Modlitby za prenasledovaných a utláčaných kresťanov

EKD vydala v týchto dňoch príručku, v ktorej odporúča cirkvám a cirkevným zborom v nedeľu Reminiscere , ktorá v tomto roku pripadne na 30. marec, konať v rámci služieb Božích príhovorné modlitby za utláčaných a prenasledovaných kresťanov vo svete , s mimoriadnym dôrazom za kresťanov v indickom štáte Orissa. Zošit obsahuje informácie a liturgické podklady k tomuto dňu. (www.ekd.de)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011

SRC oznamuje, že v roku 2011 sa bude konať Modlitebný týždeň za jednotu cirkví zo skúseností cirkví v Jeruzaleme. Téma " Rovnako v apoštolskom učení  a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách." je založená na Sk 2,42. Je to výzva pre inšpiráciu a obnovu, návrat k základom viery, je to volanie na pamäť doby, kedy cirkev bola jednotná. Na severnej pologuli sa Týždeň koná medzi 18. až 25. januárom, na južnej o Turíciach. (www.oikoumene.org)

Modlitebný maratón lotyšských luteránov

25. synoda Lotyšskej Evanjelicko-luteránskej cirkvi sa bude konať 3. a 4. decembra t.r. Nakoľko na programe synody treba riešiť  veľmi dôležité otázky financovania cirkvi a kňazov, rozpočet, zmenu ústavy cirkvi a úlohu arcibiskupa Janisa Vanagsa v živote cirkvi a i. vedenie cirkvi a synody vyzvali jednotlivcov i všetky cirkevné zbory, aby 96 hodín pred začatím synody veriaci sa modlili spôsobom modlitebného maratónu za dôstojný priebeh jednania, za múdrosť zhora pri rozhodovaní o dôležitých veciach, za zodpovednosť a spravodlivé a čestné  konanie, za vedenie Duchom Svätým. Ako sme už písali v inej správe, arcibiskup J.Vanags strávil 31 dní v jednom katolíckom stredisku...

Modlitebné raňajky v Rige

V prvý piatok novembra sa už po piaty raz konali v Rige modlitebné raňajky. Podľa vzoru USA, kde sa táto akcia začala roku 1952, sa konajú aj v Lotyšsku a ďalších viacej ako 40 krajinách sveta. Raňajok sa zúčastnili poslanci, členovia vlády, zástupcovia komunálnej politiky, umelci, športovci, zástupcovia vedy, vzdelávacích inštitúcií a cirkví. Prítomný bol aj prezident Lotyšska Valdis Zatlers. V čestnom výbore boli vedúci predstavitelia luteránskej, rímskokatolíckej, pravoslávnej a baptistickej cirkvi. Hlavným prednášajúcim na tému "Nádej" bol evanjelizátor z USA Franklin Graham.  (www.baznica.info) 

14. november -Deň modlitieb za prenasledovaných kresťanov vo svete

Svetová evanjelická aliancia vyzvala kresťanov, aby sa 14. novembra t.r. zapojili do celosvetového dňa modlitieb za prenasledovaných kresťanov vo svete. Podľa odhadu je takýchto do 200 miliónov.Najviac trpia v Nigérii, Severnej Kórei, Iráne a Egypte. Modlitby sa majú konať v určenú hodinu počas bohoslužieb, spoločenských či biblických hodín. V minulých rokoch sa týchto modlitieb zúčastnilo okolo 60 tisíc kresťanských zborov vo viacej ako 100 krajinách sveta.  (www.idea.de)

Milosť Božia sa dotýka všetkých oblastí života

V poslednom čase sa pri rannej a večernej modlitbe v myšlienkach pristavím pri speve Kyrie. V liturgii hodín (a podľa skripta Liturgika od prof. Fila pôvodne aj pri nedeľných bohoslužbách) je tento spev umiestnený nie na začiatku ale v druhej polovici bohoslužobného diania. Nasleduje po čítaní z Písma a evanjeliovom chválospeve (Benedictus, Magnificat). Akoby spolu s Modlitbou Pánovou otváral dvere konkrétnym prosbám veriacich, keď v ňom prosíme Pane, zmiluj sa! Kriste zmiluj sa! Pane, zmiluj sa! Allgemeines Evangelisches Gebetbuch (Hamburg: Furche Verlag, 1965, 141) hovorí, že ide o responzórium nedochovanej dlhšej príhovornej modlitby (litánie). Tomu prisviedča aj skutočnosť, že doteraz...

Modlitby za utláčaných a prenasledovaných kresťanov

EKD vyhlásila tento rok nedeľu Reminiscere – 27. februára – ako Deň uláčaných a prenasledovaných kresťanov. Je to výzva pre celý priestor nemeckých cirkví k modlitbám, a tým prejaviť zvýšenú citlivosť k narastajúcemu počtu prenasledovaných pre náboženské presvedčenie a vieru. Konkrétnou krajinou v tomto roku, kde kresťanov výnimočne drasticky hubia, prenasledujú, šikanujú, vraždia, je Irak. Tamojšia 1.2 mil. kresťanská menšina je vystavená neustálemu násilu, hubeniu ,vytláčaniu z domovov a vlasti. Robia to islamskí fanatici a extrémisti. V tomto roku je to prvý raz, čo sa v EKD bude sláviť v túto nedeľu tento pamätný deň.Odteraz to bude už každý rok...