitov a diskriminovali ich čiastočne až doposiaľ. V texte sa píše, že "zväz pociťuje hlboké poľutovanie a bolesť nad prenasledovaním krstencov luteránskou vrchnosťou a predovšetkým nad tým, že reformační otcovia toto prenasledovanie podopierali teologicky. V dôvere na Boha, ktorý v Ježišovi Kristovi zmieril svet so sebou, prosíme preto nášho Boha a našich menonitských bratov a sestry o odpustenie za utrpenie,ktoré naši predkovia spôsobili v 16.st. krstencom, za zabudnutie a ignorovanie tohto prenasledovania...