Aktuálne Božie slovo pre dnešok

"Ale Peter a Ján odpovedali im takto:Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viav vás ako Boha!Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli." Sk 4, 19-20 Dnes žijeme v spoločnosti, v ktorej je ako moderrné, alebo len sebe samému alebo v nič veriť. Popri tom sú ešte ľudia, ktorí veria vo všetko, alebo si svoju vieru sami vytvoria. Z každého trošku. Kto zastupuje pevnú vieru, napadnú ho: Ako to len môžeš? Musíš byť tolerantný! Ako sa zachováme vtedy,keď nás takto napadnú? Dáme obviňujúcim za pravdu? Stojíme si za svojou výpoveďou? Ostaneme pri našich výpovediach  aj vtedy,...

Návštevy pána farára

Už dávnejšie som chcela diskútovať  na tému " návšteva pana farára v rodinách" a poznať váš názor. Zaujíma ma, ako, vnímate takúto prax a činnosť, takéto osobné oslovenie ľudí v ich domácnosti.  Nepriniesol by takýto osobný kontakt viac úžitku a ovocia  pre zbor, ako hociktoré iné a často náročné zborové činnosti? Nevzišlo by z takejto návštevy a osobného oslovenia pana farára viacej  poznania, zblíženia, pochopenia a súdržnosti k fílií a zboru? Čo vy na to ?