Oslavy 139.výročia narodenia M.R.Štefánika

Pripomenú si 139. výročie narodenia M. R. Štefánika  15.07.19  Mgr. Zuzana Durcová, zborová farárka Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košariská – Priepasné  Pozvánky Cirkevný zbor Košariská – Priepasné Vás srdečne pozýva na oslavy 139. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika, ktoré sa budú konať dňa 21. júla 2019 v Košariskách.   Program: 9.30 hod – slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole11.00 hod – slávnostný akt pred rodným domom M. R. Štefánika13.00 hod – otvorenie výstavy „Generál na javisku“ (evanjelický kostol)13.00 hod – 16.30 hod – scénické prehliadky s M.R. Štefánikom (Múzeum M.R. Štefánika)13.15 hod – prednáška „Štefánik v divadelných podobách“ (evanjelický kostol)15.00...

Stanovisko k financovaniu cirkví

Stanovisko k zákonu o financovaní cirkví  08.07.19  Predsedníctvo ECAV  Oznamy Návrh zákona o financovaní registrovaných cirkví v SR bol pripravovaný Ministerstvom kultúry SR (MK) v minulom období za predchádzajúceho vedenia ECAV. Návrh tohto zákona bol prerokovaný ako v Ekumenickej rade cirkví tak aj v Rímskokatolíckej cirkvi. Momentálne ho MK predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Znamená to, že sa k návrhu vyjadrí ešte vláda SR a parlament. Dôležitou zmenou pre nás je fakt, že finančný balík od štátu si bude môcť každá cirkev rozdeliť podľa svojho uváženia a potrieb. Našou základnou agendou však naďalej zostáva snaha o zvyšovanie darcovstva a získavanie dobrovoľných príspevkov...

Evanjelický posol bude meškať

 03.07.19   Predsedníctvo ECAV   Z GBÚ Bratia a sestry. Informujeme, že v piatok, 28.6.2019 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie Tranoscia a.s. Akcionári odvolali zostávajúcich dvoch členov predstavenstva a zvolili nových sedem členov predstavenstva a troch členov dozornej rady. Práve z dôvodu týchto zmien nevyšlo 26. číslo Evanjelického posla, ktoré malo byť distribuované 3. júla 2019. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme a ubezpečujeme, že ďalšie číslo vyjde do dvoch týždňov. 

Služby Božie na Branči 2019

Spomienkové SLUŽBY BOŽIE na Branči  01.07.19  Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka  Pozvánky Západný dištrikt ECAV na Slovensku, Myjavský seniorát, Cirkevný zbor Sobotište Vás pozývajú na spomienkové služby Božie na Branči. Uskutočnia sa 5. júla 2019 o 10:00 hod pri príležitosti* roku M.R. Štefánika* sviatku Cyrila a Metoda* spomienke na Majstra Jána Husa a evanjelických martýrov  Najnovšie

Pripravuje sa Dištriktuálny deň VD

Na dištriktuálnom dni budú hľadať „Skrytý poklad“ Milí priatelia, dovoľujeme si vás v mene predsedníctva Východného dištriktu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku pozvať na podujatie: Dištriktuálny deň VD ECAV 2019, dňa 14. júla 2019, v športovej hale Aréna Poprad. Bohoslužobné zhromaždenie začína o 9.30 hod. Hlavnou témou podujatia “Skrytý poklad“ chceme poukázať na neustálu aktuálnosť hodnôt ukrytých v Knihe kníh – Biblii. Popoludní je pre účastníkov pripravený Muzikál „Legenda o zakliatom meste“. Ide o metaforický príbeh kráľovstva, ktoré zavrhlo prastarú Knihu kníh a rúti sa do záhuby. Muzikál chce byť paralelou na relativizovanie hodnôt v dnešnej spoločnosti, chce však...

VODY – Mŕtve more

                    VODY –  Mŕtve more 1 M 13, 13: “Keď Lót pozdvihol oči, videl že celé Okolie jordánske až po Cóar malo hojnosť vlahy ako Hospodinov raj, ako krajina Egyptská. Bolo to prv, ako Hospodin skazil Sodomu a Gomoru. Lót si vybral celé okolie Jordánu a pobral sa na východ. Tak sa oddelili jeden od druhého. Abrám býval v Kanaánskej krajine, kdežto Lót býval v mestách jordánskeho Okolia a posunul si stany až po Sodomu. Mužovia sodomskí však boli veľmi zlí a hrešili proti Hospodinu”.  1 M 14, 3:” Títo všetci...