Svetový deň modlitieb žien 2013 venovaný Francúzsku

Tohoročný medzinárodný deň modlitieb žien bude sa konať 1. marca 2013. Je to vždy prvý piatok mesiaca marec. Jeho heslom je “ Bol som cudzincom , a prijali ste ma.“ Venovaný je Francúzsku. Jeho program pripravili kresťanky z tejto krajiny. Francúzsko je podľa ústavy prísne laicistický štát od roku 1905, kde platí odluka náboženstva od štátu. Podľa odhadov 50 až 80% občanov je rímskych katolíkov. Projekt tohto modlitebného dňa sa financuje zo zbierok pri bohoslužbách. . Projekty sú vypracované pre Európu, Latinskú Ameriku, Áziu, Afriku a Pacifik. (www.ekd.de)

Modlitebný týždeň EA

Evanjelická aliancia v Slovenskej republike pozýva veriacich kresťanov k tradičnému medzinárodnému modlitebnému týždňu , ktorý sa bude konať pod heslom „Kráčať s Bohom“. Týždeň sa bude konať v čase od 13. do 20. januára 2013. Podrobný dokument k tejto príležitosti si možno stiahnúť na www.easr.sk.

Kristov ruženec

Na stránkach združenia Coena som našiel evanjelickú modlitbu ruženca. Chcem sa s ňou s vami podeliť aj v slovenskej verzii ktorú som sa pokúsil preložiť z tej českej. Občas mi robí problémy sa dlhšie modliť. Aj keď mám takú túžbu, nikdy pri modlitbe nevydržím a myšlienky skĺznu k iným veciam. Ani nemám toľko vlastných slov aby som vládal tak dlho rozprávať. Nie je ruženec tou modlitbou pohanov, ktorí si myslia že veľavravnosťou slov budú spasení? Nazdávam sa že nie. Táto modlitba mi naopak pomáha sústrediť sa na Pána dlhšiu dobu. Samozrejme to nesmie byť len mechanické opakovanie, ale vnímam to...

Zlatica Oravcová: Nový rok

 Zlatica Oravcová: Nový rok                                             Všetko sa mení, Ty si stály –             Náš Vodca večný – Boh a Pán!             Len Ty si v pravde neskonalý,             Milosťou svojou si nás chráň!             Veď s Tebou iba pravá cesta –              Do srdca daj nám lásku, cnosť,            ...

Nová Agenda VELKD pre ordinácie,inštalácie, rozlúčky

Generálna synoda Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) v Magdeburgu prijala novú Agendu VELKD pre ordinácie s názvom "Povolanie-uvedenie-rozlúčenie".Slovosled je totožný s rovnakou Agendou, ktorú prijala Konferencia Únie evanjelických cirkví (UEK) .Tým vzniká po prvý raz v dejinách EKD možnosť rovnakého poriadku ordinácie pastorov, poverenia kazateľov, inštalácie biskupov a členov synody vo všetkých 22 členských cirkvách EKD. Do platnosti vstúpi 1. sept. 2012, keď predtým ju ešte má schváliť synoda EKD a Biskupská konferencia VELKD.Oproti doterajšej ordinačnej Agende obsahuje novovydaná Agenda viacpočetné formulky, nové modlitby a poskytuje priestor na inštaláciu nielen ordinovaných, ale aj neordinovaných pracovníkov cirkvi. Nové sú poriadky pre službu kazateľov, pre...

25. marec – Zvestovanie narodenia Pána

Dnes si uvedomelí kresťania pripomínajú udalosť ,ako ju popísal evanjelista L"ukáš v 1. kapitole vo veršoch 26-38. Ku perikopám dnešného sviatku patrí i ep. Gal. 4, 4-7. V nemeckých ev. cirkvách je kázňový text Iz. 7, 10-14. Prosím, ak nemáte možnosť ísť do spoločného zhromaždenia veriacich, prečítajte si aspoň tieto texty Písma a meditujte o nich. Modlitba: " Otče v nebesiach, chválim a velebím Ťa , že si mi zjavil znamenie Tvojho svätého narodenia. Buď a zostávaj so mnou dnes a po všetky dni, ako si to prisľúbil v Tvojom mene , Immanuel – Pán , zostávaj pri nás! Amen.(Autor:...

Vyšla nová Agenda „Pôstne obdobie a Veľká noc“ VELKD

V luteránskom vydavateľstve v Hannoveri vyšla nová, prepracovaná a na základe pripomienok odborníkov a ohlasov členských cirkví Spojenej luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD)  zostavená Agenda "Pôstné obdobie a Veľká noc." Agenda ponúka poriadok služieb Božích od Popolcovej stredy až po Veľkonočný pondelok, pričom najvyšším vrcholom je Veľký týždeň, t.j. čas od Kvetnej nedele po Noc vzkriesenia. Agenda ponúka jednoduché i bohaté liturgie, zostavovatelia nezabudli ani na milovníkov gregoriánskych spevov či spevov Taizé.Ide o prvý diel Agendy. Jeho cena je 29.90 €, plus poštovné. Prípadní záujemcovia si ju môžu objednať  po nemecky na  mailovej adrese: wisch@lvh.de . (www.ekd.de)

Modlitby za prenasledovaných a utláčaných kresťanov

EKD vydala v týchto dňoch príručku, v ktorej odporúča cirkvám a cirkevným zborom v nedeľu Reminiscere , ktorá v tomto roku pripadne na 30. marec, konať v rámci služieb Božích príhovorné modlitby za utláčaných a prenasledovaných kresťanov vo svete , s mimoriadnym dôrazom za kresťanov v indickom štáte Orissa. Zošit obsahuje informácie a liturgické podklady k tomuto dňu. (www.ekd.de)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011

SRC oznamuje, že v roku 2011 sa bude konať Modlitebný týždeň za jednotu cirkví zo skúseností cirkví v Jeruzaleme. Téma " Rovnako v apoštolskom učení  a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách." je založená na Sk 2,42. Je to výzva pre inšpiráciu a obnovu, návrat k základom viery, je to volanie na pamäť doby, kedy cirkev bola jednotná. Na severnej pologuli sa Týždeň koná medzi 18. až 25. januárom, na južnej o Turíciach. (www.oikoumene.org)