Matthew C. Harrison – nový prezident LCMS v USA

Mierne konzervatívna konfesionálna Luteránska cirkev Misurskej synody v USD na svojej 64. výročnej synode v Houstone, Texas, zvolila za prezidenta tejto cirkvi doterajšieho riaditeľa Diakonie M.C. Harrisona. Získal 643 hlasov synodálov (54%), kým jeho protikandidát -doterajší prezident G. Kieschnik 577 hlasov.Za prvého zástupcu prezidenta zvolili farára Herberta C. Muellera jr. (www.selk.de)

Diskusia o bohoslužbách

Diskusia o bohoslužbách   Každá diskusia o bohoslužbách je zároveň aj diskusiou minimálne o týchto troch veciach: o identite, o viere a o poslaní cirkvi.   O identite cirkvi   Diskusia o identite cirkvi je to v tom zmysle, že človek i spoločenstvo sa ľahšie identifikuje s určitými vonkajšími znakmi ako so znakmi vnútornými. Samozrejme, každý súdny človek súhlasí s tým, že vnútorná identita je dôležitejšia, hodnotnejšia, zrelšia atď ako len vonkajšia, ale v praxi to vyzerá inak. Vonkajšie znaky sa ľahšie identifikujú aj pre tých, čo sú „vo vnútri“ ako aj pre tých, čo pozerajú „zvonku“. Preto zmena formy...

Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa – 9. ročník

     Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš a ŠK Leader Fox bike Liptovský Mikuláš organizujú 9. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, a to v sobotu, 21. augusta 2010 na tradičnej trase z Liptovského Mikuláša cez Čertovicu (1233 m n. m.), Brezno, Banskú Bystricu, Donovaly (795 m n. m.) do Liptovského Mikuláša.      Štart podujatia bude o 8.45 h pri rodnom dome Martina Rázusa, prvá zastávka v Brezne pri jeho pomníku (cca o 11.00 h). V Banskej Bystrici (cca 13.25 h) účastníci položia kyticu na hrob Martina Rázusa a doplnia sily na dobrom obede. Cieľ maratónu bude pri pamätníku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši o cca 18.15 h....

Správy z osláv 400. výročia Žilinskej synody

Správy a fotografie sú na oficiálnej stránke evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku:   Z prvého dňa osláv 400. výročia Žilinskej synody – vernisáže a konferencia – 28. 6. 2010 Slávnosť k 400. výročiu Žilinskej synody – 30. 6. 2010 v Žiline SYNODA ECAV NA SLOVENSKU 2010 sa skončila – začínajú sa II. ECD – 1 – 2. 7. 2010 v Žiline V Bytči s I. Radičovou a J. Blanárom – nedeľa 4. 7. 2010 v Bytči  

Stretnutie evanjelikov na Branči 2010

Evanjelici ZD ECAV na Slovensku sa 5. júla na sviatok vierozvestcov Konštantína a Metoda tradične stretávajú na hrade Branč. Podujatie pripravuje ZD ECAV v spolupráci s CZ ECAV Sobotište a bratom farárom Ľubomírom Batkom. V tomto roku sa na Branči kázal brat biskup Samuel Vrbovský zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku. Stretnutie evanjelikov Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Branči je tradične venované pamiatke evanjelických martýrov na Branči, ako aj pamiatke Majstra Jána Husa a vierozvestcov Konštantína a Metoda. Zúčastnila sa na ňom aj čestná stráž prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Brat biskup iskup Vrbovský v kázni na text...

Povolanie

….Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa midijanského kňaza Jetru a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy zjavil sa mu anijel Hospodinov v ohnivom plameni z prostredku kra: keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale  nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal: odbočím z cesty a pozriem si tento veľký zjav, prečo ker nezhorí. Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zvolal Boh na neho uprostred kra a riekol: Mojžiš, Mojžiš! A on odpovedal: Tu som. Potom riekol: nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojiš je svätá pôda…..(2. Moj. 3.1-5)...

Severskí biskupi rokovali v Dánsku

V dánskom meste Aarhus sa stretlo 43 luteránskych biskupov z Islandu, Faerských ostrovov, Dánska, Švédska, Nórska a Fínska,aby tu v dňoch 28. júna až 2. júla 2010 rokovali o situácii cirkví v tomto priestore pod heslom " Luther a postsekulárna Škandinávia". Problémom je pokles členstva v cirkvi, slabá návštevnosť bohoslužieb a nezáujem o duchovné veci. Toto sú výzvy pre cirkev a nimi sa zaoberali aj biskupi. Samit severských biskupov sa koná každé tri roky. Ten budúci bude v Nórsku roku 2013. (www.folkekirken.dk)

Nové cirkevné zbory v ELCA

V Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) od začiatku tohto roka vzniklo 41 nových cirkevných zborov. Skoro polovica z nich vznikla medzi prisťahovalcami. Najpočetnejšou skupinou sú v tomto roku Indonézania,ktorí majú k dispozícii po celých USA 10 zborov. Nasledujú hispanské zbory,kde rastie prudko populácia. Podľa sociálneho zloženia  z týchto 41 zborov je 15 založených medzi chudobnými pracujúcimi, 23 patrí k strednej vrstve a 3 sú z vyššej strednej vrstvy. 39% sa nachádza v predmestiach, 37% v mestách a 24% v malých vidieckych mestečkách. (www.elca.org)

Sláva šľachetným (BjØrnson, Janoška, Seton-Watson)

Sláva šľachetným (BjØrnson, Janoška, Seton-Watson) vedecko – popularizačná konferencia Liptovský Mikuláš 17. – 19. septembra 2010   Motto: Kto za pravdu horí v svätej obeti, kto za ľudstva práva život posvätí, kto nad krivdou biednych slzu vyroní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. (Karol Kuzmány: Sláva šľachetným)   Cieľ konferencie Nór, Škót a Slovák – tri veľké osobnosti svojich národov sa síce nikdy osobne nestretli, ale spája ich jedno: významnou mierou sa na začiatku 20. storočia zaslúžili o obranu a podporu boja slovenského národa za oslobodenie. Organizátori chcú prostredníctvom vedecko – populárnych prednášok a dokumentárnych filmom priblížiť účastníkom konferencie život a dielo BjØrnstjorne BjØrnsona, dr. Roberta Williama...