Tisoficovci blahoželajú Jánovi Vilčekovi

Z parlamenného klubu tisoficovov bola mimoriadne zverejnená správa o pripravovanom blahoželaní vedcovi Jánovi Vilčekovi: Kamaráti! Zajtra prezident vyznamená najvyšším vyznamenaním vedca Jána Vilčeka! Kamaráti: Sláva mu ! -Ale nie Ivan Gašparovič, ale Barak Obama v USA! – boha mu! -Ale tento vedec sa narodil u nás na Slovensku! -Sláva mu! – Ale v r.1964 emigroval ! – boha mu! – Začínal ako výskumník tu v Bratislave! -Sláva mu! – Pravdou ale je, že je Žid! -boha mu! – Je to však veľký dobrodinca, univerzite daroval 1OO Miliónov USD! – Sláva mu! – No nie našej, ale newyorskej. -boha mu! …………....

Biele na čiernom

“ Dajte sa poučiť s u d c o v i a zeme“- napsíal žalmista už dávno, ale veľká časť slovenských sudco zákony Božie nečíta a nepozná. Prezident hlavy štátu G.I. pomenoval posledný rozsudok ÚS SR o povinnosti vymenovať parlamentom zvoleného generálneho prokurátora Č e n t e š a za nevykonateľný. „Je to napísané biele na čiernom!! – odôvodnil prezident svoje (ne)konanie. Novinárka, ktorá chcela vysvetliť nevysvetliteľné sa má podľa G.I. zamyslieť nad tým, či nie je analfabet(ka). Zistili sme, že skutočne nie je ani Ana, ani Betka. Zrejme preto si myslí, že je alfa a že by rozsudky...

2O rokov od smrti Alexandra Dubčeka

Od smrti Alexandra Dubčeka uplynulo už 20 rokov. Mal rozhodujúci podiel na liberalizácii a demokratizácii spoločnosti- ČSSR. Po jeho odstavení z verejného života začala tzv. normalizácia, ktorú viedol G.Husák, ktorému práve Dubček predtým pomohol k rehabilitácii a návratu do politiky. Nenaplnila sa teda temná predpoveď určitých síl z bývalého ZSSR- „Dubček v posteli neumrie!!“. Nezomrel po autohavárii 1.septembra pri Humpolci, keď auto šoféroval vodič, známy z akcie odvážania zväzkov ŠTB z Tisovej vily v Trenčíne do garáže istého známeho politika, predtým familiárne nazývaného „Doktor“. Alexander Dubček mal evanjelický pohreb a telesné pozostatky spočinuli na cintoríne v Slávičom údolí. Česť jeho...

Zrušenie CZ ECAV Bratislava?

Bratislavský cirkevný zbor sa rozpadol. Z veľkého ihriska sme sa rozhodli urobiť ihriská tri, menšie, lebo sme ten 5.tisícový kolos nedokázali riadiť. Tak sme to doriadili až sem. Predsedníctvo zboru: farár M.Šefranko a pán dozorca zvolali na nedeľu 16. septembra 2012 konvent do zborového domu v Dúbravke a do jeho programu vsnuli ako bod 6. – Zriadenie troch samostatných ECAV na Slovensku: 1.Bratislava Dúbravka – predsedajúci farár Ján Hroboň,  2. CZ ECAV na Slovensku Bratislava Nové mesto- predsedajúci farár M.Šefranko 3. CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto– predsedajpca farárka A.Polcková. Následne boli vytvorené aj sídla farských úradov a od polovide...

Byu jsem v Šašťíne

 Síce enem prostredníctvem televízora, ale byu! Ale né na kurzi záhoráčtiny, aj ket jsem čo-to pochytil. Svátek je svátek. Cirkevný aj štátny. Luteránov zastupoval pán minister školstva Čaplovič , zrejme kvôli  štrajku učiteľov potreboval získať nejaké odpustky. Komunistov vácerí, včítane ministersta kultúry. Na druhej strane – dp. dezig.arcibiskup Bezák tam nebol. Časy sa menia. Pocity som mal zmiešané. Mária je údajne patrónka celého Slovenska. Škoda, že nie aj Podkarpatskej Rusi, ktorá svojho času patrila k Slovensku, ale JOZEF Vis. rozhodol inak . Je údajne aj spoluvykupiteľka  sveta. Ďalším spoluvykupiteľom je Ježiš. Po kázni bola aj omša. Takú, ba ešte lepšiu máme...

Vypočuté modlitby

 Dlhoročné, horlivé modlitby myjavských obyvateľov a okolitého kopaničiarskeho ľudu sú vypočuté! Myjavská  FC Sparta Bosanoha sa dostala do Corgoňovej ligy. Je to dokonca o triedu vyššie, ako si tunajší veriaci želali. Modlili sa pôvodne za pôsobenie svojho zboru /zbornej/ v prvej lige. Ale opäť sa potvrdilo, že Pán tým, ktorí ho prosia dá viac, ako si oni sami dokážu predstaviť…Teraz im zostáva už len jedno: modliť sa, aby spomedzi vyvolených nevypadli. ag.tbc. – uh.sez.

Mišina vo víne

 Kde je? Je vôbec  na Slovensku? A ak áno, tak kde? –   Táto otázka zamestnávala  v poslednom čase mnohých a to  z rôznych dôvodov. – Odpoveď priniesol minister vlády R.Fika- Ing. Janhniatko. Nechal vykonať širokú pátraciu akciu v obchodných reťazcoch a mišinu našiel všade. Bola najmä vo víne v obchodných zariadeniach:  100 centimetrov / 1 Metro/, a Kaufland.  Obchodníci sa vyjadrili, že to nevadí, tu sa vypije všetko a podľa toho to aj vyzerá . Proti likvidácii sa vyjadrili početné zástupy fikovoličov a skandovaním volali: Neberte nám mišinu! Krabicové víno je dobré a naše.  /ag.tbc. – uh.se./

Neznaboh z H.Nitry sa obrátil!

 Bohuznámy neznaboh z Hornej Nitry sa obrátil!! Vydal o tom osobné svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé! Vychovaný bol v pravovernej ateistickej rodine. Stará matka ho však dala pokrstiť v rkc., ale jeho vierovyznanie zostalo vierovyznaním jeho otca –  mladý veril iba v Gott-walda a len-ina. Po prevrate, keď sa všetci komunisti obracali na demokratov, on sa obrátil na evanj.cirkev, k luteránom. Tam totiž nikto nič od neho nechcel. Od luteranizmu sa úspešne obrátil k judaizmu, pretože potreboval kapitálik na štúdium. Pokus obrátiť sa na palestínsku samosprávu mu nevyšiel, preto v obrátení k islamu nepokračoval. Ale túžba po obrátení bola...

Prezident kritizoval ECAV

Nečinnosť súdov a prokuratúry v SR podnietila prezidenta hlavy štátu k ostrej kritike. Ušlo sa z nej aj ECAV. Ostro odsúdil  nie celú členskú základňu, ale jednu časť ecav. Konkrétne pomenoval časť funkcionárov, ktorí poberajú platy zo štátnej kasy, ale nevykonali nič pre spoločnosť. G.I. povedal, že v SR je veľa  zlodejov a zbohatlíkov a iných im podobných nepotrestaných. Chodia si veselo po slobode a vo dne,  v noci gagotajú, či už v médiach, alebo aj vo vysokých štátnych funkciách  .-"Čo vôbec robia kurátori v ECAV? Nepočul som, že za posledné roky by kurátori, ktorí pôsobia aj v každom ev.cirkevnom...