Ekumenický týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Témou tohtoročného Týždňa sú slová z 1. Listu Petra 2,9: “ Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove.“ Na severnej pologuli bude prebiehať od 18. januára do 25. januára 2016. Kresťania na Slovensku sa zídu na mnohých miestach. Celoslovenské modlitby budú na ekumenických bohoslužbach v evanjelickom kostole v Zemianskom Podhradí o 10.00 hodine v nedeľu 24. januara 2016. Materiály k modlitbám pre tento rok pripravili kresťania z Lotyšska. (www.tkkbs.sk)      

Výzva na spoločné modlitby evanjelikov a katolíkov

11. januára 2016 bola uverejnená výzva generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu farára Dr. Martina Junga a predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Kurta kardinála Kocha členským cirkvám SLZ a katolíckym biskupským konferenciám vo svete využiť pripravený materiál Spoločné modlitby k pripomienke 500. výročia reformácie v r. 2017. Pripravená príručka sa nazýva Od konfliktu k spoločenstvu a bola spoločne pripravená liturgickými komisiami oboch organizácií. Obsahuje materiály, ktoré môžu byť prispôsobené miestnym liturgickým a hudobným tradíciám v oboch cirkvách. Príručka je  štrukturovaná okolo tém  vďakyvzdania, pokánia a záväzku k spoločnému svedectvu. Vo svojom spoločnom liste Junge a Koch pripomínajú cirkevným vedúcim, že...

Čísla o ECAV v Rakúsku

ECAV v Rakúsku uverejnila štatistiku svojej cirkvi k 31.12.2015. Podľa nej má táto cirkev 292.578 osôb. Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o 1,01%. 743 osôb vstúpilo do cirkvi a 4264 z nej vystúpilo. V minulom roku bolo 2707 krstov a 3794 pohrebov. Teda na poklese členov cirkvi má podiel nielen korelácia vstupov a výstupov, ale aj rozdiel krstov a pohrebov. Reformovaná cirkev v Rakúsku mala k tomuto dátumu  13 605 členov. (evang.at)

V cetre Rigy sa konajú ev. luteránske služby Božie v ruštine

V nedeľu 10. januára 2016 sa v Novom chráme sv. Gertrúdy v centre Rigy konali služby Božie v ruskom jazyku. Viedol ich duchovný ruského cirkevného zboru Zjavenia Pána Pavel Levuškan. Na bohoslužby prišli rôzni občania, ktorí sa zaujímajú o luteránsky duchovný život a ovládajú ruštinu. Na bohoslužbe hral a spieval známy lotyšský kresťanský hudobník Andrej Vesnin. Služby Božie sa budú konať každú nedeľu popoludní o 16. 00 hodine. (www.baznica.info)

Nový projektový katalog GAW 2016

Spolok Gustava Adolfa v Nemecku (GAW) je organizáciou nemeckých protestantov v oblasti finančnej pomoci menšinovým evanjelickým a reformovaným cirkvám v Eurôpe , v Latinskej Amerike, Strednej Ázii a na Blízkom Východe. Tohtoročný katalôg obdahuje 139 projektov pre partnerské cirkvi vo vyše 40 krajinách. Plánuje sa vyzbierať za celý rok 1 milion 600 tisíc €, je to o 100 tisíc viacej ako vlani. Osobitný dôraz sa kladie na pomoc ecav cirkevnému zboru vo Fagaras, Rumunsko, kde je veľa starých ľudí a Rômov. Druhou prioritou budú dve presbyteriánske cirkvi v Sýrii , sýrska a arménska. V katalôgu sú zaradené aj projekty zo...

Stretnutie mladých vo Valencii

Už v poradí 38. stretnutie mladých kresťanov z 52 krajín sa konalo od 28. decembra do 1. januára 2016 v španielskom meste Valencia. Stretnutie organizovalo ekumenické spoločenstvo bratov z komunity Taizé. Na stretnutí bolo prítomných do 30 tisíc mladých. Modlitby a spevy boli zamerané za svetový mier a solidaritu k biednym a núdznym. Brat Alois, vedúci komunity, vyzval na jednoduchý spôsob žitia, menej konzumu a viacej solidarity. Budúce koncoročne podobné stretnutie sa bude konať v hlavnom meste Lotyšska Rige. ( www.evangelisch.de)

Za Antonom Srholcom

Anton Srholec, známy a všeobecne obľúbený rkc. kňaz, ktorý bol morálnou autoritou na Slovensku, vysoko humánny človek, salezián so zmyslom pre humor, ctiteľ rodinných hodnôt a služobník biednych, za minulého režimu politický väzeň v Jáchymove, zásadový bojovník za slobodu, spravodlivosť a ľudské práva, kresťan ekumenicky zmýšľajúci a konajúci, bol 7. januára odvolaný Pánom z tejto časnoti do večnosti. Narodil sa 12.6.1929 v Skalici, kde aj zmaturoval. Ako mladému rehoľníkovi mu štát po februárovom puči neumožnil teologické štúdium. Preto sa rozhodol v roku 1951 pre emigráciu cez rozvodnenú Moravu do Rakúska. Bol zadržaný a následne odsúdený na 12 rokov straty slobody....

Srdečne blahoželáme

Vo štvrtok 7. januára 2016 o 17. 00 hodine sa v Rytierskej sieni Bratislavského hradu konala slávnosť vyznamenania 15 osobností  prezidentom SR A. Kiskom pri príležitosti 23. výročia vzniku SR. Medzi vyznamenanými boli osobnosti z vedy, práva, zdravotníctva, umenia, školstva, športu. Medailu prezidenta republiky dostala za významné úspechy v pedagogickej a riadiacej práci v školstve aj pani riaditeľka bilinguálneho Evanjelického gymnázia v Tisovci PhDr. Helena Pašiaková, PhD. Srdečne jej blahoželáme.

Inštalácia biskupa v Cieszyne

Na sviatok Zjavenia Pána sa v najväčšom murovanom ev. kostole v Poľsku, v Ježišovom chráme v Cieszyne, konala vysviacka a inštalácia nového biskupa tejto diecézy, 52 ročného teológa A. Korczaga. Obrad viedol biskup Evanjelicko -Augsburskej cirkvi v Poľsku J. Samiec. Asistovali mu biskup M. Buenker z Viedne a biskup J. Waclawek z Českého Tešína. Na slávnosti boli prítomní duchovní z Poľska i zahraničia, zástupcovia škôl, kultúry, politiky a štátnych úradov, ako aj predstavitelia kresťanských cirkví z Poľska. Súčasťou bola spoveď a Večera Pánova. Pred aktom vysviacky sa zástupcovia diecézy poďakovali za takmer 24 ročnú službu vo funkcii biskupa doterajšiemu biskupovi P. Anweilerovi...

Pred 100 rokmi

Pred 100 rokmi vyšiel „Evanjelický posol zpod Tatier“ ročník IV, číslo 2, január 1916: Z obsahu: V novom roku K novému roku Papršleky svetla-do tmy sveta Z poslovenčených piesní Leštinského „Sriaď dom svoj!“ (Izaiáš 38,1) Obeť pôverčivosti Paberky s bojišťa Zo života zbožných žien Skrytý nepriateľ Katechizmus v obrázkoch Ukrytý poklad VIERA, LÁSKA, NÁDEJA Ako v obci P. zahanbili baptistických mudrlantov Čo píšu naši vojaci? Pravá cesta spasenia Pri zakálačke Zprávy Pri zakálačke. Pri zakálačkách myslíme obyčajne na dobrý obar, na večeru, na hrubú slaninu, na klobásy, atď. Ale niekedy sa i tu môže prihodiť veľmi poučná vec.-Tak i v...