Zo žalmov sa učiť – so žalmami sa modliť

Ako nanovo odkrývame jedinečný poklad Biblie Žalmy sú mimoriadna a jedinečná kniha Biblie. To, samozrejme, platí aj pre ostatné knihy Starej a Novej zmluvy. Ale čo je jedinečné na Žalmoch? Žalmy – modlitebná kniha? Kniha žalmov býva často označovaná ako modlitebná kniha Biblie. Určite takmer každá biblická kniha obsahuje modlitby alebo výklady k modlitbe. Menujme aspoň jeden príklad: väčšina Pavlových listov začína reflexiou o jeho modlitbe za zbor alebo osoby. Ale žiadna iná kniha Biblie neobsahuje také množstvo modlitieb ako Žalmy a nie je chápaná ako zbierka modlitieb. A predsa nie sú Žalmy len modlitebnou knihou. Nie každý žalm je...

Nová mládežnícka liturgia k VP

Existujúci poriadok mládežníckych SB v agende umožňuje mať Večeru Pánovu na Mládežníckych Službách Božích. Agenda pozná 2 spôsoby Večere Pánovej. Ani jedným spôsobom sa však VP nedá zahrať s gitarou, prípadne s celou kapelou. Obe liturgie totiž obsahujú pasáže bez pevného rytmu (bez taktových čiar). Prakticky to znamená, že Večera Pánova musí byť doprevádzaná organom aj na Mládežníckych službách Božích. Keďže cirkev schválila Mládežnícke služby Božie, kde sa môžu hrať piesne na gitare, či aj s bubnami, je potrebné, aby sa takýmto spôsobom mohla zahrať aj Večera Pánova. Myslím si, že je jednoducho lepšie, keď celé služby Božie, akékoľvek, majú...

Bohoslužba a konference k desetiletí Coeny

V pátek 16. a v sobotu 17. listopadu 2012 proběhne v Brně setkání u příležitosti desetiletí existence evangelické liturgické iniciativy Coena. Na programu bude děkovná bohoslužba a konference o liturgické obnově. Coena – evangelická liturgická iniciativa zve širokou veřejnost na setkání u příležitosti 10 let své existence s cílem: – připomenout si s vděčností deset let života a služby iniciativy Coena – zrekapitulovat novodobé dějiny liturgické obnovy v českém evangelickém prostředí – uvažovat o jejích perspektivách do budoucna Program: pátek 16.11.2012 v 18 hodin: slavnostní eucharistická bohoslužba v Chrámu Jana Amose Komenského („Červeném kostele“) v Brně (Komenského nám.) sobota 17.11.2012:...

Ako pripraviť veľkonočnú vigíliu?

Tento článok píšem po viacerých skúsenostiach Vigílie na Veľkú noc v našom zbore. Jedná o jedinečnú, veľmi starú a na liturgiu bohatú bohoslužbu. Článok nie je úplným liturgickým poriadkom na prípravu netypických bohoslužieb, skôr je to popis s upozorením na detaily, ktoré umocňujú celé prežívanie vigílie. Bohatý liturgický poriadok podľa amerických luteránov nájdetev češtitne na stránke COENA. Christos voskres! 1. Bohoslužby – Vigília (t.j. bdenie) by sa mali začať ešte pred 6.00, ešte za tmy. Podľa kalendára výjde slnko o 6.07. Veriaci ľud sa zhromaždí v kostole a za úplnej tmy a ticha. 2. Pri vchode môžu dostanú vigílne sviece. 3....

Nová Agenda VELKD pre ordinácie,inštalácie, rozlúčky

Generálna synoda Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) v Magdeburgu prijala novú Agendu VELKD pre ordinácie s názvom "Povolanie-uvedenie-rozlúčenie".Slovosled je totožný s rovnakou Agendou, ktorú prijala Konferencia Únie evanjelických cirkví (UEK) .Tým vzniká po prvý raz v dejinách EKD možnosť rovnakého poriadku ordinácie pastorov, poverenia kazateľov, inštalácie biskupov a členov synody vo všetkých 22 členských cirkvách EKD. Do platnosti vstúpi 1. sept. 2012, keď predtým ju ešte má schváliť synoda EKD a Biskupská konferencia VELKD.Oproti doterajšej ordinačnej Agende obsahuje novovydaná Agenda viacpočetné formulky, nové modlitby a poskytuje priestor na inštaláciu nielen ordinovaných, ale aj neordinovaných pracovníkov cirkvi. Nové sú poriadky pre službu kazateľov, pre...

Projekt Spevník, Funebrál a Pašie v audio verzii – info na evav.cz

Milí priatelia, po vyše 9 mesiacoch práce s radosťou oznamujem, že podklady k Evanjelickému spevníku vo forme samostatných audio stôp sú DOKONČENÉ. Tým je dosiahnutá prvá méta v projekte. Napriek dramatickým momentom, kedy napr. po odpálení harddisku vyšším napätím vďaka Bohu (a tiež odbornej pomoci za značnú sumu ojro) boli napokon nahrávky zachránené a zmŕtvychvstalý disk oživený… Pri tejto príležitosti dostal projekt darček – novú prezentačnú úvodnú mini-stránku www.evav.cz ktorej názov snáď nemožno zabudnúť, lebo ev.a.v. cz (cirkevný zbor) je silne mnemotechnická pomôcka. Audioblog je na subdoméne audio.evav.cz. Projekt však zďaleka neskončil a nahrávanie pokračuje Evanjelickým funebrálom. Časť piesní je spoločných, a ostatné...

25. marec – Zvestovanie narodenia Pána

Dnes si uvedomelí kresťania pripomínajú udalosť ,ako ju popísal evanjelista L"ukáš v 1. kapitole vo veršoch 26-38. Ku perikopám dnešného sviatku patrí i ep. Gal. 4, 4-7. V nemeckých ev. cirkvách je kázňový text Iz. 7, 10-14. Prosím, ak nemáte možnosť ísť do spoločného zhromaždenia veriacich, prečítajte si aspoň tieto texty Písma a meditujte o nich. Modlitba: " Otče v nebesiach, chválim a velebím Ťa , že si mi zjavil znamenie Tvojho svätého narodenia. Buď a zostávaj so mnou dnes a po všetky dni, ako si to prisľúbil v Tvojom mene , Immanuel – Pán , zostávaj pri nás! Amen.(Autor:...

Vyšla nová Agenda „Pôstne obdobie a Veľká noc“ VELKD

V luteránskom vydavateľstve v Hannoveri vyšla nová, prepracovaná a na základe pripomienok odborníkov a ohlasov členských cirkví Spojenej luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD)  zostavená Agenda "Pôstné obdobie a Veľká noc." Agenda ponúka poriadok služieb Božích od Popolcovej stredy až po Veľkonočný pondelok, pričom najvyšším vrcholom je Veľký týždeň, t.j. čas od Kvetnej nedele po Noc vzkriesenia. Agenda ponúka jednoduché i bohaté liturgie, zostavovatelia nezabudli ani na milovníkov gregoriánskych spevov či spevov Taizé.Ide o prvý diel Agendy. Jeho cena je 29.90 €, plus poštovné. Prípadní záujemcovia si ju môžu objednať  po nemecky na  mailovej adrese: wisch@lvh.de . (www.ekd.de)