500. výročie reformácie – zájazd po stopách Martina Luthera

PO STOPÁCH MARTINA LUTHERA (10.– 14. 08. 2016) INTERMAP s.r.o. Gajova 11, 811 09 Bratislava, tel. 08 5292 3959, 5263 5241, mobil: 0903 312 921, e-mail: intermap@intermap.sk, web: www. intermap.sk.  Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 odvtedy, čo Martin Luther pribil 95 výpovedí proti odpustkom na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu. Nemecko si túto významnú udalosť pripomína množstvom zaujímavých sprievodných podujatí a my Vás pozývame na prehliadku najvýznamnejších miest spojených s pôsobením tohto významného reformátora. Nakoľko bude v budúcom jubilejnom roku o tieto historické miesta veľký záujem, rozhodli sme sa, že cestu zorganizujeme už aj tento rok.     1. DEŇ ST 10.08....

Zomrel biskup Manaz Buthelezi

Svetový luteránsky zväz (SLZ) so zármutkom oznamuje, že 20. apríla t.r. v Južnej Afrike zomrel vo veku 81 rokov emeritný biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Južnej Afrike Manas Buthelezi, bývalý dlhoročný viceprezident SLZ. Buthelezi bol význačný teológ 20. storočia, zapálený bojovník za právo, spravodlivosť a mier. Neúnavne sa zastával práva ubiedených a utláčaných. Generálny tajomník SLZ  farár Martin Junge vyjadril listom úprimnú sústrasť nad úmrtím pozostalej rodine i celej evanjelickej verejnosti v Južnej Afrike. Buthelezi vyštudoval teológiu v Južnej Afrike a Yale – USA. Nejaký čas pôsobil aj na Univerzite v Heidelbergu , Nemecko. Bol čelným predstaviteľom tzv. čiernej teológie. (www.lutheran-world.org)

Štúr – 160 rokov od úmrtia

V časopise ŽIVENA, ročník VII, január 1916 pravdivo o Ľudovítovi Štúrovi píše Vajanský [pri príležitosti stého výročia narodenia]: „Veď sú diela a zjavy, ktorými ani najživšie slovo, ani najsonórnejší tón, ani najjasnejší blesk zovnútorný nedodá významu, ak sme ich len vnútorne pochopili, v duši uvážili, v srdci precítili. Sú duchovia, ktorí vládnu nami, naším vnútorným svetom, našimi mysľami, citmi, nádejami, tak že bez nich boli by sme živými mŕtvolami a netrebnou massou hmoty, korisťou červov. Sú duchovia, ktorí ako slnko prírodu, tak prenikajú našu duchovnú osnovu, osvetľujú, zahrievajú a oplodňujú. Štúr patrí k vysokej ekklesii takých duchov. Iniciátor, tvorivý genij,...

Rainer Stahl odchádza z funkcie generálneho tajomníka Spolku Martina Luthera

11. marca 2016 sa v Neustädter Kirche v Erlangene konali služby Božie, na ktorých bola rozlúčka s odchádzajúcim do dôchodku  gen. tajomníkom Spolku M. Luthera v Erlangene R. Stahlom. Funkciu zastával 18 rokov. Na bohoslužbách boli hostia z  evanjelických cirkví, ktorým Spolok najviac pomáha: Česka, Slovenska, Poľska, Litvy, Estónska, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Rakúska, Holandska a európskej časti Ruska. Jeho nástupca, Michael Huebner, farár z Hannoveru, nastúpi do úradu 1. apríla t.r. (www.martin-luther-bund.de)

Nový luteránsky biskup v Kolumbii

5. a 6. marca t.r. sa v hlavnom meste Bogota v cirkevnom zbore San Lucas zišla synoda Evanjelickej luteránskej cirkvi Kolumbie (IELCO), aby zvolila nového biskupa. Za nového biskupa bol zvolený pastor Benjamin Ojeda. Už raz zastával úrad biskupa. IELCO má 2500 členov, 16 cirkevných zborov, 7 misijných staníc, 12 pastorov a 5 pastoriek, 3 evanjelizátorov a dvoch kaplánov. (www.gustav-adolf-werk.de)

Te Deum laudamus v Štokholme

V stredu 2. marca t.r. sa vo večerných hodinách v Karolínskej nemocnici v Solna narodil korunnej princeznej Victôrii a jej manželovi princovi Danielovi syn. Važil 3655 g a meral 52 cm. Matka i dieťa su zdravé. Na druhý deň 3. marca kraľ Carl Gustaf VI.  na zasadnutí kabinetu oznamil verejnosti, že novy princ sa bude menovať Oscar Carl Olof a bude mať titul vojvoda zo Skane. Ten istý deň sa v Zámockom chráme v Štokholme konali ďakovne služby Božie Te Deum za pritomnosti kraľovskej rodiny, niektorých členov vlády a  početných hostí. Bohoslužbu viedol hlavný dvorný kazateľ Johan Dalman . Účinkoval...

Zažila som Božiu vernosť – Alžbeta II.

Pre britskú kráľovnú Alžbetu II. je Ježiš  kráľom, ktorému ona slúži. Vyznáva to v úvode knihy, ktorú vydáva pri príležitosti svojich 90. narodenín, ktoré bude mať 21. apríla t.r. Kniha má titul “ The Servant Queen and the King she serves“ (Služobníčka kráľovná a Kráľ, ktorému ona slúži). Knihu vydáva britská Biblická spoločnosť v spolupráci s viacerými misijnými organizáciami. Kniha sa nebude predávať, ale ju darujú cirkevným zborom  na šírenie kresťanskej viery. Britská panovníčka je hlavou anglikánskej cirkvi. Medzi občanmi Británie je považovaná za najvyššiu morálnu autoritu. (www.idea.de)

Srdečne blahoželáme

Vo štvrtok 7. januára 2016 o 17. 00 hodine sa v Rytierskej sieni Bratislavského hradu konala slávnosť vyznamenania 15 osobností  prezidentom SR A. Kiskom pri príležitosti 23. výročia vzniku SR. Medzi vyznamenanými boli osobnosti z vedy, práva, zdravotníctva, umenia, školstva, športu. Medailu prezidenta republiky dostala za významné úspechy v pedagogickej a riadiacej práci v školstve aj pani riaditeľka bilinguálneho Evanjelického gymnázia v Tisovci PhDr. Helena Pašiaková, PhD. Srdečne jej blahoželáme.