Pápež František príde do Lundu , Švédsko

Ako sme už písali, 31. okt. 2016 na Pamiatku reformácie sa budú v meste Lund, Švédsko, konať slávnostné služby Božie k 500. výročiu Reformácie a 70. výročiu založenia SLZ v tomto meste. Na tieto slávnosti príde osobne aj pápež František. Bohoslužby budú viesť predseda SLZ biskup Munib A. Younan a gen. tajomník SLZ , farár Martin Jung. Na príprave sa budú podieľať aj Evanjelická cirkev Švédska na čele s arcibiskupkou A. Jackelenovou a Rímskokatolícka diecéza Štokholmu. (www.evangelikus.hu)

V Nórsku úrady odňali rodičom päť detí

V Nórsku úrady odňali kresťanským rodičom ich päť detí, lebo ich vraj „indoktrinovali“ a „radikalizovali“. Rodičia Ruth a Marius Bodnariu pochádzajú z Rumunska. Patria k letničnej cirkvi. Pred desiatimi rokmi sa prisťahovali do Nórska. Podnet na odobratie dal riaditeľ školy, kam staršie deti chodili. Nepáčilo sa mu ich správanie a vyjadrovanie. Rodičov úrady zadržali a niekoľko hodín  vypočúvali. Vytýkali im , že svoje deti vychovávajú v radikálnej viere, keď ich učili, že Boh trestá hriechy. Keď sa rodičia odvolali na súd proti odňatiu a bráneniu kontaktu s nimi, ten ich odvolanie začiatkom  decembra zamietol. Priatelia rodiny spísali petíciu na vládu...

O predsedovi vlády Fínska

Svetové médiá priniesli senzačnú správu z Fínska. Predseda vlády Juha Sipilae ponúkol svoj byt pre utečencov. Vyzval aj ostatných k nasledovaniu jeho príkladu. Agentúry poznamenali, že ide o aktívneho konzervatíveho evanjelika, z pietistického hnutia lestadiánov. Na internete som zistil, že je podnikateľ, má aj druhý dom. Ako lestadián je abstinent, odmieta potraty a eutanáziu. S manželkou majú štyri deti, piaty syn zomrel vo februári t.r. Premiérom Fínska je od júna t.r.

Pokles výstupov z Dánskej ľudovej cirkvi

Podľa dánskej štatistiky v minulom roku (2014) bol najnižší počet výstupov z Dánskej ľudovej (luteránskej) cirkvi od roku 2008. Odhlásilo sa z nej 9. 548 členov. Je to 0.2% z počtu členov celej cirkvi. K 1. januáru 2015 mala cirkev 4 milióny 400 tisíc 754 členov. Je to 78% z počtu všetkých obyvateľov Dánska. V r. 2014 cirkev vzrástla o 41.443 členov. Z toho je 84% novorodencov, okolo 4% tvorí skupina konfirmandov a asi 7% je skupina dospelých nad 18 rokov. (www.folkekirken.dk)

Evanjelicko-luteránska cirkev vo Fínsku v číslach

Podľa štatistického úradu Fínska ku koncu roka 2014 patrilo do ELCF  73,7 % z obyvateľov štátu. Podľa matrík cirkevných zborov sú to 4 milióny 34 tisíc a 235 osôb. Z rovnakého prameňa udávajú, že do cirkvi pristúpilo 15 701 osôb. Je to najväčší počet v histórii. Podľa konečných štatistík z cirkvi vystúpilo 78 300 osôb, najviac v diecézach Helsinky, Esbo a Tammerfors, najmenej v diecézach Borgo a Lappo. V cirkvi bolo pokrstených 41 340 detí, čo je 72,4% z podielu všetkých narodených detí. V porovnaní s predošlým rokom je to pokles o takmer 3%. V roku 2014 bolo v cirkvi 11 713 sobášov a 831 požehnaní párov. Je to tiež pokles o 1 %. (evl.fi)

Švédi darovali 39 miliónov šv. korún pre záchranu detí v Afrike

Veriaci Švédskej cirkvi počas tradičnej vianočnej zbierky Medzinárodnej pomoci vyzbierali 39 miliónov švédskych korún, čo je v prepočte asi 4 milióny a 70 tisíc Eur. Je to viacej ako rok predtým. Zbierka sa tradične koná od 1. adventnej nedele po sviatok Zjavenie Pána – 6. januára. Táto suma bude odovzdaná na záchranu detí pod 5 rokov v krajinách južne pod Saharou v Afrike, kde táto skupina detí odumiera následkom hladomoru a chorôb. (www.svenskakyrkan.se)

Národný deň Saamov (Laponcov) – 6. február

6. februára si na Severe Európy pripomínajú Národný deň tamojšieho pôvodného etnika -Saamov, po starom Laponcov. Prvý takýto deň bol zorganizovaný v Trondheime- Nórsko v roku 1917, kedy sa tam zišlo do 100 Saamov zo Švédska a Nórska. Oslavy tohto dňa obsahujú prednášky, výstavy, koncerty a do týchto osláv je zapojená aj cirkev, najmä službami Božími. (www.svenskakyrkan.se)

Vysviacka nového biskupa Steina Reinerstena v Nórsku

V nedeľu 27. januára 2013 bola v katedrále mesta Kristiansand vysviacka prvého biskupa, menovaného cirkvou podľa nového zákona. Novým biskupom je 53 -ročný teológ Stein Reinersten. Je biskupom diecézy Agder a Telemark. Ordináciu za prítomnosti kráľa, biskupov, duchovenstva a štátnych úradníkov vykonala predsedkyňa zboru biskupov Helga Haugland Byfuglien. Zahraničné cirkvi reprezentovali biskupi združení s Nórskou cirkvou v Porvoo -spoločenstve. Biskup kázal na text evanjelia o štvorakej pôde pri sejbe osiva. Po bohoslužbe pre veriacich bola v biskupskej záhrade kávička. Nový biskup a pozvaní hostia mali spoločný obed s kráľom Haraldom. (www.vl.no)