Postupujú Mäkinen a Ruokanen

Vo štvrtok 18. februára t.r. sa vo Fínsku konali voľby nového arcibiskupa Fínskej evanjelicko-luteránskej cirkvi. O post arcibiskupa sa uchádzalo sedem mužov. Keďže ani jeden z nich nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov, do druhého kola , ktoré bude 11. marca t.r., postúpili dvaja kandidáti s najviac hlasmi.Sú to: biskup z Turku Kari Mäkinen (nar. 1955) s 393 hlasmi a Miikka Ruokanen, (nar. 1953) profesor dogmatiky z Helsinskej univerzity s 285 hlasmi. Pri 1226 elektoroch bola volebná účasť 95,4%. /evl.fi/

Návštevy pána farára

Už dávnejšie som chcela diskútovať  na tému " návšteva pana farára v rodinách" a poznať váš názor. Zaujíma ma, ako, vnímate takúto prax a činnosť, takéto osobné oslovenie ľudí v ich domácnosti.  Nepriniesol by takýto osobný kontakt viac úžitku a ovocia  pre zbor, ako hociktoré iné a často náročné zborové činnosti? Nevzišlo by z takejto návštevy a osobného oslovenia pana farára viacej  poznania, zblíženia, pochopenia a súdržnosti k fílií a zboru? Čo vy na to ?                

Väčšina cirkví USA stratila členov

Väčšina cirkví v USA stratila členov. Iba 4 z 25 väčších cirkví a kresťanských spoločenstiev získala na počte. Píše o tom práve vydaná ročenka Národnej rady cirkví USA za réok 2009, ktorá sa opiera o údaje cirkví. Podľa nej vzrástla rímskokatolícka cirkev o 1.5% a má v súčasnosti 68.1 mil. členov, čím je najväčšou cirkvou USA. Oproti tomu klesol počet členov oboch luteránskych cirkví.  V ELCA je tento pokles o 1.6% na 4.6 mil. a v konzervatívnej LCMS o 1.9% na 2.3 milióna. Minimálny úpadok mal aj konzervatívno-evanjelikálny Zväz južných baptistov. Táto najväčšia protestantská cirkev má teraz 16.2 mil. členov....

„Boh je svetlo a nieto v Ňom tmy.“ -život v CZ Sv.Jur

V nedeľu 14. febr.t.r. sa v rámci hlavných služieb Božích konal výročitý zborový konvent za rok 2009. Prítomných na konvente bolo 32 členov s právom hlasovania. Duchovná správa domáceho kazateľa Ľ.Batku jr. sa niesla v znamení slov 1J1, 5-10. V správe sa o.i. hovorí:"Ten, kto prijal meno Kristovo v krste a hlási sa k Nemu menom kresťan – svojím holdovaním tme robí Boha luhárom. V očiach iných ľudí sa totiž takýto človek "kresťan" ničím neodlišuje od života človeka ,ktorý kresťanom nie je. Ľudia z jeho okolia sa zatrvrdia. Nevidia, prečo by sa mali stať kresťanmi. Slová ap. Jána zvestujú však...

Prečo to Boh dopusti?

   Kresťania zvyknú hovoriť o kresťanstve ako o nejakom veľkom zisku, pre ktorý sa oplatí žiť. Všetko je v OK. Financie, zdravie, robota, materiálne zabezpečení atď. Veď aj sam Pán Ježiš povedal že sa netreba starať o zajtrajší deň, ale hľadať najprv kráľovstvo nebeské a ostatné sa pridá…(Matúš 6.31-33). Ale, predsa tomu nie je tak.    V kresťanstve nekvitnú ruže, ale samé trápenie: bolesti, nedostatky, neporozumenie, človek ostane bez práce a nemá z čoho splatiť úvery, uživiť rodinu a niekedy to býva aj smrtelný prípad. Keď nám zomrie dedko alebo babka, tak povieme že prišiel čas, ale keď sa to...

Kandidáti na post fínskeho arcibiskupa

Fortál Fínskej ev. cirkvi evl.fi oznamuje kandidátov na post arcibiskupa Fínskej ev. cirkvi. Terajší arcibiskup J.Paarma odchádza 1. júna do penzie. Na post arcibiskupa kandiduje sedem mužov: 1.Martti Hirvonen, vedúci farár v cirkevnom zbore Sv. Kataríny v Turku,nar. 1948 2. Samuel Salmi, biskup z Uleaborgu, nar. 1951 3. Seppo Häkkinen, biskup zo St. Michels, nar. 1958 4. Miikka Ruokanen, profesor dogmatiky, nar. 1953 5.Jouni Lehikoinen, vedúci farár v cirkevnom zbore Sv. Michala v Turku,nar.1961 6.Seppo Rissanen, riaditeľ Fínskej misijnej spoločnosti, nar. 1954 7. Kari Mäkinen, biskup v Turku, nar. 1955. Arcibiskupa volí 1226 voliteľov. Do zboru voliteľov patria: všetci kňazi...

Biskupi Fínskej ev. cirkvi nebudú požehnávať homosexuálne páry

Fínski ev. biskupi nechcú zavádzať požehnanie homosexuálnych párov. Vyplýva to zo stredajšieho vyhlásenia po skončení zasadania biskupov, kde sa v jednom bode rokovania biskupi zaoberali vzťahom cirkvi k registrovaným homosexuálnym partnerstvám. "Pre nás registrované partnerstvo nie je manželstvom, ale iba občianskym zväzkom, ktorý spoločnosť akceptuje. Požehnávanie párov rovnakého pohlavia v kostole neprichádza do úvahy." povedal arcibiskup Jukka Paarma na tlačovej konferencii. Fínski luteránski biskupi sa držia tradičného učenia o manželstve, podľa ktorého Boh stvoril ľudí ako muža a ženu a založil manželstvo. /www.dagen.se/

Pohostinnosť cirkví vo Vancouveri

Na zimných olympijských hrách vo Vancouveri (Kanada) , ktoré budú od 12. do 28. februára t.r. zúčastní sa ich 350 tisíc návštevníkov a okolo 10 tisíc novinárov. Prihlásených je 2700 športovcov a veľa trénerov z 87 krajín sveta. Kresťanské zbory vo Vancouveri a v stredisku športov Whistler vychádzajú návštevníkom v ústrety pomocou i radou. Ponúkajú možnosť sledovať prenosy, občerstvenie, núdzové ubytovanie a vytvárajú možnosti k modlitbám a pastorizácii. Misijné dielo "Mládež pre Krista" otvára na predmestí Vancouveru Richmonde stredisko pre stretávanie s názvom "The Fridge" (Chladnička). O.i. príde sem 50 postihnutých mladých z Kalifornie, aby mohli sledovať zápasy. Pracovníci strediska...

Organ pre kaplnku na GBÚ v Bratislave

9. júna 2009 bola posvätená kaplnka pri GBÚ v Bratislave. Náčinie ku Večeri Pánovej daroval GAW, MLB spolu s farármi partnerskej Durínskej cirkvi vyzbierali financie na zakúpenie malého elektronického organu pre túto kaplnku. Najväčšiu zásluhu pri získavaní financii má durínsky farár Martin Michaelis zo Steinachu. Teraz už môže kaplnka plne slúžiť pre duchovné služby pracovníkov a návštevníkov GBÚ. /www.martin-luther-bund.de/