Nie som Charlie! – rok po…

Redakcia Charlie Hebdo pri prvom výročí útokov na ich redakciu na titulnej strane uverejnila karikatúra kresťanského Boha, s kalašnikovom a krvou na šatách a rukách, s nápisom „Skutočný vrah je stále na úteku“. Tým (nie po prvý krát) provokujú a útočia na kresťanov a Trojicu Svätú, hoci útoky na ich redakciu aj následné útoky prišli zo strany islamistov. Tým potvrdzujú svoju provokatívnu povahu – to všetko v mene viery v ateizmus a laicizmus (oddelenia Štátu a Cirkvi) a takzvanej slobody prejavu. Týmto ale idú ďaleko za hranice slobody prejavu. Nielen kresťania-evanjelici, ale aj mnohí iní – mierumilovní a tolerantní ľudia...

Otvorenie denného stacionára v Skalici

Dňa 6. januára 2016 na sviatok Zjavenia Pána bolo slávnostné otvorenie denného stacionára pri cirkevnom zbore ECAV v Skalici. Stacionár bude pracovať cez pracovné dni. Kapacita je 15 osôb sociálne odkázaných na túto službu. Stacionár bude umiestnený v zborovej sieni a priľahlých priestoroch, ktoré boli pre tento účel rekonštruované. Slávnostné otvorenie sa začalo službami Božími v chráme. Po nich sa záujemci presunuli do zborovej siene, kde sa podávala trojkráľová kapustnica. Po občerstvení bolo možné diskutovať s bratom M. Krivdom, biskupom Západného dištriktu ECAV. Na otvoreni sa zúčastnil i primátor Skalice p. Barát a vedúca sociálneho odboru Ms Ú v Skalici...

Modlitebný týždeň Evanjelickej aliancie v roku 2016

Tohoročný modlitebný týždeň EA bude sa konať od 10. januára do 17. januára 2016. Témou bude  “ Vitajte doma! “ Lukáš 15, 11-32. Rozvrh tém a textov: 1. Boh a Jeho deti , verš 11 2. Keď vzťahy stroskotajú, verš 12 3. Všetko, čo som chcel – všetko stratené, verše 13-16 4. Zmena miesto konca, verše 17-20a 5. Aký úžasný otec! verše 20b +c 6. Narodil som sa znova! , verše 21-24 7. Doma, a predsa tak vzdialený , verše 25-30 8. To sa musí osláviť! , verše 31-32. http://www.easr.sk/media/amot-2016.pdf   .

Prianie k novému roku 2016

Blahoželanie k novému roku   Želáme Vám v novom roku blaženosť v duchu slov prvého Žalmu:   “Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí, a v kruhu posmievačov nesedí, (2) ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom – nocou. (3) Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.” Nech Vás vedie Pán k blahoslavenstvu časnému i večnému tým, že vám dá múdrosť vyhnúť sa radám bezbožníkov, cestám hriešnikov a kruhom posmievačov a dá Vám spoznávať silu a moc Jeho...

Na nový rok

Martin Rázus: Na nový rok Bože, v tomto roku novom posilňuj nás svojím slovom, veď nás, chráň nás, žehnaj z lásky a tak uľav život ťažký…! Žehnaj srdciam čo Ťa znajú a k Tebe sa uchádzajú: v príbytku ich sám buď hosťom a prizdob ho viery skvostom! Daj zdravia a k práci sily i radosti, Pane milý, a tak osož šťastia darom všetkým našim hospodárom. Po ťažkostiach žič pohodu i remeslu i obchodu, by čo treba – všade mali a čo svedčí – z lásky dali. Žehnaj matkám v domácnosti udrž dietky v láske, cnosti, chorých lieč a tým, čo...