Teologický seminár v Bielorusku

Od 21. do 23. apríla 2016 sa v bieloruskom meste Bobruisk stretlo 15 pastorov, diakonov a vedúcich zborov takmer všetkých cirkevných zborov Nezávislej Evanjelicko-luteránskej cirkvi Bieloruska na teologickom seminári. Ako referenti vystúpili farár SELK z Nemecka Armin Wenz z Halle s prednáškou o základoch luteránskej vierouky a farár Sergius Schoenfeld z Wolfsburgu o budovaní cirkevného zboru. Obe konzervatívne cirkvi sú v partnerskom vzťahu. (www.selk.de)

Opozícia proti homosexuálnym sobášom v Nórskej cirkvi

V Nórskej cirkvi sa ozvala opozícia proti schváleniu sobášov homosexuálnymi pármi. Sobáše považujú za akt proti  Biblii a popierajúci cirkevnú a ekumenickú tradíciu.  Na jej čele stojí pastor Dag Oivind Ostereng. Presne sa nevie, koľko je duchovných a laikov v cirkvi proti tomuto aktu, no už hneď po hlasovaní 200 duchovných podpísalo vyhlásenie o situácii v Nórskej cirkvi. Osterteng patrí ku konzervatívnemu krídlu v cirkvi a je členom skupiny Carissimi. Podľa výskumu 44% opýtaných by opustilo Nórsku cirkev. Zostať v nej by chcelo iba 34%. Nórska cirkev je štátna, liberálneho zamerania. Okrem nej v krajine pôsobí aj malá konzervatívna, Biblii verná...

Roztržka v Nemeckej evanjelickej aliancii

V Nemecku sa od začiatku tohto roka pretriasa v médiách názorový rozpor bývalého kazateľa Pro Christ , ev. farára Ulricha Parzanyho a predsedu Nemeckej evanjelickej aliancie , ev. farára Michaela Dienera. Ide o otázky chápania Biblie a etického stanoviska k homosexualite. Diener sa vyjadril, že dnes sa môže pripustiť do služby v zbore aj homosexuál. Parzany to odmieta ako protibiblické. Evanjelikáli v Nemecku už od 70-tých rokov odmietajú : široký ekumenizmus, politizáciu cirkvi, ordináciu žien a teraz homosexualitu. Mainstreamové tlačové média cirkvi podporujú liberálnejši kurz Dienera a ostro kritizujú Parzanyho. Nazvali ho arcikonzervativcom cirkvi, zahorklým starým mužom a pod. Parzany...

Evanjelická cirkev má strach pred vlastnou pravdou viery

Evanjelická cirkev má strach pred vlastnou pravdou viery a nechcela by byť za nijakú cenu pravoverná. Túto výčitku povedal v príspevku pre Juhozápadný nemecký rozhlas mediálny vedec prof. Wolfgang Bolz z Berlína. Podľa jeho slov vyhýba sa evanjelická  cirkev  konfliktom tým, že zastupuje stále menej dogiem. Ešte možno počuť príbeh o Ježišovi Kristovi, najmä na Vianoce. Ale o poslednom súde nik nechce počúvať. Z Boha sa stal milý Boh. A z Ježiša dobrý človek – akýsi integračný poverenec vyššieho rádu, ale kto chváli učiteľa a sociálneho pracovníka Ježiša, vytláča Spasiteľa Krista. Keby bol býval Ježiš iba učiteľom správneho morálneho chovania, neboli...