Ježišovi patrí: Hosana!

                Ježišovi patrí: Hosana!                                                         Ján 17, 1-5: “Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba, (2) ako si Mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si Ty dal jemu, totiž večný život. (3) A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. (4) Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať, – teraz, Otče, osláv ma Ty u seba slávou, ktorú som mal pri Tebe skôr, ako svet povstal.“ Amen Bratia a sestry...

I.slávnosť veľkonočná

       I.slávnosť veľkonočná Hrob prázdny – ajhľa, kameň odvalený… -Vstal ,niet Ho tu! – anjel milo vraví. I zadivili sa uplakané ženy, Že zdvihla kameň sila Božej slávy. My tiež sme došli, za nedele rána Ku hrobu, v ktorom láska pochovaná. Ó, Bože, bože, poteš i nás, poteš A zjav nám, zjav tiež- slávu zmŕtvychvstania! Amen   (Generálny úvod ku kázni) Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bohumilí kresťania a všetci úprimne hľadajúci Krista Pána! „Kristus Pán vstal z mŕtvych, Haleluja!“- to je veľkonočný pozdrav, ktorý zaznieva dnes v spoločenstvách kresťanov v prevažnej časti sveta. Radostným „Haleluja!“ sa rozospievali nebesá a jeho ozvena má zaznievať aj tu na zemi. Znie v duši...

Biela Sobota

M. Luther hovorí: „Pretože keby Kristus bol pre nás aj tisíckrát obetovaný a ukrižovaný, všetko by to bolo nanič, keby neprišlo slovo Božie, nezvestovalo by mi to a nedávalo by mi na tom podiel slovami: To je pre teba, vezmi a privlastni si to.“ WA 18, 202.36-203.2.

Rozšírili kapacitu lôžok pre bezdomovcov

V maďarskom meste Nyíregyháza 24. marca t. r. slávnostne odovzdali do užívania rozšírené podkrovie Domova Evanjelickej diakonie . Pôvodný počet lôžok pre prechodné ubytovanie bezdomovcov bol 18 postelí, po rozšírení sa kapacita zvýšila na 40  postelí. Organizácia prácu vykonala svojpomocne za rekordný čas – jeden mesiac. Náklady na toto dielo činili 43 miliónov forintov. (www.evangelikus.hu)

Bohu z Golgaty

Mária Rázusová Martáková: Bohu z Golgaty Ó, Kriste, milosť za naše kresťanstvo hmlisté, zem dobrú šliapať hodní viac nie sme! Srdce nám dusia myšlienky hriešne, mrzký čin potriesni ruky niekdy biele. Dávno poškvrnili svätosť sme nedele, zblúdili v spleti vlastného umu. Kriste náš, Pane, denne nečítane Tebe predávame. – Tŕňovú korunu za tridsať strieborných vrážame do čela, bijeme zúrivo i s jemnosťou dravou, by nad Tvojou hlavou pieseň utrpenia nikdy nedoznela.- Ježiši z Golgaty, prv ešte, než sa deň obráti nie tri, lež stokrát Ťa pred smrťou zaprieme – a Ty hľadíš, hľadíš na divoké plemä a lásku bičuješ ťažké...