Povolanie ako div

Mt 9, 9 -13:    “Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka, menom Matúša, sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.    (10) Potom sedel v dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. (11) Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? (12) Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. (13) Choďte ateda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov”. Amen    Bratia...

Slovenský evanjelický preklad Biblie – diskusia

Všimol som si, že vydanie staršej Biblie ktoré mám, má iné formulácie ako napr. webstránka, ktorá uvádza Evanjelický predklad: Napr. https://biblia.sk/citanie/sep/rim/3 24 verš: „ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,“ v mojej tlačenej verzii: 24 verš: „ale ospravedlnení bývajú zdarma z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu Ježiši,“ Podobne vidím kopu drobných úprav ktoré nemenia význam ale skôr upravujú gramatické formy. Zaujíma ma: 1) kto a ako schvaľuje preklad oficiálny Biblie v našej cirkvi a 2) kedy boli tieto zmeny urobené a či je nejaký oficiálny prehľad čo všetko sa zmenilo.

Aktuality.sk: Grécka pravoslávna cirkev odmieta jogu

Grécka pravoslávna cirkev odmieta jogu ako spôsob odbúravania stresu z karantény a izolácie. Táto meditačná prax je podľa cirkevných predstaviteľov navyše „absolútne nezlučiteľná s kresťanskou vierou“, informovala v stredu agentúra AFP. „Joga je absolútne nezlučiteľná s našou pravoslávnou vierou a nemá miesto v živote kresťanov,“ uviedla v stanovisku Svätá synoda, ktorá je najvyšším orgánom gréckej pravoslávnej cirkvi. „Joga tvorí základ hinduistického náboženstva … nejde o ‚druh fyzického cvičenia‘,“ uviedla synoda a dodala, že sa rozhodla zasiahnuť po tom, čo rôzne médiá odporúčali jogu ako prostriedok na odbúravanie stresu počas koronavírusovej pandémie. https://www.aktuality.sk/clanok/795981/grecka-pravoslavna-cirkev-skritizovala-jogu-je-nezlucitelna-s-nasou-vierou/