Založili misijnú diecézu vo Fínsku

16. marec 2013 bol historickým dňom v dejinách lut. cirkvi vo Fínsku. Takmer 100 osôb z rozličných častí Fínska prišlo do Lutherovho chrámu v Lahti. Dôvodom bolo založenie novej diecézy a voľba biskupa. Diecézu založilo 25 cirkevných evanjelicko-luteránskych zborov , dva švédskeho a jeden anglického, zvyšok fínskeho jazyka. Po službách Božích sa podpísal historický dokument – zakladajúca listina Evanjelicko-luteránskej misijnej diecézy vo Fínsku. Potom sa konala voľba nového biskupa diecézy. Pre voľbu boli dvaja kandidáti: teol. lic. Sakari Korpinen a prepošt Risto Soramies. 83 členné volebné grémium volilo takto: jeden lístok čistý, 63 hlasov pre Soramiesa a 19 pre Korpinena....

EÚ skracuje vyučovanie náboženskej výchovy na školách

Proti masívnemu skracovaniu vyučovania náboženstva na školách v EÚ protestuje poslanec CDÚ v EÚ parlamente Martin Kastler. EU nariadila z úsporných dôvodov v siedmich krajinách na 14 školách skrátenie náboženskej výchovy. Postihnutých bude 24 tisíc žiakov. Týmito opatreniami sa na prvom stupni drasticky skracuje, na druhom úplne vyškrtáva. Poslanec podal sťažnosť na Európsku komisiu. Kastler pre tlač povedal, že Európska charta ľudských práv zaručuje každému „vyznávať jeho vieru cez bohoslužby, vyučovanie, zvyky a obrady“. Toto je nová, smutná kapitola “ protikresťanských tendencií v inštitúciách EÚ.“ Hodnotové základy Európy sú kresťanské – to sa má učiť aj na európskych školách. (www.idea.de)

Menej evanjelikov v Maďarsku

Výsledky sčítania obyvateľstva v MR z roku 2011 šokovali predovšetkým kresťanské historické cirkvi. Podľa tohto sčítania sa až 2,7 milióna obyvateľov neprihlásilo ku žiadnej konfesii. Evanjelikov podľa sčítania ubudlo dokonca o 30%, t.j. okolo 90 tisíc. Na tieto výsledky reaguje predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Gáncs Péter,ktorý odpovedá na otázky redaktora internetovej stránky www.evangelikus.hu. Podľa neho netreba dať za pravdu niektorým politickým stranám, ktoré z výsledkov jasajú a triumfujú, ale ani považovať sčítanie za nedôveryhodné. Sčítanie nastavilo zrkadlo, preto ho nemáme rozbíjať, ak nám ukáže náš obraz. Príčina je niekde v strede: počet obyvateľov za 10 rokov sústavne klesá....

Predseda Rady EKD v Ríme

V rámci svojej návštevy Ríma v dňoch 6.-9. apríla t.r. predseda Rady Evanjelických cirkví Nemecka (EKD) Nikolaus Schneider stretne sa aj s novým pápežom Františkom. Pápež ho prijme na súkromnej audiencii v pondelok 8.apríla. O stretnutí a rozhovoroch bude tlačovka na dekanáte ELKI v Ríme popoludní o 15.hodine. Schneider sa stretne vo Vatikáne aj s prezidentom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinálom Kochom a arcibiskupom Gerhardom Muellerom, prefektom Kongregácie pre náuku viery. V sobotu sa zúčastnil na koncerte z diel M.Luthera a P.Gerharda a iných moderných skladateľov na nemeckom vyslanectve pri Vatikáne. Koncert sa chápe ako súčasť príprav osláv...

Kórejske cirkvi požadujú mierové vyjednávania

Vzhľadom na severokórejske vyhrážania vojnou a rast napätia v oblasti požadujú kórejske cirkvi začatie skutočného mierového vyjednávania. Vyhlásil to pre agentúru idea referent pre východnú Áziu pri EKD v Hannoveri Paul Opennheim. EKD udržiava kontakty s cirkvami v Južnej Kórei. Tieto sú najnovšími udalosťami, tak ako všetko obyvateľstvo, silno znepokojené. EKD spolu s kórejskými cirkvami pripravuje na 7. október v Berlíne mierové fórum, na ktorom by chceli podľa vzoru pádu múru v Berlíne hovoriť o zmierení a o zjednotení dvoch krajín a mierovom spolunažívaní. Pred Brandenburgskou bránou bude modlitebná pobožnosť. V Severnej Kórei žijú kresťania len ako tajní v podzemí....

Veľkonočná udalosť a nádej

Veľkonočná udalosť a nádej Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, milí priatelia! Chcem vám všetkým blahoželať k týmto veľkonočným sviatkom, ktorých sme sa z Božej milosti dožili. Robím tak slovami piesne M.M.Hodžu: “Zaznej Sláva, Sláva! Syn Boží z hrobu vstáva, raduj sa kresťanstvo a plesaj človečenstvo; Oslávme ho na zemi, Sláva znej Mu na nebi! človek, tvorstvo, príroda, osláv Pána života! Osláv Pána života! (ES 124, 1) Právom prijímame tieto sviatky ako najväčšie sviatky kresťanov. Prinášajú nám posolstvo o najväčšom Božom skutku, ktorý sa udial v dejinách sveta od stvorenia. Samotný vznik vesmíru posúvajú vedci stále...

Jarné zasadanie synody Ev. cirkvi v Poľsku

Od 5. do 7. apríla t.r. sa v synodálnej sále Luteránskeho centra vo Varšave bude konať jarné zasadnutie synody Evanjelickej cirkvi Poľska. Toto jarné zasadnutie bude spravodajské. Synodáli posúdia správy synodálnych komisií, pastoračných stredísk a ďalších oblastí cirkvi v roku 2012. Na programe je aj prijatie účtovnej závierky cirkvi pripravené konzistóriom a prijatie finančného návrhu pre cirkev v roku 2014. (www.luteranie.pl)

Ohrození kresťania na Blízkom Východe

Hlava koptských pravoslávnych v Nemecku – biskup Anba Damian sa vyjadril o vážnom stave kresťanov v Sýrii.Sýrskych kresťanov vyháňajú, ich obchody sú pľundrované, nik sa ich nezastane. Pácha sa na nich násilie. Je to podobná situácia ako stav kresťanov v Egypte. Dá sa povedať , že tieto konflikty majú aj charakter boja medzi náboženstvami. Koptská pravoslávna cirkev je najstaršia kresťanská cirkev. Vo svete má asi 15 miliónov členov, z toho v samotnom Nemecku asi 6 tisíc . (www.ekd.de)

Vedúci biskup VELKD do USA

Vedúci biskup Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) Gerhard Ulrich odcestoval na pracovnú návštevu USA. Počas sedemdňového pobytu sa stretne s vedúcimi predstaviteľmi ELCA. Prerokujú otázky štrukturálnych výziev a zmien v cirkvách, otázky ekumény a misie v globálnom svete. Ulrich navštívi aj tri teologické vysoké školy ELCA. Miestami jeho pobytu budú Chicago, Filadelfia a Gettysburg. Na teologických školách sa preberú otázky vzdelávania, význam luteránskej teológie a identity v kontexte USA a v rámci členských cirkví SLZ, koncepty pastorálneho vzdelávania, otázky vedeckého štandardu v teologickom vzdelávaní,význam ekumenickej teológie pri vzdelávaní. V rámci návštevy navštívi lokálny cirkevný zbor Holy Family Lutheran Church Chicago....