Emanuel – Boh s nami

Boh s nami Jak anjeli i my dnes Ti k chvále spievame, jak pastieri i my dnes k Tebe pospiechame, ó, Kriste narodený, – nám lásky zo skvostov udeľ a rozveseľ nás, Ty, svojou prítomnosťou! Amen. Mt 1, 18 – 23: “Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a prv, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.(19) Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. (20) Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov,...

V BOŽOM MENE !

V BOŽOM MENE ! (Martin Braxatoris) V Tvojom mene, Pane náš a Bože! Predivný – to je Tvoje sväté meno. Čokoľvek priniesť budúcnosť nám môže: od Teba príde – Tebe poručeno! Predivne ruka Tvoja ľud svoj vodí nie kvietím len, no zavše tŕnim práve – Nuž veď nás, bárs aj cez oheň a vody, veď cesta kríža iste vedie k sláve. V Tvojom mene – Radca Tvoje meno. Kto poradí, kto ukáže nám cestu, po ktorej by sme isto, nemýleno šli k nebeskému spásy večnej mestu? Kto z rozpakov a z bludu vypomôže? Kto v tmách dá svetla, jehož cestou...

Stretnutia veriacich v cz ECAV Sv. Jur -advent, Vianoce, Silvester, Nový rok,..

Srdečne Vás pozývame na naše strtetnutia do cz ECAV Svätý Jur takto: 11. dec. -utorok a 14. dec. piatok – adventná večiereň o 17.00 hodine 3. adv. nedeľa 16. dec. : -9,30 hl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. nešpory 18. dec. -utorok a 21. dec. piatok -adv. večiereň o 17.00 hodine; 4. adv. nedeľa 23. dec. : hl. SB o 9,30 hod. ; 15.00 hod. – nešpory; 24. dec. Štedrý večer – SB o 16.00 hodine; 25. dec. 1.sl. vianočná : sl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. vianočný večierok; 26.dec. 2. sl. vianočná: SB s VP o 9,30...

Vyšlo slnko spásy

                                                        Vyšlo slnko spásy S Tebou, Pane Ježiši, Pastieru náš drahý, chceme kráčať, posvätiac Tebe srdca snahy. S Tebou… lebo vieme keď pôjdeš nám po boku, nemáme sa čoho báť v tomto novom roku!  Amen   Lk 1, 76-79:     “A ty, dieťaťko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pripravoval cestu. (77) a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy (78) zo...

Zlatica Oravcová: Nový rok

 Zlatica Oravcová: Nový rok                                             Všetko sa mení, Ty si stály –             Náš Vodca večný – Boh a Pán!             Len Ty si v pravde neskonalý,             Milosťou svojou si nás chráň!             Veď s Tebou iba pravá cesta –              Do srdca daj nám lásku, cnosť,            ...

Služby Božie v TV na prelome rokov

Pre záujemcov o televízne služby Božie na prelomew rokov 2011/12 uvádzame: Starý rok: Das Erste -ARD – o 16.00 hod. ekumenická pobožnosť na záver roka Nový rok : ZDF – o 10.15 hod. prenos ev. SB  z chrámu Panny Márie v Drážďanoch. Káže predseda Rady EKD N. Schneider. Služby Božie sú obohatené početnými výstupeniami zborov a hud. súborov. ČT 2: o 18.00 hod.: Ekumenická duchovná novoročná slávnosť

Na prelome rokov 2011/12

Odbíjajú posledné hodiny starého roku 2011. Budeme sa zamýšľať, aký to bol rok? Určite bol pestrý.Pre jedných priniesol radosť, pohodu, zdravie, prosperitu, pre iných naopak: choroby, nepokoj v rodine, stratu zamestnania, stratu blízkeho z rodiny či priateľa, … Čo po nás trvalé ostane ?Čo dobrého sme vykonali my osobne?   Zlepšila sa klíma v rodine, zbore, obci,meste? Zintenzívnil sa náš duchovný život, naša viera a dôvera v Boha? Toto sú všetko otázky, na ktoré si v meditácii a v súkromí môžeme spytovať svedomie a odpovedať na ne úprimne. S veľkým pokáním treba nám vyznať pochybenia, omyly, zlé činy, úmysly či myšlienky....

Čo sa strachujete?!

                                                         Čo sa strachujete ?! Mt 8, 23-27: “Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. (24) A hľa, veliká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď a On spal.  (25) I pristúpili,  zobudili Ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! (26) Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. (27) A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že ho...

Cesta, pravda i život

                                                                    Cesta,  pravda i  život V mene Tvojom, Synu Boží v tomto našom milom chráme dnes rok nový otvárame. Ó, praj, nech ľud nádej zloží v Tvoju lásku, v milosť Tvoju – dôjsť k radosti, dôjsť k pokoju… Posilni nás, žehnaj slovom a veď k šťastiu v roku novom! Amen.(MR)   J 14, 1- 6:  “Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo Mňa! (2)V dome...