Konfirmandi v akcii

V sobotu 25. septembra t.r. sa konfirmandi zo seniorátu Friesland- Wilhelmshaven Oldenburskej ev. cirkvi zišli na Pochode nádeje pre Angolu. Cieľom bolo prejsť 8 km trasu. Akcie sa  zúčastnilo do 400 mladých. Pred akciou vyzbierali u susedov a príbuzných peniaze na pomoc hladujúcim v Angole v rámci ev. projektu pomoci "Chlieb pre svet". Mladí odovzdali 6.322,76 €. Biskup tejto cirkvi Jan Janssen im poďakoval a povedal." Pochodujete za týchto ľudí a proti hladu, ktorým trpí vo svete ešte tak mnoho ľudí." Táto akcia mladých vyplynula ako odozva na preberanú tému v minulých týždňoch s názvom "Jeden svet." (www.kirche-oldenburg.de)

EKD a evanjelikáli kritizujú plánované vysielanie v RTL

EKD a evanjelikáli v Nemecku kritizujú súkromný Tv vysielač v Kolíne RTL pre plánované vysielanie švajčiarskej jasnovidky Kim Anne Janes, ktorá 31. 10. 2010 vo večernom vysielaní chce nadviazať rozhovor s CDÚ politikom Uwe Barschelom, ktorý za záhadných okolností umrel pred 23 rokmi. Jeho vdova chce poznať príčiny a okolností tajomného úmrtia. EKD kritizuje termín vysielania – Pamiatku reformácie a evanjelikáli to nazývajú čistým špiritistizmom,ktorý odporuje duchu Písma. (www.idea.de)  

Evanjelici v Kaliningradskej oblasti (Rusko) čelia vysťahovalectvu

V bývalom nemeckom východnom Prusku, po vojne súčasť ZSSR a teraz Ruska ako Kaliningradská oblasť, jestvuje ako súčasť ELKRAS – kalininingradské probstvo. Tvoria ho malé cirkevné zbory,ktoré sa vytvorili po prisťahovaní Nemcov z Kazachstanu a Sibíri začiatkom deväťdesiatych rokov. Nový probst Jochen Loeber z Kaliningradu hovorí, že v 45 cirkevných zboroch bolo pred piatimi rokmi registrovaných okolo 3 tisíc členov. Teraz je to pre vysťahovalectvo do Nemecka už len do 1800 členov. Cirkev preto vynakladá veľké úsilie, aby čelila tomuto trendu. Dobrým príkladom sú detské cirkevné dni. Tohto roku mali heslo " S Ježišom na jednej lodi". Na podujatí sa zúčastnilo do...

Evanjelický Spevník v Audio verzii

Myšlienka, motivácia a vízia projektu Evanjelický Spevník v Audio verzii Častým problémom v cirkevných zboroch ev.a.v je absencia kantora – služobníka, ktorý dokáže kvalitným hudobným doprovodom poslúžiť hrou na organ, alebo klávesový nástroj. Preto máme víziu vytvoriť podklady pre pomôcku, resp. náhradnú núdzovú variantu – CD-čka s nahratým organovým, resp klávesovým doprovodom, vo verzii bez spevu i so spevom. Prvé ukážky je možné nájsť na adrese audio.evav.cz v kategórii Evanjelický Spevník. V ďalších fázach projektu zverejníme informácie k dostupnosti nahrávok v plnej kvalite aj dĺžke. Aktuálne: Možnosť zapojiť sa do projektu aj na diaľku !!! Viete pripojiť klávesy k PC cez MIDI výstup? Ak áno,...

Celopoľský zjazd evanjelickej mládeže

V čase od 24. do 26. septembra bude sa v Chorzowe konať celopoľský zjazd evanjelickej mládeže. Tohtoročná téma je " Naša rola" – v nej ide o rolu žien, mužov i rodín, jednotlivca ako mládežníka vo vzťahu k cirkvi, v doraste , v čase dospelosti, teda všetkých stupňoch života. Zjazd organizuje Centrum misie a evanjelizácie EAC v PR. Bohatý program možno nájsť na stránke www.mlodziluteranie.pl . (www.luteranie.pl) 

Stretnutie kresťanských študentov v Göteborgu

Dnes 23. septembra 2010 sa v Göteborgu začína stretnutie kresťanských študentov európskeho Severu pod značkou NOSA2010. Je to sieť severských  kresťanských študentov a žiakov,ktorí  pracujú na univeritách , stredných a vysokých školách pri poznávaní Ježiša Krista.Usporiadateľom je Credo – švédska kresťanská študentská a školská organizácia. Súčasne sa v Götegorgu koná veľtrh kníh a knižníc. Tohoročnou témou je Afrika. Lektormi budú zahraniční terénni pracovníci IFE – čo je medzinárodná kresťanská študentská organizácia, kam patrí člensky aj Credo. Femi Adeleye z Afriky bude hovoriť o postavení kresťanských študentov v Afrike. Podujatia sa konajú v katedrále. Súčasťou sú biblické semináre, večerné stretnutia, bohoslužby...

Krajiny pre J. S. Bacha – výstava a posledný koncert projektu 28.10.

V rámci festivalu Johann Sebastian Bach – Slovensko 2010 a  Roku kresťanskej kultúry 2010 sa v októbri 2010 koná podujatie Krajiny pre Johanna Sebastiana Bacha. Bratislavskú výstavu obrazov Michala Hudáka, slovenského výtvarníka žijúceho vo Švédsku sprevádzajú koncerty z diel J. S. Bacha a ďalších autorov v podaní umelcov zo Švédska, z Česka a zo Slovenska.  Predajná výstava obrazov Michala Hudáka, ktorého inšpirovali život a dielo Johanna Sebastiana Bacha (z názvov obrazov: Matúšove pašie: Ó, hlava ubolená, Veľkonočné kupé pre kantátu č. 67, Schody na chór u sv. Tomáša…), je v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave do 31. októbra 2010 otvorená bude denne okrem pondelka od 14.00 do...

Delegácia ELCI z Ruska na návšteve v Estónsku

14. septembra t.r. prijal arcibiskup Estónskej evanjelicko-luteránskej cirkvi Andres Pöder delegáciu Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie z Ruska na čele s jej biskupom Arri Kugappi. Cieľom návštevy boli rozhovory o vzájomných vzťahoch oboch cirkví, najmä duchovná starostlivosť o estónskych veriacich v Rusku,napr. v Tomsku, Krasnojarskej oblasti, Petrohrade a pod. Boli to po dlhom čase prvé takéto rozhovory. (www.eelk.ee)

Detský kanál KI.Ka v Nemecku bude vysielať biblický dobrodružný seriál

Prvý raz sa obe veľké kresťanské cirkvi v Nemecku spoločne podieľajú  na biblickom TV seriáli pre deti. Seriál pod názvom "Tajomstvo -Chi-Rho" začnú vysielať 1. nov. t.r. na detskom TV kanáli KI.KA. Autori tohto projektu chcú takto kresleným vysielaním  oboznámiť deti s Bibliou.  CHi-Rho je grécky monogram Ježiša Krista,ktorý poznali už prví nasledovníci Krista ako poznávacie znamenie. Seriál bude prinášať príbehy Starého a Nového zákona.Výrobné náklady 26- dielneho seriálu budú stáť 7.5 mil €, z toho cirkvi naň prispejú jednou pätinou. (www.ekd.de)