V Komárne zasadal Generálny konvent Maďarských reformovaných cirkví

V slovenskom meste Komárne vo štvrtok 27. mája t.r. zasadal Generálny konvent Maďarských reformovaných cirkví (MRC). Táto organizácia združuje reformované cirkvi na etnickom základe maďarčiny v tzv. Karpatskej kotline, správne Karpatskom oblúku. Konvent je spoločný orgán zástupcov týchto cirkví. Miestny biskup Kresťanskej reformovanej cirkvi na Slovensku László Fazekas privítal do 150 konventuálov. Miestom stretnutia po prvý raz bola lokalita mimo územia Maďarska -slovenské Komárno. Toto bolo urobené cielene, lebo vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom v posledných rokoch nie sú bez mrakov a Konvent už vlani v lete vo vyhlásení odsúdil  kroky ,ktoré diskriminujú slovenkých Maďarov.Zasadnutia Konventu sa vždy viažu k nejakému...

Červené čísla zo štatistiky Švédskej cirkvi za rok 2009

Podľa teraz uverejnených štatistických údajov Švédskej cirkvi za rok 2009 sú všetky čísla alarmujúce. Úpadok, pokles. Za ostatných desať rokov poklesol podiel obyvateľov Švédska v členstve ŠC z 82.9% na terajších 71.3%. Vlani vystúpilo z cirkvi 73 400 osôb.Za 5 rokov klesol počet cirkevných sobášov z 53.9 % na terajších 40.9%. Počet krstov z počtu pôrodov klesol z 59 na 56%. To najhoršie ale iba príde v budúcnosti: 60% osôb pod 18 rokov veku nie sú členmi ŠC! Popri duchovných stratách hovoria ekonómovia aj o stratách finančných: príjmy diecéz a cirkevných zborov sa znížia o skoro poldruha miliard šv. korún.   (www.kyrkanstidning.com)

Počet členov cirkví v Nemecku klesá

Úrad EKD v Hannoveri uverejnil 26. mája t.r. štatistické údaje za rok 2008. Podľa nich z 82 miliónov obyvateľov Nemecka patrí k niektorej kresťanskej cirkvi 51.5 mil. ,čo vyjadrené v percentách je 62.8%. Rok predtým to bolo 63.4%. EKD malo k 31. 12. 2008 24.5 milióna členov, rímskokatolícka cirkev 25.2 mil. členov, 1.5 milióna patrilo k pravoslávnym cirkvám, k protestantským slobodným denomináciám 323 tisíc a iným cirkvám 33 tisíc. Úpadok počtu členov cirkví spočíva v tom, že sa rodí menej detí ako zomiera počet osôb. Okrem toho je viacej výstupov z cirkví ako prístupov. Roku 2008 vystúpilo z evanjelickej cirkvi 130...

Slávnosť krstu 96 detí

Vo Svätodušný pondelok v Lemgo (Nemecko) na slávnosti pod holým nebom udelili sviatosť Krstu svätého 96 deťom zo siedmich cirkevných zborov z Lemgo a okolia Lippickej krajinskej ev. cirkvi. Krst vykonali v siedmich krstných stanoch v parku zámku Brake. V závere dňa za pokrstené deti vzleteli k nebu svätodušné holubice. Táto slávnosť dala deťom a ich rodičom možnosť prežiť krst na osobitnom mieste a osobitným spôsobom. (www.epd.de)

Osobitná známka k VZ SLZ v Stuttgarte

Rakúska pošta vydáva osobitnú známku pri príležitosti zasadnutia Valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu v Štuttgarte, ktoré sa bude konať v dňoch 20. – 27. júla 2010. Známka v hodnote 55 centov zobrazuje tv vežu tohto mesta, Lutherovu ružu a logo 11. VZ SLZ. (www.ekd.de)

25 tisíc kresťanov na manifestácii za Ježiša v Štokholme

Túto sobotu 22. mája 2010 sa v Štokholme zišlo okolo 25 tisíc kresťanov rôznych jazykov, farby pletí a vyznania na spoločnej manifestácii a pochode pre Ježiša. Akcia sa koná kažý rok. Na prvom zhromaždení bolo 12 tisíc ľudí.Rekord z roku 1953 ,kedy speváka duchovných piesní Einera Ekberga prišlo počúvať až 32 tisíc,doteraz nebol prekročený.  Miestom zhromaždenia je už tradične Kungsträdgarden (Kráľovská záhrada) v Štokholme. Ide o verejný park v centre mesta. (www.dagen.se)

To sú ale starosti !!!

Švédske média v posledné dni pretriasajú jeden "problém" pri sobáši korunnej princeznej Victorie 19. júna t.r. Princezná si totiž zaumienila, že k oltáru ju povede jej tatko – kráľ Gustav XVI. Adolf. To sa ale nepáči mnohým Švédom, lebo to narušuje švédsku tradíciu sobášných obradov. Mnohí hovoria o amerikanizácii. Vo Švédsku totiž pristupuje k oltáru mladý pár spoločne,t. mladucha a ženích. Dokonca 9 duchovných z diecézy Lund poslalo osobný list princeznej a žiadalo ju,aby si to rozmyslela. Dnešná tlač prináša správu, že princezná trvá na svojom predsavzatí a bude ju doprevádzať otec. (www.dagem.se)

Adame kde si?

…Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: kde si? (1.Moj.3.9)     Hospodin Boh najprv stvoril všetky podmienky pre život a nakoniec stvoril človeka: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval…(1 Moj. 1.26-29). teda, Boh človeka stvoril, aby bol panovnikom.Do raja vložil strom poznania dobra a zla. Nebolo to jablko ako si ho ľudia vysvetľujú, ale to bolo ovocie poznania dobra a zla. Človek bol stvorený bez hriechu, bez poznania zla, preto že v Bohu neexistuje žiadne zlo a keďže je človek na Boží obraz, to znamená že je bez zla a v ňom prebývalo len dobro....

Som iný- a nehanbím sa

                                           Som iný – ale strašne ho milujem…         Tak, ako mnohí iní, aj ja som iný. Rozhodol som sa vám to povedať na plné ústa a kto chce, nech teda hodí po mne kameňom…Ale som taký istý človek, ako aj vy. Neviem, či som sa s takou dispozícou už narodil, alebo nie, ale hneď v puberte som zistil, že som iný ako mnohí okolo mňa. Pocítil som v sebe zvláštnu túžbu, áno až lásku k nemu, môjmu doterajšiemu...

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Svätodušným sviatkom 2010

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom 2010 Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!           Svätíme svätodušné sviatky, počas ktorých si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov a založenie kresťanskej cirkvi. Boh Duch Svätý skrze Božie slovo pôsobí stále. Pán Ježiš nám zasľúbil: Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril (J 14, 26).        Duch Svätý chce byť naším Radcom, Učiteľom, Obhajcom, chce stáť po našom boku, hoci Ho fyzicky nevidíme, podobne ako nevidíme vietor, a predsa vnímame jeho činnosť (J 3, 8): Vietor veje, kam chce: čuješ...