Ideologický profil nórskeho teroristu

Kresťanský švédsky denník www.dagen.se priniesol 23. júla t.r. príspevok novinára Andersa Gustafssona o ideologickom profile zadržaného nórskeho teroristu,32-ročného Andersa Behringa Breivika. Podstatné myšlienky prinášame tu:  Nacionalista, nenávidiaci marxizmus a islam. Protestant, ktorý vyzýva  ku nepriamej kolektívnej konverzii ku katolíckej cirkvi. Jeho ideologický profil možno vidieť z jeho príspevkov na internete. Potrvá ešte nejaký čas,kým tento obraz bude hotový. Niektoré nosné body ale už jestvujú. Breivik sa angažoval na nórskom online fóre, ktoré sa volá document.no. O svojom náboženskom presvedčení vraví:" Bol som pokrstený a potom konfirmovaný z vlastnej vôle, keď som mal 15 rokov. Ale dnešná evanjelická cirkev je žartom. Kňazi v...

Reakcia Nórskej cirkvi na teroristické útoky v Oslo a na ostrove Utoya

Duchovní a cirkevní pracovníci v celej krajine sú zapojení do úsilia o ochranu obetí a ich rodín po teroristických útokoch.Kostoly sú otvorené,aby v nich ľudia mohli nájsť spoločenstvo a útechu. "Týka sa to nás všetkých.Mladých ľudí ,aj dospelých postihnutých nezmyselným násilím. Ešte nevieme koľko ľudí bolo zabitých a zranených, ale vieme, že naši politickí vodcovia,ktorí pracujú pre sociálne komunity a naša mládež na letnom tábore boli nepochopiteľne napadnutí brutálnym spôsobom. Modlíme sa za všetkých postihnutých a za všetkých, ktorí teraz sedia s pocitmi úzkosti a strachu z toho, čo by sa mohlo stať ich blízkym. Sme šokovaní správami o násilí,...

Evanjelické služby Božie v rádiách

V nedeľu 24. júla 2011 bude Slovenský rozhlas vysielať evanjelické služby Božie z kostola v Myjave so začiatkom o 9.30 hodine. Tú istú nedeľu o 9.00 hodine bude Český rozhlas 2 Praha vysielať v priamom prenose ev.a.v. služby Božie z chrámu sv. Michala v Prahe. Liturguje farárka Jana Gregerová, káže diakon Dominik Žbánek.

Jubilejné oslavy Dómu v Rige

25. až 31. júla 2011 sa budú v hlavnom meste Lotyšska Rige konať veľkolepé oslavy 800. výročia položenia základného kameňa pod katedrálu Panny Márie v Rige. Hlavné oslavy budú sústredené na výstavy starej tlače a rukopisov, viacero koncertov domácich i zahraničných orchestrov a zborov, festival piesní, ekumenické bohoslužby v sobotu večer 30. júla a slávnostné služby Božie v nedeľu 31. júla pod vedením arcibiskupa Evanjelicko-luteránskej cirkvi Lotyšska Janisa Vanagsa. Osobitná pozornosť bude venovaná deťom a mládeži. (www.lelb.lv)

Kanadskí luteráni odhlasovali kontroverzné uznesenia

V Saskatoon, Saskatschewan, Kanada sa v dňoch 14. až 17. júla 2011 konalo národné zhromaždenie ELCIC – Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Kanade. Témou zhromaždenia bolo: "Zasľúbený ľud: v misii pre iných." Najkontroverznejšími bodmi programu boli otázky schválenia ordinácie a inštalácie praktizujúcich homosexuálnych osôb a požehnávanie takýchto párov v cirkvi. Po prudkých debatách prišlo k hlasovaniu. Za to,aby kňazom mohol byť aj praktizujúci homosexuál, hlasovalo 205 delegátov, proti bolo 114 hlasov. Za požehnávanie homosexuálnych párov v cirkvi bolo 192 hlasov, proti 132 hlasov. Týmto uznesenie nadobudlo platnosť. Na záverečných bohoslužbách 17. júla  bolo prítomných do 600 osôb. ELCIC má 152 500 členov v...

7.kongres SOMEF v Maďarsku

Na pozvanie Evanjelickej teologickej univerzity v Budapešti sa v dňoch 7. až 10. júla 2011 v Révfülöp pri Balatone konal v poradí siedmy kongres protestantských teologických fakúlt Južnej, Strednej a Východnej Európy – SOMEF. Téma kongresu bola:" Dedičstvo socializmu a súčasné výzvy teologicky zodpovednej hospodárskej etiky." Tohto roku do Vzdelávacieho centra Lajoša Ordaša v Révfülöp prišli učitelia a mladí bádatelia z protestantských fakúlt vo Viedni ,Budapešti, Debrecíne, Veľkej Sibíni, Bratislave, Prahe, Komárne a Blatnom Potoku .O aktuálnych otázkach riešenia vzťahu cirkvi, štátu a hospodárstva prednášal gen. biskup M.Klátik. Ako teológ hovoril o potrebe svätenia siedmeho dňa so základom na Biblii a reformačnej...

LC MS končí spoluprácu s ELCA vo vzdelávaní vojenských duchovných

Prezident Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA (LC MS)  Rev. Matthew C.Harrison 18. júla t.r. publikoval List cirkvi, v ktorom oznamuje, že synoda tejto cirkvi rozhodla o ukončení spolupráce vo vzdelávaní vojenských duchovných s Evanjelicko-luteránskou cirkvou v Amerike (ELCA) začiatkom roku 2012. Harrison porovnal dve cirkvi ako dve lode na mori, ktoré plávajú každá iným smerom, lebo majú každá iný kompas. Spolupráca oboch týchto cirkví v tejto oblasti trvala od r. 1941. ELCA sa rozhodla spolupracovať v tejto oblasti s episkopalnou cirkvou v USA, a tým dala jasný signál. Vieroučné rozdiely a napätie sa zosilnili z pozície ELCA vo veci pohľadu na partnerstvá rovnakého...

Kvalita na službách Božích ukazuje duchovný efekt

Podľa názoru bývalého predsedu Rady EKD, berlínskeho exbiskupa W.Hubera kvalita na službách Božích preráža aj do duchovného vplyvu. Dobré stvárnenie vytvára " spravidla priestor, v ktorom môžeme mať nádej, že Boží Duch vykoná svoje" ,povedal pre novinárov.Farári by sa mali pýtať, "či sú ľudia po bohoslužbách presvedčení, že hodinku strávili dobre,že zažili posilnenie pre ďalšie dní a zažili spoločenstvo."Prihováral sa za rozvoj mierok kvality . V nemeckých cirkvách EKD v nedeľu prichádza na služby Božie v priemere  920 tisíc evanjelických veriacich,čo je  3,8% z celkového počtu členov. (www.idea.de)

Pastorizácia EKD o turistov

EKD -referát turizmu vysiela aj v tomto roku do zahraničia 150 pastorov do najobľúbenejších turistických lokalít Európy (Rakúsko, Francúzsko, Holandsko, Dánsko,Taliansko,Grécko a Maďarsko). Pastori sú v letoviskách pripravení viesť rozhovory, poskytovať rady a organizovať služby Božie. Okrem týchto kratších 2 až 4 týždňových služieb v pastorizácii v letoviskách, EKD vedie 15 zahraničných zborov pre dlhodobú – 10 mesačnú službu duchovných, väčšinou pre seniorov, ktorí v južných európskych krajinách,najmä španielská pevnina a Kanárske ostrovy, trávia zimné mesiace. (www.ekd.de)  

Kaplánske skúšky a ordinácia

Prečítajte správu na www.ecav.sk o kaplánskych skúškach, zložení  skúšobnej komisie a mená úspešných absolventov. Splnili podmienku pre ordináciu za novokňazov, ktorá bude 30. júla v ev. kostole v Púchove. Slávnosť bude v priamom prenose vysielať STV 2.