Odkaz s ktorým sa dá žiť

Aby ohne našej pamäti nevyhasínali. Ťažko v stručnosti predstaviť spoločenskú a politickú situáciu koncom prvej polovice 19. storočia. Bolo to obdobie plné zmien – presadzuje sa kapitalizmus, svoje si však žiada aj šľachta, ktorá sa cíti byť ohrozená, vzrastá napätie medzi Rakúskom a Uhorskom… V takejto situácii sa o usilujú o vydobytie svojich národných práv aj tie národy ktoré boli dovtedy v rámci mnohonárodnostnej „temnice národov“ neakceptované. Do výrazného politického a národného diania, ktorého hlavnými predstaviteľmi boli Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža, sa ako dobrovoľníci pridali aj Viliam Šulek (1825 – 1848) a Karol Holuby (1826...