Nová sekta na Slovensku

Na Slovensko prichádza a začína pôsobiť nová sekta – BOŽIA CIRKEV – World Mission Society – Church of God… Jej pôvod je v Južnej Kórei a viac sa o nej dočítate na: http://rozmer.sk/sk/articles/show/1274 … biblické citáty sa podávajú s absolútnou samozrejmosťou a keď si ich človek nalistuje, skutočne ich v Biblii aj nájde. Keďže sa však sústredíte na samotné hľadanie, nekoncentrujete sa už na ich obsah a nevnímate, že sú v citátoch povynechávané rôzne tiež podstatné slová a citáty sú povytrhávané z kontextu. Nehovoriac o tom, že sú zámerne pospájané s inými citátmi (i nesúvisiacimi), aby to argumentu dodalo na...

Severná Kórea najhoršie miesto na zemi pre kresťanov

Americká organizácia OpenDoors Worldwatch každoročne publikuje rebríček krajín, kde najviac prenasledujú kresťanov. Na špici rebríčka je už 11 rokov Severnej Kórei. V tejto krajine je kresťanom najťažšie na zemi. Jeden z posledných pretrvávajúcich komunistických režimov je mohutne proti každému druhu náboženstva. Kresťania sú považovaní za nepriateĺov, a čelia zatýkaniu, zadržiavaniu, mučeniu a verejným popravám. Existuje tam systém pracovných táborov, vrátane smutne známeho Tábora č. 15, v ktorom väznia okolo 6000 prenasledovaných kresťanov. Napriek mnohým prenasledovaniam, podzemná cirkev rastie a odhaduje sa okolo 400 tisíc kresťanov v krajine. Rebríček za rok 2013 sa dá pozrieť tu: http://www.worldwatchlist.us/?utm_source=opendoorsusa.org&utm_medium=referral&utm_campaign=wwl&utm_content=homepage-banner Film o situácii kresťanov...

7. stretnutie duchovných pracovníkov Sibírskeho probstva ELCI

V lut. katedrále a priľahlých prestoroch ústredia ELKRAS v Omsku sa v dňoch 25. februára až 1. marca 2013 konalo 7. stretnutie všetkých zástupcov registrovaných zborov Sibíri,t.j. pastorov, diakonov a katechétov. Prítomných pozdravili biskup ELCIR A. Kugappi a biskup ELKRAS Uralu, Sibíri a Ďalekého Východu Otto Schaude. Cieľom stretnutia bola duchovná a odborná výzbroj pracovníkov. Ráno sa začínalo modlitbami a biblickou hodinou. Profesor Naomi Masaki z USA prednášal o augsburskom vyznaní, v diskusii anylyzovali príznaky pravej cirkvi a úlohu a miesto pastora v zbore. Medzi účastníkmi boli aj predstavitelia iných krajín a kontinentov. (www.elci.ru)

Luteránska cirkev Austrálie (LCA)

Začiatok luteranizmu v Austrálii siaha do roku 1838, kedy sa z Nemecka vysťahovali pruskí luteráni, ktorí nesúhlasili s násilnou úniou nemeckých protestantov. Roztržka v cirkvi nastala r. 1846, vznikli dve lut. cirkevné telesá pre vplyv amerických synôd a nemeckých misijných spoločností. Ich spojenie do jednej cirkvi nastalo až v r. 1966. Po 2. sv. vojne prichádzajú na tento kontinent ďalší luteráni z Európy. V ostatných rokoch aj z Ázie. LCA je členkou ILC – združenie sesterských cirkví misurského typu a r. 1993 sa stala pridruženou členkou SLZ. LCA sa dnes člení na tieto dištrikty: Qeensland, Viktória, Nový Južný Wels, Južná...

Inštalácia prvého biskupa Luteránskej cirkvi Mjanmarska

6. januára t.r. sa v Yangon, Majanmarsko konala historická udalosť: v rámci služieb Božích bol do služby inštalovaný prvý biskup mladej luteránskej cirkvi tejto krajiny. Je ním farár Dr. Andrew Mang Lone. Inštaláciu vykonal biskup Philip Lok zo susednej Luteránskej cirkvi Malajzie. Cirkev v Mjanmarsku bola zriadená 1. marca 1998,kedy ju tvorili piati členovia- rodina terajšieho biskupa (on, manželka a tri deti). Dnes má táto mladá misijná cirkev už 2501 členov, 17 ordinovaných pastorov a 22 evanjelizátorov a početné služby. Cirkev má sirotinec, rozhlasovú biblickú službu, zdravotnícku službu pozdĺž pobrežia rieky, službu pre študentov internátov, projekty pre ekológiu poľnohospodárstva, program...

Počet kresťanov v Číne je neznámy

Nikto nevie, aký je skutočný počet kresťanov medzi 1, 3 milardami obyvateľov Číny. Oficiálne čísla štátne úrady v ostatných rokoch stále vylepšujú nahor. Štatny náboženský úrad udáva počet protestantov na desať miliónov, katolíkov na 4 milióny. Vláda naopak hovorí o 24 miliónoch , z nich je 18 miliónov protestantov a 6 miliónov katolíkov. Týka sa to však iba registrovaných tzv. vlasteneckých cirkví. Neregistrovaní protestanti a Rímu verní katolíci v tomto čísle nie sú zahrnutí.Tí súä slôedovaníé a prenasledovaní. Podľa údajov Neue Zuercher Zeitung iba vlani zadržali úrady 1289 osôb pre náboženské motívy. (www.idea.de)

Luteránske cirkvi z Ázie o identite

Vedúci luteránskych cirkví a vedci zo siedmich krajín Ázie (India, Indonézia, Japonsko, Mjanmarsko, Singapur, Tajvan,Malajzia) došli k záveru, že je nutnou úlohou, aby sa v Ázii etablovala luteránska identita, v rozličných kultúrnych kontextoch krajín, kde cirkvi pôsobia a kde nachádzajú svoje korene. V rámci stretnutia, ktoré sa konalo pod mottom "Ázijské chápanie luteránstva a lut. identity v postmodernej ére" v Kota Kinabali (Malajzia).Prítomných bolo 20 zástupcov cirkví a seminárov. Konferenciu zorganizovalo Oddelenie pre misiu a rozvoj SLZ v čase od 20. do 24. septembra 2012.  (www.lutheranworld.org)

Delegácia ELCA na návšteve Číny

Predsedajúci biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Mark Hanson sa v dňoch 11. až 17. septembra t.r. stretol s vedúcimi predstaviteľmi protestantských cirkví v Číne, a to v meste Šanghaji a s regionálnymi zástupcami privincie Sečuan. Predmetom rozhovorov budú otázky evanjelizácie, spolupráce v sociálnej oblasti, najmä pomoci občanom v katastrofách, ako aj v oblasti vzdelávania. Biskup Hanson bude kázať v cirkevnom zbore Luzhoun, kde si prezrie aj nemocnicu a stredisko pre handikepovaných. Biskupa po Číne sprevádzajú: Rev. Rafael Malpica Padilla, výkonný riaditeľ pre globálnu misiu ELCA a Rev. Franklin Ishida, riadiaci službu ELCA pre ázijsko-tichomorskú oblasť.  (www.elca.org)

Južná Kórea – najmisijnejšia krajina sveta

V súčasnosti je vo svete v misijnej službe viacej ako 25 tisíc juhokórejských evanjelických kresťanov. Ich počet sa za posledných 10 rokov zdvojnásobil. V roku 1990 pracovalo v misii 1000 osôb. Dnes pracuje v 169 krajinách sveta oných 25 tisíc. Na otázku, čím je to spôsobené, dala odpoveď Svetová kórejská misijná konferencia ,ktorá sa konala 23. -27. júla 2012  v meste Wheaton pri Chicagu, USA. Zúčastniloo sa na nej 5 tisíc osôb, z toho polovica bola misionári.Tou príčinou sú modlitby za misiu a misionárov, ktoré Pán Boh vypočul. Povedal to prezident Kórejského svetového misijného združenia Seung – Sam Kang. Zo 48,5...

Návšteva probsta Brokmanna v Číne

Probst M. Brokmann z ELKRAS ,ktorý pracuje v meste Vladivostok na Ďalekom Východe, často navštevuje kresťanov v Číne. Aj v dňoch 17. a 18. júna 2012 navštívil mesto Harbin. Stretol sa tam s mladými kresťanmi protestantskej cirkvi. V meste je živý zbor tejto cirkvi.Slúži mu chrám ,ktorý kedysi postavili nemeckí luteráni pod vedením pastora K.A. Rumpetera z Vladivostoka. Ten vo Vladivostoku slúžil 32 rokov a často navštevoval misijne Čínu. Podľa odhadov je dnes v Číne do 130 miliónov kresťanov. Návštevníci zo Západu sú prekvapení ,keď vidia plné chrámy veriacich. (www.luthvostok.com)