Aké sú milé Tvoje príbytky…

                                                       Aké sú milé Tvoje príbytky… Žalm 84             Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!           Dnes slávi náš CZ Sobotište významný sviatok a pamätný deň,  Pamiatku posvätenia chrámu Božieho. Sviatok, ktorý je poukazom a pripomenutím si Božieho konania v udelení darov milosti v minulých časoch našim predkom. Pripomíname si túto pamiatku, aby sme nezabudli, že Boh je Bohom živým – a živých....

Neopúšťajme svoje zhromaždenia

 Bože, v Tvojom svätom chráme Tvoje slovo počuť máme Tvoje slovo svetlo krásne,  svieti nám jak slnko jasné. Priprav naše srdce, ducha,  Tvoje slovo nech poslúcha. Amen.(ES 208,1)   Žd 10, 21- 25: ”Keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím: (22) pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou. (23) Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je ten, ktorý dal to zasľúbenie.(24) A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. (25) Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale...

Neviete, že ste chrám Boží?

                                                          Neviete, že ste chrám Boží ? 1 K 3, 16 – 2O: “Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy! Nech sa nikto neklame! Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred  Bohom. Veď je...