Prístup k milosti

                                     Prístup k milosti R 5,1-5: “Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostalo sa nám vierou aj prístupu k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. A nielen to, ale súženiami sa chválime, vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť, trpezlivosť vyskúšanosť, vyskúšanosť nádej. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach, skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný“. Amen.             Milí bratia a sestry...

Pôstne čítanie PAŠIÍ.

 Drahí bratia a sestry.  Chcela by som poznať váš názor na "Čítanie Pašií v pôste", t.j. evanjelíckej tradícií.  Nie aby ste mi zlé rozumeli, nenamietam nič voči opisu a pripomínaniu utrpenia, ukrížovania a smrti Pána Ježiša.  Chcem len podotknúť, či ma byť táto časť "čítania pášií" aplikovaná do hlavných Služieb Božích.   Poznám členov zboru, ktorí nemajú chuť ísť do kostola, pretože sa čítajú pášie. Vraj je to také, nezáživné a  nudné. Chcem poznať váš názor, ako to vnímate vy? Málo by sa  "s týmto obradom " niečo úrobiť, zmeniť ?  Ako to vnímate vy ?

Týždeň v Taizé

…prežiť týždeň v spoločenstve, v modlitbe, pri speve a rozjímaní… …spolu so stovkami mladých z celého sveta …stať sa kvasom pokoja a dôvery uprostred ľudskej rodiny…     Pridaj sa aj ty, získaš skúsenosť jednoduchého života zdieľaného s druhými, ktorá prinesie týždeň plný radosti, dôvery, pokoja a nových priateľov…   Cena: 100€ (za cestu – nezahŕňa poistenie) + príspevok na ubytovanie a stravu v Taizé: 28-49€ / týždeň – účastníci do 29 rokov 56-119€ / týždeň – účastníci nad 29 rokov Doprava: autobus z Bratislavy Uzávierka prihlášok: 16.júna Kontakt: Jaro, Tomáš, Luciataize.bus@gmail.com Informácie o Taizé: www.taize.fr/sk     Cesta je...

Jubileum významného nemeckého teológa

Jeden z najprofilovanejších konzervatívnych luteránov v Bavorsku, farár Wolfhart Schlichting sa 18.marca t.r. dožil 70 rokov. Promovaný teológ deväť rokov bol členom synody Bavorskej lut. cirkvi a v r. 1985 – 1991 bol členom synody EKD. Roku 1989 bol spoluzakladateľom Pracovného kruhu vyznávajúcich kresťanov (ABC).Ako jeho hovorca slúžil 15 rokov. V rokoch 1989- 2004 bol aj predsedom "Spoločnosti pre vnútornú a vonkajšiu misiu v zmysle luteránskej cirkvi" so sídlom v Neuendettelsau pri Norimberku. Hlavným povolaním Schlichtinga bolo miesto študentského farára v Rezne (1975-1986). Následne štyri roky bol duchovným poradcom komunity Kristovo bratstvo vo Felkensteine. Nakoniec bol zborovým farárom v Augsburgu...

Premiérov syn vyhral kvíz v znalosti SZ

Syn izraelského premiéra Benjamina Netanjahu sa ukázal ako dobrý znalec Starého zákona. 16. marca vyhral  15-ročný Avner Netanjahu finále národnej mládežníckej súťaže. Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 12 tisíc osôb. Chlapec hebrejskú Starú zmluvu čítaval so svojim starým otcom. Sám premiér sa priznal, že on by správne vedel zodpovedať iba na dve otázky. Finále s 12 účastníkmi sa konalo na severe Izraela v Kiriat Schmona a otázky sa týkali Jeruzalema. Súťaž po 47. raz organizovalo Ministerstvo výchovy Izraela. /www.idea.de/

Znovu napadli kresťanov v Nigérii

Nový masaker moslimov na kresťanov v Nigérii sa odohral po desiatich dňoch, kedy moslimskí nomádi  pri prepade kresťanských dedín zabili takmer 500 kresťanov.Pri novom masakri zabili 13 kresťanov, medzi nimi ženy a deti. Tak pri prvom aj pri druhom zabijáci kričali heslo:"Allah je veľký!" .Kresťania sa sťažujú, že bezpečnostné sily zasahujú príliš pozde. Nigéria je na severe  moslimská,kým juh je prevažne kresťanský. Napätia prerastajú do konfliktov. Doteraz pri nich zomrelo 3 tisíc osôb. /www.idea.de/

Bohoslužba na Lipskom knižnom veľtrhu

Prvý raz v dejinách bude túto nedeľu 21. marca 2010 na Lipskom knižnom veľtrhu bohoslužba pre vystavovateľov a novinárov. Bohoslužba sa začne o 9. hodine a bude trvať 45 minút. Krátke kázne povedia zástupcovia katolíckeho vydavateľstva Pattloch Bernhard Meuser z Mníchova a evanjelického vydavateľstva Johannis Karlheinz Kern z Lahru. Moderovať bude novinár a ev. farár v.v. Matthias Pankau z Lipska.Veľtrh pre návštevníkov otvoril svoje brány vo štvrtok 18. marca o 10. hodine. /www.idea.de/

Aj to je život!!

Portál fínskej lut. cirkvi evl.fi prináša jednu správu, ktorá je pre nás veľmi nezvyčajná, nie každodenná, ale život aj toto prináša. Farárka Marja-Sisko Aalto v cirkevnom zbore Imatra podala dómskej kapitule v Mikkeli rezignáciu na miesto zborovej farárky. V liste píše, že po viac ako štvormesačnej práci sa jej nepodarilo vytvoriť dostatočný kontakt a získať dostatočnú dôveru v zbore,aby mohla konať zodpovedne službu. Aalto sa  koncom roku 2009 vrátila späť do služby po tom, ako sa podrobila operácii a z muža ju prerobili na ženu. Celkovo bola farárkou okolo 30 rokov. Službu ukončí začiatkom apríla. "Je to pochopiteľné, keď cirkevný...

Inštalácia nového vedenia ELC-PNG

Po tom, čo verejne vyznal svoju vieru, bol dňa 7. marca 2010 inštalovaný za biskupa Evanjelicko-luteránskej cirkvi Papuy Novej Guiney (ELC -PNG) Rev. Gigere Wenge. Na inštalácii boli prítomní veriaci cirkvi, predstavitelia štátu a zahraničných sesterských cirkví. G.Wenge bol riaditeľom seminára Martina Luthera, keď ho 27. synoda tejto cirkvi zvolila 14. januára t.r. za v poradí piateho biskupa cirkvi. Nahradí v úrade biskupa Wesleya Kigasunga, ktorý náhle zomrel 14. mája 2008. Synoda zvolila tiež asistenta biskupa a generálneho tajomníka cirkvi.Títo boli tiež slávnostne uvedení do úradu. Inštaláciu vykonal biskup Hans Martin Weiss, Evanjelicko-luteránska krajinská cirkev v Bavorsku, Nemecko.V krajine pôsobia dve lut. cirkvi:...

Kunnethova cena pre keňského arcibiskupa Obare

Arcibiskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi z Kene Walter E. Obare Omwanza získal cenu Waltera Kunnetha. Tým bolo ocenené jeho svetovo známe nasadenie za zostávajúcu platnosť Biblie ako Božieho slova a vyznávačských kníh v cirkvi.Touto poctou vyjadrilo Cirkevné zhromaždenie okolo Biblie a Vyznania v Bavorsku (KSBB) spojitosť európskych kresťanov s narastajúcimi a biblicky vernými cirkvami v Afrike, povedal predseda KSBB Andreas Späth pri odovzdávaní medaily 14. marca t.r. v Norimbergu.Tak ako nositeľ ceny – prof. Walter Kunneth (1901-1997) – zachováva aj Obare "vernosť k Písmu Svätému pri sporoch so zástupcami údajnej modernej teológie, ktorá sa pokúša podkopávať autoritu Biblie a kresťanského vyznania.",povedal Späth. Viacerí rečníci...