Vyše 83 tisíc aktívnych neordinovaných pracovníkov v Severnej cirkvi v Nemecku

V Evanjelickej Severnej cirkvi v Hamburgu, Šlesvicko -Holštajnsku a Meklenbursku-Prednom Pomoransku aktívne pracuje ako neplatení pracovníci vyše 83 tisíc žien, mužov a mládežníkov. Ich počet  v rokoch 2004 až 2014 vzrástol o šesť percent. Vyplýva to zo štatistiky Severnej cirkvi pre rok 2014.  V Nemecku takto cirkev a diakonia po športových zväzoch zaujímajú druhé miesto  v oblasti angažovania sa neplatených pracovníkov. Títo sú úzko  napojení na svoju cirkev a nikdy neuvažujú o vystúpení z cirkvi. Dve tretiny z týchto dobrovoľníkov tvoria ženy. Štatistika vykázala aj návštevnosť nedeľných bohoslužieb. Ich priemer počas nedelí (okrem Štedrého večera) je vyše 63 tisíc. Na Štedrý večer...

Posviacka diakonického centra v meste UFA, Rusko

Ufa je hlavné mesto Baškirskej republiky v Rusku. Má 1,1 mil. obyvateľov. V roku 1911 bol tu posvätený evanjelicko-luteránsky kostol sv. Kataríny. Slúžil až do roku 1930, kedy ho boľševický režim cirkvi odobral a pridelil tepelno -opravárenskému závodu. Ten ho viac razy prestavoval. Slúžil až do roku 2000  ako sklad. V tomto roku ho orgány republiky prinavrátili späť cirkvi. V tomto roku sa začal organizovať aj cirkevný zbor. Najskôr renovoval chrám, potom faru. Vlani začali stavať diakonické stredisko. V nedeľu 22. novembra 2015 arcibiskup ELKRAS Dietrich Brauer nové dielo posvätil. Stavba bola postavená za dva roky a investovalo sa do...

V Nemecku otvárajú akciu Brot fuer die Welt – Chlieb pre svet

57. ročník evanjelickej pomocnej organizácie “ Brot fuer die Welt – Chlieb pre svet“  otvoria v 1. adventnú nedeľu na službách Božích v priamom prenose ARD (nemecký prvý program verejnoprávnej TV) pod mottom “ Nestačí byť nasýtený.“ Bohoslužby sa konajú 29. novembra 2015 v Marktkirche v Hannoveri. Cieľom akcie je zbierka finančných prostriedkov  pre realizáciu projektov vo vyše 90 krajinách sveta na prekonanie hladu, biedy a nespravodlivosti. Vlani sa v Nemecku takto vyzbieralo 55,7 milióna eur. Akciu organizujú evanjelické krajinské a slobodné cirkvi a jej sídlom je Evanjelická práca pre diakoniu a rozvoj v Berlíne. Projekty sú zamerané na pomoc obyvateľom...

Nový generálny tajomník Spolku Martina Luthera

V meste Bad Essen sa v dňoch 13. a 14. novembra 2015  konalo celonemecké zhromaždenie Spolku Martina Luthera. Na programe bola voľba nového generálneho tajomníka Spolku. Veľkou väčšinou prítomní zvolili bývalého vrchného cirkevného radcu v úrade EKD farára Michaela Huebnera. Funkciu prevezme po odchode terajšieho gen. tajomníka R  . Stahla koncom marca 2016 do dôchodku. Druhým bodom bol podpis dohody medzi MLB a Spojenou luteránskou cirkvou Nemecka (VELKD) a Nemeckým národným výborom SLZ. Do tretice delegáti schválili jednomyseľne prípravu zmluvy medzi MLB a Evanjelicko-luteránskou krajinskou cirkvou v Bavorsku o vlastníctve domu na Fahrstrasse v Erlangene a pozemku pod ním. Cirkev...

Pomoc z Nemecka pre GBÚ ECAV v Bratislave

Generálny biskupský úrad ECAV v Bratislave dostal z Nemecka dve výkonné kopírky. Na základe listu generálneho biskupa ECAV M. Klátika ich zakúpila Spojená evanjelicko-luteránska cirkev Nemecka (VELKD) a Spolok Martina Luthera v Erlangene.  Obe multifunkčné kopírky nahradia staré z rokov 2005 a 2010 , ktoré sú už opotrebované a často potrebovali opravy, a tým aj finančné investície na ne. Nové zariadenia budú slúžiť nielen pre GBÚ, ale aj pre Evanjelickú diakoniu a celú cirkev. Za poskytnuté dary poďakoval listom darcom zahraničný referent  GBÚ Samuel Miško. (www.martin-luther-bund.de)

Konferencia Zväzu Kaiserwerthskej diakonie

Zväz Kaiserwerthskej diakonie tvorí v súčasnosti 70 nemeckých a 23 zahraničných evanjelických diakonických domovov a organizácií. Každý druhý rok sa koná veľká konferencia v inom štáte. Tohto roku v poradí 42. sa konala od 24. do 27. septembra 2015 v rakúskom diakonickom stredisku v meste Gallneukirchen. Témou konferencie bolo heslo: “ Diakonia – silná značka? ! Medzi hodnotovou orientáciou a ekonomikou.“ Na programe boli prednášky, diskusie v skupinách, bohoslužby, pobožnosti, návšteva rakúskych stredísk diakonie a voľné rozhovory na spoznávanie sa. Prítomných bolo 130 účastníkov z 12 krajín sveta. (www.evangelikus.hu, www.diakoniewerk.at)