Dušan Miko: Lodička ECAV

Kam sa to plavíš lodička ECAV na vlnách sporov namiesto lásky. Prečo musia mať tí tvoji verní miesto radosti na čele vrásky ? Kam až doplávaš lodička ECAV k prístavu – k Bohu či neminieš cieľ? Neistá plavba i vody zradné mnohí by k cieľu po súši šiel. Zachráň nám Bože našu lodičku nech sa na žitia mori nepotopí a ak by do nej zatiekla voda nech zdvihne nás mocná ruka Tvoja a Tvoja náruč pevne uchopí.

Emil Boleslav Lukáč – Svätá noc

Ó, Svätá noc, noc vzácnych blahozvestí, noc, ktorá vseje v srdcia dobrej vôle, noc, ktorá rozoženie neresti a bôle, noc, v ktorej dobrá zvesť nám v duši zašelestí. Ó, Svätá noc, v nej zmäkne tvrdosť pästí, znežnejú snehom háje, strechy, pole, pod oknom deti spievajú čas v jemnom mole a pri stole sa mnoho dobrých ľudí zmestí. Ó, Svätá noc, čo hlásaš zvesti dobré, potešuj toho, ktorý u dvier žobre, nech snehu závoj padne na rozopre. Ó, Svätá noc, v nej splála žiara svetlá, na teba čakal celý, veľký svet hľa, ó nalej v duše viacej tepla, svetla!