Úspech pri akcii Noc kostolov v Rakúsku

Na akcii Noc kostolov sa 1. júna t.r. v Rakúsku zúčastnilo spolu do 320 tisíc ľudí, z toho v samotnom hlavnom meste Viedni do 140 tisíc. Počet zapojených cirkevných zborov (farností) a zariadení bol 615. Popri bohoslužbách na programe boli koncerty, diskusné fóra, workshopy, detské programy a pod. Najväčšiemu záujmu sa tešili tie kostoly,ktoré sú obvykle zavreté. Popri Rakúsku táto akcia sa už koná aj v susedných krajinách: Česku, Slovensku a Maďarsku. V Estónsku budú mať Noc kostolov  po prvý raz 8. júna. Budúcoročná akcia Noc kostolov sa bude konať 24. mája 2013. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnilo všetkých 14 členských...

Parzany: Najväčšou biedou kresťanov je ľahostajnosť

3. júna t.r. sa v Goerlitzi -Zhorelci, mesto v bývalej NDR- začala regionálna evanjelizácia ProChrist s farárom Ulrichom Parzanym. Na otváracej evanjelizácii povedal o.i. U.Parzany:" Čo platí pre kresťana, že v nedeľu ide do chrámu, modlí sa a spieva, ale vo všedné dni nepovie nič ľuďom okolo seba o Ježišovi Kristovi, o Jeho záchrane. To je naša najväčšia bieda, že sme ľahostajní k hynutiu veľkých zástupov ľudí.My nikoho nechceme nútiť, ale naliehavo prosíme. Konať to treba tak, ako prorok Jeremiáš. Samozrejme, že treba počítať aj s odmietnutím." Evanjelizácie budú každý večer po dobu dvoch týždňov. (www.idea.de)

Festivál Nádej v Budapešti

Od 1. do 3. júna 2012 kresťanské cirkvi v Maďarsku v športovej aréne László Pappa v Budapešti organizujú festival s titulom Nádej. Na festivale sa svojím vlastným programom predstaví každá cirkev. Hlavným rečníkom bude baptistický evanjelizátor z USA, 60-ročný Franklin Graham. Deň pred akciou bola tlačovka, kde Graham povedal o.i." Dnes je svet vo veľkej kríze. Ide o krízu nielen ekonomickú, ale aj krízu hodnôt. Príčina tejto krízy je hriech ľudí. Na odstránenie tohto stavu je len jeden prostriedok:  prijať radostnú zvesť- evanjelium o Ježišovi Kristovi,urobiť pokánie a odovzdať Mu svoj život." Graham povedal, že nechcel byť kazateľom, ani evanjelizátorom. Robil iba pomocnú...

SRC vyzýva na spoločné Letnice Východu aj Západu

Svetová rada cirkví (SRC) apeluje na všetky kresťanské cirkvi, aby sa zjednotili na spoločnom dátume Letníc. Spoločný dátum kresťanov Východu aj Západu by bol znakom jednoty, povedal gen. tajomník SRC , farár Olav Fykse Tveit vo štvrtok v Ženeve.Osem prezidentov SRC zdôraznilo pri príležitosti osláv Letníc tento víkend :" Kiežby nás Duch Svätý vo svojej sile premenil tak, aby sme boli schopní hlásať veľké Božie činy v dnešnom svete." Kresťania Východu a Západu slávia spravidla Letnice rôzne. Letnice sú 50 dní po Veľkej noci. Väčšina pravoslávnych cirkví sa riadi starým júliánskym kalendárom, kým západní kresťania gregoriánskym. Preto pripadajú Veľká noc a...

Kráľovský krst vo Švédsku

V utorok 22. mája 2012 presne napoludnie sa v Zámockom chráme v Štokholme konal Krst svätý dcéry korunnej princeznej Victorie a princa Daniela. Obrad konal arcibiskup Švédskej cirkvi Anders Wejryd za asistencie hlavného dvorného kazateľa, em. biskupa Lars Goeran Loennemarka a dekana katedrály v Štokholme, biskupa-elekta Ake Bonniera.Na službách Božích bolo prítomných do 400 hostí: zástupcovia švédskeho ľudu, súčasný a bývalý premiér, hlavy štátov, kráľovské rodiny,šľachta a priatelia rodičov krstenej. Pri krste malá princezná dostala mená: Estelle, Silvia, Ewa, Mary. Krstnými rodičmi sú: princ Carl Philip, dánska princezná Mary, nórsky korunný princ Haakon, sestra princa Daniela pani Anna Westling Soederstroem...

Noc kostolov v Rakúsku

Kresťanské cirkvi v Rakúsku pripravili na 1. júna 2012 "Dlhú noc kostolov". Bude to celkovo asi 2600 podujatí v približne 620 farnostiach (zboroch)  a cirkevných zariadeniach evanjelickej, pravoslávnej a katolíckej cirkvi. Pripravené sú bohoslužby, diskusné kolá, exkurzie po chrámoch, koncerty. Cieľom je priblížiť bližšie ľuďom Kristovu radostnú zvesť a ukázať cennosti viery, hudby, umenia,spoločenstva viery. Vlani sa na takýchto podujatiach zúčastnilo do 320 tisíc osôb. "Dlhá noc kostolov " sa začala organizovať pred ôsmimi rokmi a už našla odozvu aj v zahraničí, napr. aj na Slovensku. Podľa www.nockostolov.sk sa k dnešnému dňu do podujatia na Slovensku  zapojilo aj 10 ev....

8. Luteránske cirkevné dni SELK v Hannoveri

Dnes 18. mája sa v Kongresovom centre v Hannoveri začínajú 8. Luteránske cirkevné dni Nezávislej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (SELK). Na programe sú ponuky cirkevnej hudby, workshopy, biblické práce, pastorácia a poradenstvo, pobožnosti, detské a mládežnícke dni. Záver tvoria spoločné služby Božie v nedeľu o 10.00 hodine. (www.selk.de)

Posviacka kostola v Českom Tešíne

1.mája t.r. za veľkej účasti veriacich domáceho zboru, ale i z okolitých zborov bol posvätený novo zriadený Boží chrám Vzkriesenia Krista Pána Evanjelicko-luteránskej cirkvi a.v. v ČR v Českom Tešíne. Kostol, ktorý bol prerobený z bývalej synagógy, užíva zbor od 31. októbra m.r. Boží stánok posvätil biskup tejto cirkvi Jan Niedoba. Kázeň Božieho slova na Žalm 111 zvestoval gen. tajomník Spolku Martina Luthera z Erlangenu Rainer Stahl. Prítomní boli na slávnosti zástupcovia SCEAV v ČR, ECAV v ČR, EAC z Poľska a iní ekumenickí hostia. Pozdrav odovzdal aj farár z Drážďan Thomas Boettrich, odkiaľ pochádzajú stoličky, oltár, kazateľňa, krstiteľnica a  pult. (www.martin-luther-bund.de)

66-ročný monarcha Švédska

30. apríla t.r. boli na nádvorí Kráľovského paláca v Štokholme oslavy 66. narodenín švédskeho kráľa Carla XVI.Gustafa. Za prítomnosti niekoľko sto ľudí na začiatku zahrala námornícka hudba. Boli tam skladby zo skupín Archy a Abby. Potom sa kráľ pozdravil so strážou a prijal gratulácie s kvetmi od detí. O 12.25 hodine prišiel kráľ z dvora opätovne.Teraz v doprovode princa Carla Philippa. Korunná princezná Victoria a princ Daniel oficiálne na tejto časti neboli účastní, ale ukázali sa v okne paláca, ba otec princ Daniel ukázal na radosť jasajúcemu davu z okna dvojmesačnú dcérku Estelle, ktorá bude pokrstená v utorok 22. mája t.r.v Zámockom chráme. ...

Vysviacka biskupa v Kuopio, Fínsko

V nedeľu 6. mája t.r. v dóme v Kuopio bude slávnosť vysviacky za diecézneho biskupa Evanjelickej luteránskej cirkvi Fínska, doktora teologických vied Jari Jolkkonena, ktorý bol zvolený nedávno. Vysviacku vykoná arcibiskup tejto cirkvi Kari Mäkinen. Asistovať mu budú : estónsky arcibiskup Andres Poeder, švédsky biskup Hans Stiglund, anglikánsky biskup Stephen Platten, islandský biskup Karl Sigurdbjoernsson a dvaja fínski biskupi. Do biskupského rúcha ho odejú biskupi z Nórska, Dánska, Maďarska a Ruska. Slávnosť v priamom vysielaní bude prinášať TV1 a  Yle Radio 1. (evl.fi)