Biblia – legendy, mýty a fakty

Bibia je vraj staroveká zbierka mýtov a legiend – hovoria tí, čo ju nikdy nečítali. Aký je rozdiel medzi mýtom, legendou a skutočnosťou ? Myslím faktický, nie aký chceme aby bol na základe našich pocitov. Fráza „Biblia bola preložená a prepisovaná toľkokrát…“ predstavuje jeden z najčastejších protiargumentov voči kresťanom. Môžeme s istotou vedieť, že Biblia, vrátanie Novej zmluvy, bola medzi generáciami predávaná presne? Áno, môžeme. Biblia sa skladá zo 66 kníh, ktoré písalo viac ako 40 pisateľov. Biblia sa začala písať roku 1513 pred n. l. a bola dopísaná asi do roku 98 n. l. Pisateľmi boli ľudia v rôznom...

Vyhlásenie o manželstve a rodine

Vyhlásenie o manželstve a rodine bolo prijaté Synodou Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku dňa 28. 6. 2013 uznesením č. F1. 1. „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré“ (2Tim 3, 16 − 17). Zámerom Písma svätého nie je odsudzovať, ale sprevádzať a viesť človeka k dobrému a formovať ho dokonalosťou Božej zjavenej pravdy. 2. Písmo sväté ako prameň Božieho zjavenia a kresťanskej náuky podáva jasné svedectvo o manželstve a rodine ako o Božom stvoriteľskom poriadku: „Tak stvoril Boh človeka na svoj...