Počet židov dosiahol takmer predvojnový stav

Počet židov vo svete dosiahol stav, aký bol tesne pred druhou svetovou vojnou. Hlási to Židovský inštitút pre verejnú politiku v Jeruzaleme. Podľa tohto hlásenia je toho času vo svete 14, 2 miliónov židov. Spolu s tými ľuďmi, ktorí majú iba židovského otca alebo bez príslušnej časti rodiča sa identifikujú ako židia, dosahuje toto číslo takmer 16 miliónov . Pred rokom 1939 bol počet židov vo svete 16, 6 miliónov. (www.idea.de)

GAW Wuerttembersko vyslal do sociálnej práce 22 mladých dobrovoľníkov

V sobotu 11. júla t.r. v rámci služieb Božích v Stiftskirche v  Štuttgarte boli vyslaní do sociálnej práce v partnerských krajinách Spolku Gustava Adolfa Wuerttemberska 22 mladí dobrovoľníci. Odchádzajú do týchto krajín: Argentína, Chile, Taliansko, Paraguay, Rusko a Uruguay. Pracovať budú medzi nezamestanými, v sociálne slabých rodinách a pri pomoci postihnutým ľuďom. (www.elk-wue.de)

Konferencia mládeže v Rige

Od 29. júna do 3. júla 2015 sa v hlavnom meste Lotyšska Riga konala konferencia združenia Corpus Christus (Kristovo telo), čo je organizácia konfesijnej luteránskej mládeže a prebudeneckých hnutí severoeurópskych krajín. Asi sto prítomných pracovalo pod témou „Concordia – one heart“ (Svornosť – jedno srdce). Hlavným referujúcim bol misionár Jacob Corzine z Pretorie, Južná Afrika. (www.selk.de)

Cirkevný deň Lužických Srbov v meste Cottbus

V sobotu 4. júla 2015 sa v meste Cottbus konal Cirkevný deň Lužice. Zúčastnilo sa ho do dve tisíc účastníkov. Témou podujatia boli slová proroka Ezechiela o spustošenom kraji, ktorý sa premení na Eden. Aj lužický kraj je spustošený. Je to oblasť banícka, bane zatvorili, kraj pustne , mládež odchádza. Na programe dňa boli prednášky, otváracie a záverečné služby Božie , tvorivé dielne, koncerty. Osobitným oživením bola prítomnosť stočlennej delegácie Evanjelickej cirkvi z Poľska, z diecézy Wroclaw na čele s biskupom Waldemarom Pytlom. Súčasťou boli aj dva zbory. (www.luteranie.pl)

Z diania v MyS – (jú/júl 2015)

20. júna 2015 bol v CZ BUKOVEC inštalovaný novozvolený zborový farár Ján Sadloň. Inštalačný akt vykonal senior M.Hvožďara, za prítomnosti viacerých farárov. Slávnostným kazateľom bol Ivan Novomestský z Krajného. Prítomní boli ďalej: M.Hvožďara st. z Čáčova, Juraj Ševčík zo Senice, Ján Bunčiak z Trenčína, Jozef Pacek z Kremnice, Iveta Vachulová z Turej Lúky, Pavel Čerfeľ z Prietrže, Pavel Štefek z Častkova, Ján Lichanec z Brezovej. Inštalovanému  a CZ Bukovec blahoželáme a prajeme hojnosť Božieho požehnania. 3.júla 2015 sa v Brezovej pod Bradlom konal seminár venovaný publikácii: Mučeník pravdy Kristovej, vydanej pri príležitosti 600. výročia mučeníckej smrti Jána Husa. Na seminári prednášali domáci...

Ako možno poznať evanjelika v bežnom živote?

Ako možno poznať evanjelika v bežnom živote? Nie som si istý, či je to vôbec možné. Navonok nie je evanjelický kresťan ničím odlišný od ostatných ľudí. Nemáme nijakú evanjelickú „uniformu“. Napr. Židia často nosia svoje čiapočky, niektorí aj typické „pačesy“, a ortodoxní Židia aj tmavé kabáty. Kedysi žili u nás habáni (anabaptisti) a tí mali tiež svoje typické odevy. Dodnes možno v USA stretnúť „amišov“ (menonitov), ktorí sa obliekajú tak, ako ich predkovia pred stáročiami. „Amiš „ v tmavom oblečení sedí na voze, opratami vedie svojho koňa a prepletá sa medzi autami akoby nič.              Evanjelici v minulosti sňali pred kostolom klobúk, ale kto dnes nosí klobúk? V reštaurácii sa...

Viera daná z neba

                                                                                     Viera daná z neba Ján 3, 22- 35:        “Potom prišiel Ježiš a Jeho učeníci do krajiny Judskej; pobudol tam s nimi a krstil. (23) I Ján krstil v Ainone blízko Salimu, lebo tam bolo mnoho vody a ľudia prichádzali a dali sa krstiť; (24) Ján totiž ešte nebol uvrhnutý do väzenia. (25) Tu medzi učeníkmi...

Pápež a Morales

Prezident Bolívie Eva Morales šokoval pápeža Františka. Dosiahol to tým, že mu pri privítaní  dal zvláštny dar. Agentúrne správy sa v popise daru mierne rozchádzajú. Pôvodná správa znela, že mu dal sošku Ukrižovaného Krista, ale na kosáku a kladive. To je známy symbol komunistov.  Iní písali, že mu naopak, dal kosák a kladivo na soške. Dokumentárne zábery ukázali, že Ukrižovaný bol položený len na kladive. Keďže kríž chýbal, nie je celkom isté, či ide o osobu Krista, alebo niekoho iného. V každom prípade hovorca Vatikánu Federik Lombardi uviedol, že pápež „nevedel „, čo  vlastne dostal. Tiež nie je  jasné, či tento dar...

Synoda adventistov odmietla ordináciu žien

Celosvetová synoda Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorá zasadala v San Antonio, Texas, USA, 8. júla t.r. pri hlasovaní 2 363 delegátov zo 168 krajín sveta odmietli aj naďalej ordinovať ženy za kazateľky v tejto cirkvi. Proti ordinovaniu hlasovalo 58,4% , za bolo 41,3%. CASD má na celom svete 18,5 milióna členov, na Slovensku sa k nej hlási podľa sčítania ľudu v r. 2011   2 915 osôb. (www.idea.de)