ECAV má už nové vedenie

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku má už nové vedenie Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má už svoje nové predsedníctvo – generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľka a generálneho dozorcu Ing. Jána Brozmana. Dňa 28. októbra 2018 boli v cirkevných zboroch ECAV vyhlásené výsledky volieb predsedníctva ECAV na Slovensku. V 15 dňovej apelačnej dobe niektoré cirkevné zbory uplatnili svoje právo a podali proti výsledku volieb žalobu. Podané žaloby Dištriktuálny súd Západného dištriktu ECAV na Slovensku odmietol. V uplynulých dňoch predseda Dištriktuálneho súdu ZD ECAV Mgr. Ján Bunčák písomne informoval Generálny biskupský úrad o tom, že voľba nového predsedníctva ECAV nadobudla právoplatnosť,...

Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku

Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku Mt 2, 13, 23: Ó, Bože, kam ruka Tvoja nás sprevodí, popraj nám ochrany, popraj nám pohody. A keď nás skormútiš, žiaľ ťažký odstraňuj… Ó, Bože, v biedach ľud ochraňuj, ochraňuj!  Amen   Mt 2, 13 – 18: V Ráme je počuť hlas: plač, kvíľ a nariekanie… I v tento ťažký čas, keď zas rok začíname, a plače mnohá mať a kvíli mnohá žena – ó, pomiluj nás, Pane! A v tomto novom roku nech dosť už dopustenia. Amen ——————————————- Keď zrieme vierou dnes ku výšinám, ó, Kriste, Pane náš, daj síl...

Svetozár Hurban Vajanský – Vianoce

Borí sa už starý svet, schne a vädne; duchu nepomáha vzlet, stlie a padne! Rímska stavba padá v rum, hynie systém múdrych dúm! Už sú na dne, už sú na dne! Zlato tratí vábny lesk, život cenu; čuješ všade bôľny stesk: Zmenu! Zmenu! Márnosť všetko, hnis a prach, múdrym iba samovrah! Svety stenú, svety stenú! Narodil sa Kristus Pán! Radujme sa! Sám Boh zišiel v zemský stan: veseľme sa! Zatíchol už bôľny ston, nový v svety zvučí tón – po nebesá, po nebesá!

Vianoce, radostné Vianoce – Fedor Ruppeldt

Keď som bol dieťaťom, Ježiška čakal som a On vždy prišiel i s vianočným stromčekom. Vianoce, radostné Vianoce! Keď prešli tie letá, musel som do sveta… Duša vás spomína, V túžbach k vám zalieta Vianoce, detinské Vianoce! Keď ťažkosť odvekú bolestí a hriechu prenášam, Kriste môj, daj mi na potechu Vianoce, pokojné Vianoce! Keď prídu úzkosti a smrti bolesti, popraj mi, Bože môj, z otcovskej milosti Vianoce, nebeské Vianoce!

Martin Rázus: Suspíriá k novému roku

Martin Rázus: Suspíriá k novému roku: Mt 12, 46 – 50 V mene Tvojom, Synu Boží, v tomto našom milom chráme dnes rok nový otvárame. Ó, praj, nech ľud nádej zloží v Tvoju lásku, v milosť Tvoju – dôjsť k radosti, dôjsť k pokoju.. Posilni nás, žehnaj slovom  a veď k šťastiu v rou novom!  Amen ———————————————— Jedna krv a jedna kosť, jedna vôľa pre radosť – príjm nás, Kriste jediný, do tej svojej rodiny… Vedno v práci chceme vpred – zvládať hriech i tento svet, vedno v časoch potreby, vedno v sláve na nebi!  Amen   Lk 2, 21:...