Predsedníctvo ECAV v MR vyzýva na pomoc pre postihnutých kalom

Predsedníctvo ECAV v MR – vedúci biskup János Itzés a gen. dozorca Proehle Gergely obracajú sa s výzvou na vedenia cirkevných zborov tejto cirkvi ,aby do konca novembra vykonali zbierky-ofery na pomoc evanjelikom v cirkevnom zbore Ajka,  a síce k nemu patriace obce Kolontár a Devecser, ktoré boli postihnuté kalamitou -záplavou červeným jedovatým kalom. V Devecserbe žije 56 evanjelikov. Z nich päť rodín postihla tragédia. V Kolontáre žijú tri ev. rodiny, z nich jedna stratila svoj dom. Zbierky bude potom rozdeľovať postihnutým miestny ev. farský úrad v Ajke. (www.evangelikus.hu)

V EECMY ordinovali prvú ženu za farárku

V Etiópskej evanjelicko-luteránskej cirkvi  Mekane Yesus (EECMY) ordinovali v meste Gambella prvú ženu za farárku tejto cirkvi. Ordináciu vykonal biskup (prezident) Ding Gach Gor z diecézy Západná Gambella Bethel za asistencie ôsmich ďalších pastorov. Na slávnosti, ktorá sa konala na námestí mesta, bolo prítomných dovedna ďalších 47 duchovných a zástupcovia 14 cirkevných zborov mesta Gambella. Ordinovaná žena sa volá Mary Nyahieng a je matkou šiestich detí: troch dcér a troch synov. (www.eecmy.org)

Plenárne zhromaždenie snemu evanjelických teologických fakúlt v Nemecku

8. a 9. októbra t.r. sa konal snem evanjelických teologických fakúlt v Nemecku. Hostiteľkou bola Evanjelická teologická fakulta Rýnskej Univerzity Friedricha Wilhelmsa v Bonne. Ústredným bodom programu boli rozhodnutia skúšobného poriadku (medziskúšky a 1. teologickej skúšky /magister teológie) pre v zostave (moduloch) štrukturovaného štúdia. Ináč ako vo väčšine iných odboroch nebude sa v odbore teologického štúdia dávať stupeň fázy bakalár a magister. Ďalšie rozhodnutie uvádza, že študijné výsledky ,získané na odborných vysokých školách akreditovaných v posledných rokoch vedeckou radou a ktorých nositeľmi sú slobodné cirkvi a evanjelikáli, spravidla sa nemôžu uznávať. Odôvodnené jednotlivé prípady rozhodnutia sú však možné. Snem evanjelických teologických fakúlt je vysokoškolské...

Festival mládeže SELK v Kasseli

Od 8. do 11. októbra t.r. sa v Kasseli konal tohoročný festival mládeže Samostatnej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (SELK). V severohessenskej metropole sa zišlo na podujatí do 340 účastníkov. Téma :"A Boh povedal: Buď … a bola pestrosť " bola rozvinutá v 30 workshopoch . Medzitým je veľa pohybu, zábava, hry, športy. Okrem toho sa mladí môžu realizovať hudobne alebo v inej kreatívnej činnosti. Mladí sa dozvedeli ,ako žiť všedný život s moslimami v Nemecku, dostali informácie o satanizme, špiritizme a navštívili aj múzeum pre kultúru umierania. (www.selk.de)

Ku storočnici Evanjelického Posla spod Tatier

  V tomto roku si v ECAV pripomíname 100 rokov od pravidelného vychádzania nášho periodika – Evanjelického posla spod Tatier. Ďakujeme Pánu , že nám ho dal a za požehnané dielo, ktoré pri nás za tých sto rokov vykonal.     K Poslu mám osobný vzťah. V našej rodine trvale od nepamäti Posol odoberáme a čítame. V rodine som získal záujem o obsah Posla. Hlbšie a pravidelne som ho začal čítať v pokonfirmačnom veku. Podobne neskôr som prešiel aj na mesačník Cirkevné listy. Tie sme však neodoberali pravidelne. Ak píšem o našej tlači, musím spomenúť aj ďalšie. Záujem o život cirkvi počas tvrdej totality ma priviedol k odoberaniu zahraničnej tlače. Z bývalej NDR som si...

AKO STRETNÚŤ BOHA? Odovzdávanie viery v sekularizovanom svete

Vo štvrtok 28. októbra 2010 o 18:30 sa uskutoční 1. stretnutie v rámci tohtoročného cyklu ekumenických večerov, ktoré sa už tradične konajú raz mesačne v Evanjelizačnom dome Quo Vadis v Bratislave (Hurabanovo nám 3.). O odovzdávaní viery v dnešnom, sekularizovanom svete bude hovoriť ThDr. Ján Greššo z ECAV a Redemptoristi a členovia hnutia Focoláre z RKC. Všetci ste srdečne vítaní!

Bieda…

…na bohoslužbách u sv. Jána v Goettingene. Bohoslužby k výstave Ernsta Barlacha a Käthe Kollwitz. Wir sind Bettler, Lutherov výrok ako motto bohoslužieb. Sme žobráci. A ľudská bieda je dobrá téma na bohoslužby. Diakonická. Ale výklad k výstave namiesto čítania z Písma? A výklad o soche namiesto kázne? A potom len krátke čítanie z evanjelia? Mám rád kreativitu v liturgii, nápaditosť v stvárnení bohoslužobného zhromaždenia (kto ma pozná, vie o čom hovorím). Ale musí to byť kreativita dobrej zvesti. Ktorá nielen opisuje (ľudskú biedu, hriech, pád, skazenosť) ale aj zvestuje (o Božej milosti, o Kristovom diele, o pôsobení Ducha Svätého...

Niektoré štatistické údaje z ELCA

V minulom roku bolo pokrstených 58.328 osôb. Služieb Božích sa v týždni zúčastňovalo v priemere 1.3 milióna osôb, čo je proti roku 2002 pokles o 16%. Celková zadĺženosť cirkevných zborov sa blíži k číslu 2 miliardy dolárov. Zbory sú pod značným finančným stresom. Celková suma príjmov v zboroch vlani v ELCA činila 2.66 miliardy dolárov. Vyčíslená hodnota majetku v zboroch ELCA je teraz 21 miliárd dolárov. Roku 1988 to bolo iba 13.1 miliardy dolárov. ELCA je teda "bohatá cirkev", jej úlohou je, ako tieto aktíva previesť "do efektívneho poslania a služby". Roku 2009 odišlo do dôchodku 252 duchovných, čo je pre...

Nemecký pietista má byť biskupom v Sibíri

Bývalý predseda württemberského staropietistického spolku Otto Schaude z Reutlingenu, má byť biskupom Evanjelicko-luteránskej cirkvi Uralu, Sibíri a Ďalekého východu. 66-ročný pedagóg je jediným kandidátom vo voľbách biskupa v Omsku 23. októbra t.r. tejto plošne najväčšej evanjelickej diecézy vo svete. Omsk má 1,3 milióna obyvateľov a je sídlom biskupa. Inštalácia sa má konať 24. októbra t.r. Schaude odišiel do penzie v r. 2008. Diecézou prechádza 9 časových pásem od Uralu až po Tichý oceán. Diecéza má asi 200 cirkevných zborov a okolo 4 tisíc členov. Pôvodne nemecká cirkev sa plynulo stáva cirkvou ruského jazyka. Doterajší biskup August Kruse sa stal v r....

Vyšiel tlačový orgán Maďarskej reformovanej cirkvi

Maďarská reformovaná cirkev je zduženie všetkých reformovaných cirkví v Karpatskom oblúku a na celom svete s maďarských jazykom. Vznikla v Debrecíne v máji 2009 na zasadnutí zákonodarnej synody. Táto jednotná maďarská reformovaná cirkev teraz vydala oficiálny tlačový orgán s názvom " Kalvínova hviezda". Tlačovina má 136 strán a vychádza v náklade 35 tisíc kusov. Vychádzať bude raz ročne. Redakcia sídli v Budapešti. Obsahom je vzdelávanie, mládež, dedičstvo reformátorov, cirkevná hudba, misijná práca.Toto číslo je skúšobné. O jeho pokračovaní rozhodne predsedníctvo generálneho konventu v novembri t.r. (www.reformata.sk)