Zástupcovia cirkví do Grécka

Delegácia Svetovej rady cirkví (SRC) a Konferencie európskych cirkví (KEC) pod vedením gen. tajomníka Olava Fykse Tveita príde v pondelok 19. novembra na dvojdňovú solidárnu návštevu Grécka. Na programe delegácie sú rozhovory s ministrom zahraničných vecí, s ministrom kultúry a náboženských záležitostí, s arcibiskupom Atén a celého Grécka a s rôznymi synodalnými skupinami.Naplánované sú návštevy niekoľkých cirkevných zborov a cirkevný obed s chudobnými. (www.bayern-evangelisch.de)

LCMS v USA pomáha obetiam hurikánu

Synoda Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA rozhodla o ďalšom finančnom príspevku pre obete hurikánu vo východných pobrežných štátoch USA. Ako je už známe, v 9 štátoch pri super búrke zahynulo 113 osôb a boli zničené, či poškodené budovy a byty obyvateľov. Pre zmiernenie škôd LC MS poskytne teraz ďalších 65 tisíc USD. 25 tisíc pôjde do dištriktu Atlantic a 40 tisíc do dištriktu New Jersey.Takto LCMS doteraz spolu dáva na pomoc 100.500 USD. Predtým dala 15 tisíc dolárov pre dištrikt Atlantic , Evan. lut. cirkev na Haiti dostala 10 tisíc a kubánska Misijná spoločnosť 10.500 dolárov. Financie idú na...

Pomoc SELK Moldavsku

Spolok Humanitárna pomoc pre Východnú Európu Nezávislej ev. lut. cirkvi Nemecka (SELK) dodala v týchto dňoch pre jednu nemocnicu v Kišineve ,Moldávsko, 25 kusov opatrovateľských postelí s nočnými stolíkmi a 900 balíkov s odevmi a inými pomôckami. Tento istý spolok zadovážil pre detskú nemocnicu v Belcku nový šporák v hodnote 4 tisíc EUR . Šporák má šesť platní, tým sa urýchli príprava jedál pre 100 detí v nemocnici. Predsedom spolku je em. biskup Diethard Roth. (www.selk.de)

Národný akčný plán pre ľudí s postihnutím

 24. júla vláda Rakúska schválila Národný akčný plán pre ľudí s postihnutím. Tento krok privítala Evanjelická diakonia v Rakúsku, ktorá naň čakala od jeho osnovania v r. 2010. Akčný plán obsahuje hlavné smernice pre prácu s postihnutými ľuďmi v Rakúsku do roku 2020. Cieľom je zapájať všetkých postihnutých do aktivít spoločnosti.  (www.evang.at)

Bež a daruj!

 Evanjelické diakonie Saska a Stredného Nemecka spolu so záchrannou službou johanitov organizujú od roku 2006 akciu "Bež a daruj!". Ide o športový beh v súbehu s darovaním peňazí pre sociálne slabé deti a mládež, aby mohli mať aj ony dovolenku. Tohto roku 21. júla sa na behu v Lipsku zúčastní aj ev. krajinský biskup Saska Jochen Bohl a superitendent Martin Henker. Bežci si pred účasťou na behu zabezpečujú sponzorov. Od spomínaného roku organizátori vyzbierali pol milióna eur, a tak pomohli viacej ako 8 tisíckam deťom, mladým, či rodinám.   (www.ekmd.de)

Bež a daruj!

 Evanjelické diakonie Saska a Stredného Nemecka spolu so záchrannou službou johanitov organizujú od roku 2006 akciu "Bež a daruj!". Ide o športový beh v súbehu s darovaním peňazí pre sociálne slabé deti a mládež, aby mohli mať aj ony dovolenku. Tohto roku 21. júla sa na behu v Lipsku zúčastní aj ev. krajinský biskup Saska Jochen Bohl a superitendent Martin Henker. Bežci si pred účasťou na behu zabezpečujú sponzorov. Od spomínaného roku organizátori vyzbierali pol milióna eur, a tak pomohli viacej ako 8 tisíckam deťom, mladým, či rodinám.   (www.ekmd.de)

Sliezska diakonia na návšteve v Nemecku

Delegácia piatich pracovníkov/čiek zo sociálnych stredísk Sliezskej diakonie Sliezskej ev. cirkvi a.v. v ČR bola v minulých dňoch na návšteve v najväčšom diakonickom zariadení SELK -Naemi Wilke Stfte v Guben. 14. júna českých hostí prijalo na osobitnom stretnutí predsedníctvo a kuratórium tohto zariadenia. Sliezska diakonia je v ČR tretím najväčším neštátnym sociálnym zariadením. Založená bola roku 1990.  (www.selk.de)

Nová evanjelická škola vo Viedni

4.mája t.r. bola vo Viedni slávnostne otvorená nová evanjelická škola, ktorú zorganizovala Evanjelická diakonia v Rakúsku a Evanjelická školská správa. Táto škola má názov I-Fit škola a je určená pre mládež ohrozenú sociálnym vylúčením alebo pre mladých mierne postihnutých. Výhodou tejto školy je to, že pod jednou strechou sa im poskytuje odborné aj sociálne vzdelávanie a sú napojení na interné a čiastočne aj externé hospodárske jednotky (služby a výroba). V skupinách sú takto spolu postihnutí aj nepostihnutí študenti. (www.evang.at)