Nový luteránsky biskup v Kolumbii

5. a 6. marca t.r. sa v hlavnom meste Bogota v cirkevnom zbore San Lucas zišla synoda Evanjelickej luteránskej cirkvi Kolumbie (IELCO), aby zvolila nového biskupa. Za nového biskupa bol zvolený pastor Benjamin Ojeda. Už raz zastával úrad biskupa. IELCO má 2500 členov, 16 cirkevných zborov, 7 misijných staníc, 12 pastorov a 5 pastoriek, 3 evanjelizátorov a dvoch kaplánov. (www.gustav-adolf-werk.de)

Konfirmácie v Evanjelickej cirkvi vo Wuerttembersku

Konfirmácia je v tejto cirkvi trvalou kazuáliou. Vyše 90% cirkevných zborov máva konfirmácie v nedeliach po Veľkej noci. V tomto roku 2016 bude v cirkvi konfirmovaných do 22 tisíc mladých chlapcov a dievčat. Je to 90% z tých, čo boli pokrstení. Pri konfirmácii potvrdzujú svoju vieru, vernosť cirkvi, dostávajú skladaním rúk osobné požehnanie. Na pamiatku dostanú písomné svedectvo o konfirmácii s výpoveďou Písma. Konfirmovaní prvý raz pristupujú v Večeri Pánovej. Dosiahnutím 14. roku stávajú sa plnoprávnymi členmi cirkvi, môžu byť krstnými rodičmi  a môžu v cirkvi  voliť. (www.elk-wue.de)

Te Deum laudamus v Štokholme

V stredu 2. marca t.r. sa vo večerných hodinách v Karolínskej nemocnici v Solna narodil korunnej princeznej Victôrii a jej manželovi princovi Danielovi syn. Važil 3655 g a meral 52 cm. Matka i dieťa su zdravé. Na druhý deň 3. marca kraľ Carl Gustaf VI.  na zasadnutí kabinetu oznamil verejnosti, že novy princ sa bude menovať Oscar Carl Olof a bude mať titul vojvoda zo Skane. Ten istý deň sa v Zámockom chráme v Štokholme konali ďakovne služby Božie Te Deum za pritomnosti kraľovskej rodiny, niektorých členov vlády a  početných hostí. Bohoslužbu viedol hlavný dvorný kazateľ Johan Dalman . Účinkoval...

Zažila som Božiu vernosť – Alžbeta II.

Pre britskú kráľovnú Alžbetu II. je Ježiš  kráľom, ktorému ona slúži. Vyznáva to v úvode knihy, ktorú vydáva pri príležitosti svojich 90. narodenín, ktoré bude mať 21. apríla t.r. Kniha má titul “ The Servant Queen and the King she serves“ (Služobníčka kráľovná a Kráľ, ktorému ona slúži). Knihu vydáva britská Biblická spoločnosť v spolupráci s viacerými misijnými organizáciami. Kniha sa nebude predávať, ale ju darujú cirkevným zborom  na šírenie kresťanskej viery. Britská panovníčka je hlavou anglikánskej cirkvi. Medzi občanmi Británie je považovaná za najvyššiu morálnu autoritu. (www.idea.de)

Vysoký počet evanjelikálnych misionárov z Nemecka

Pracovné spoločenstvo evanjelikálnych misií v Nemecku (AEM) zaznamenalo nebývalý počet misionárov v roku 2015. 108 organizácií zamestnávalo v minulom roku 4.862 osôb , to je o 400 viacej ako rok predtým. Vyplýva to z výročnej správy 1. marca 2016 zo zhromaždenia tejto strešnej organizácie v Schwäbisch Gmuende. V Európe pracuje 2.216 pracovníkov, v Ázii 938, v Afrike 845 a v Južnej Amerike 564 osôb. Podľa krajín je to Nemecko, Brazília, Keňa, Peru, Tanzánia a Rusko. (www.idea.de)